Juridische kennisgevingen

Copyright

Copyright 2021 Mercedes-Benz Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, geluid, video- en animatiebestanden en hun regelingen zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Ze mogen niet worden gekopieerd of gewijzigd voor commerciële doeleinden of distributie, noch mogen ze worden gebruikt op andere websites. Sommige internetsites bevatten ook materiaal dat onderworpen is aan het auteursrecht van degenen die het hebben verstrekt.

Producten en prijzen

Na de redactionele deadline van afzonderlijke pagina's kunnen er wijzigingen in producten en diensten hebben plaatsgevonden. Ontwerp- of vormwijzigingen, kleurafwijkingen en wijzigingen in het leverings- of dienstenbereik van de fabrikant zijn voorbehouden tijdens de leveringsperiode, mits de wijzigingen of afwijkingen redelijk zijn voor de klant, rekening houdend met onze belangen. De illustraties kunnen ook accessoires, optionele apparatuur of andere maten bevatten die niet tot het standaardpakket van leveringen of diensten behoren. Kleurafwijkingen worden technisch bepaald. Afzonderlijke pagina's kunnen ook typen en services bevatten die niet in afzonderlijke landen worden aangeboden. Verklaringen over wettelijke en fiscale verordeningen en gevolgen zijn slechts geldig voor Nederland. Behoudens de tegengestelde bepaling in de verkoop- of leveringsvoorwaarden zijn de prijzen die gelden op de dag van levering van toepassing. Voor onze contractuele partners zijn de prijzen een niet-bindende adviesprijs. Vraag daarom een filiaal of een contractuele partner naar de laatste status.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken die op de internetpagina's worden vermeld wettelijk beschermde handelsmerken van de Mercedes-Benz Group, dit geldt met name voor de modelnamen en alle logo's en emblemen van het bedrijf.

Licentie

Wij bieden u graag een innovatief en informatief internetprogramma. We hopen dan ook dat u net zo blij zult zijn met ons creatieve ontwerp als wij. We vragen echter begrip voor het feit dat we onze intellectuele eigendom beschermen, waaronder octrooien, handelsmerken, handelsmerken en auteursrechten, en dat deze internetsites geen licentierechten op dergelijke intellectuele eigendom kunnen verlenen.

Opmerkingen over toekomstgerichte verklaringen

Deze website bevat toekomstgerichte uitspraken over onze huidige beoordeling van toekomstige gebeurtenissen. Woorden als "anticiperen", "accepteren", "geloven", "schatten", "verwachten", "voornemen", "voornemen", "kan/kon", "plan", "project", "moeten" en soortgelijke termen karakteriseren dergelijke toekomstgerichte uitspraken.
Deze verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • een ongunstige ontwikkeling van de mondiale economische situatie, met name een daling van de vraag op onze belangrijkste markten;

 • een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de krediet- en financiële markten;

 • onvermijdelijke gebeurtenissen van overmacht, zoals natuurrampen, terreurdaden, politieke onrust, oorlogen, industriële ongevallen en de gevolgen daarvan voor onze verkoop-, inkoop-, productie- of financieringsactiviteiten;

 • veranderingen in wisselkoersen en douanevoorschriften;

 • een verandering in het consumentengedrag ten opzichte van kleinere en minder winstgevende voertuigen of een mogelijk verlies van acceptatie van onze producten en diensten, wat resulteert in een impact op de handhaving van de prijzen en de bezettingsgraad;

 • prijsstijgingen voor brandstoffen en grondstoffen;

 • onderbrekingen van de productie als gevolg van materiële tekorten, personeelsstakingen of insolventies van leveranciers;

 • een daling van de wederverkoopprijzen van gebruikte voertuigen;

 • de succesvolle uitvoering van kostenbesparende en efficiëntie bevorderende maatregelen;

 • tde zakelijke vooruitzichten van de bedrijven waarin wij aanzienlijke deelnemingen hebben;

 • de succesvolle uitvoering van strategische samenwerkingen en joint ventures;

 • wijzigingen in de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, met name wat betreft de emissies van voertuigen, het brandstofverbruik en de veiligheid;

 • evenals de afronding van lopende administratieve of door de overheid geïnitieerde onderzoeken en de uitkomst van hangende of op handen zijnde gerechtelijke procedures;

 • en andere risico's en onzekerheden, waarvan sommige in het huidige jaarverslag worden beschreven Geschäftsbericht onder de rubriek "Risico- en opportuniteitsverslag".
  Aansprakelijkheid


Indien één van deze onzekerheden of onzekerheden optreedt, of indien de veronderstellingen die aan de toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de feitelijke of impliciet uitgedrukte resultaten in deze verklaringen.
Wij zijn niet van plan of verplicht om toekomstgerichte verklaringen voortdurend bij te werken, aangezien zij uitsluitend gebaseerd zijn op de omstandigheden van de datum van publicatie.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze pagina's vormen geen zekerheid of garantie, zowel uitdrukkelijk als impliciet. Zij vormen met name geen impliciete verbintenis of garantie met betrekking tot de aard, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor specifieke doeleinden of het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten.
Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere sites op het internet. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. We kunnen dus niet garanderen dat de informatie die daar wordt verstrekt, actueel, juist is, volledig is of kwalitatief hoogstaand is. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud ervan.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor online geschillenbeslechting (het zogenaamde "OS-platform") opgericht. Het OS-platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopcontracten. U kunt het OS-platform bereiken via de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ranking

Gebruiksvoorwaarden voor een digitale aanbieding hebben voorrang op deze wettelijke kennisgevingen.