Privacybeleid B2B Connect

1. Algemene informatie over gegevensbescherming

Wij stellen het op prijs dat u onze website (www.mercedes-benz.nl/webparts) bezoekt, dat u gebruikmaakt van onze diensten die via deze website worden aangeboden en dat u geïnteresseerd bent in onze aanbiedingen. We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond dat gebeurt, en welke aanspraken daar voor u aan verbonden zijn. Daarnaast verwijzen we ook naar het Gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz:

Mercedes-Benz Gegevensbeschermingsbeleid.

Ons Privacybeleid voor het gebruik van onze websites en het Gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz zijn niet van toepassing op uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere providers die toegankelijk zijn via de links op onze websites. Lees in dit verband de bepalingen inzake gegevensbescherming op de websites van deze providers.

2. Naam en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en de Functionaris voor Gegevensbescherming

2.1     Mercedes-Benz Nederland als Verwerkingsverantwoordelijke

MB Nederland (“MB NL”, “wij” of “ons”)
een [Besloten Vennootschap] naar het recht van [Nederland],
ingeschreven bij [Handelsregister], [Utrecht], [Nederland], onder nummer [30040445],
met hoofdzetel te [Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein], [Nederland].
E-mail: DSR.nl@mercedes-benz.com


2.2    Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid met Mercedes-Benz AG

Verder zijn MB Nederland en

Mercedes-Benz AG ("MBAG")
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
Duitsland
E-mail: dialog@mercedes-benz.com


Data Protection Officer:
Mercedes-Benz Group AG

Group Data Protection Officer
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

en

deels ook de concessiehouders die deelnemen aan B2B Connect

gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor individuele verwerkingen via deze website. Dit betreft enerzijds de verwerking van persoonsgegevens voor diensten die geïntegreerd zijn via onze websites (artikel 3.5) en anderzijds de uitvoering van gestandaardiseerde analyses van de verkoop- en aftersalesmarkt (artikel 3.6).

In deze context hebben wij, MBAG en gedeeltelijk ook de concessiehouders speciale regelingen getroffen voor gegevensoverdracht en -verwerking om het gebruik van persoonsgegevens voor deze specifieke doeleinden vast te leggen. In deze context biedt MBAG de respectieve centrale systemen (in sommige gevallen alleen via verwerking namens een andere partij), coördineert het de centrale gegevensverwerking op het niveau van de markt of verschillende markten en gebruikt het de persoonsgegevens die zijn opgeslagen in centrale systemen ook voor zijn eigen zakelijke doeleinden (bv. marktanalyses) als er daarvoor een rechtsgrond is, terwijl wij u de respectieve systemen bieden in het kader van verkoop- of aftersalesactiviteiten.

Op verzoek bezorgen wij u een beschrijving van de materiële bepalingen van deze overeenkomst tussen ons en MBAG (en concessiehouders, in voorkomend geval) voor zover wettelijk voorzien. Verzoeken van betrokkenen dienen over het algemeen aan ons te worden gericht. U blijft echter gerechtigd om uw rechten als betrokkene met betrekking tot voormelde verwerking ook te doen gelden jegens MBAG of concessiehouders (in voorkomend geval).

3. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

3.1    Bezoek aan de website voor informatieve doeleinden

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op over de browser die en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bv. of u een website hebt kunnen bezoeken of een foutmelding hebt ontvangen), het gebruik van functies op de website, eventuele zoektermen die u hebt ingevoerd, hoe vaak u individuele websites bezoekt, de namen van bestanden waartoe u toegang hebt verkregen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de webpagina van waaruit u onze website hebt bezocht en de webpagina die u bezoekt na het bezoeken van onze website, hetzij door te klikken op links op onze websites of door rechtstreeks een domein in te voeren in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of venster) van uw browser waarin u onze websites hebt geopend. Daarnaast bewaren we om veiligheidsredenen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider gedurende zeven dagen, in het bijzonder om aanvallen op onze websites of pogingen tot fraude te voorkomen en te detecteren.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang om onze websites te kunnen weergeven, evenals het toezicht op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging (artikel 6, lid 1, onder 1 f) van de AVG).

De persoonsgegevens die vermeld worden in dit deel worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze websites bezoekt. Zonder de verwerking van die persoonsgegevens wordt een website mogelijk niet optimaal weergegeven.

3.2     Contact via online contactformulier, chat

Indien u contact met ons opneemt via onze website, zullen wij uw gegevens uit het online contactformulier of de chat verwerken om de navraag te behandelen, om de bijbehorende technische administratie te verzorgen en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen.

De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken, zijn de verstrekte contactgegevens (naam, telefoonnummer, adres, reden voor contact enz.) en uw e-mailadres.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is, in het geval van (pre)contractuele maatregelen, de verwerking van het contract (artikel 6, lid 1, onder 1 b) van de AVG), en anders het wederzijdse belang bij verwerking (artikel 6, lid 1, onder 1 f) van de AVG).

Indien u ons via een contactformulier of chat verdere persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden, voor klantenadministratie en – indien nodig – om zakelijke transacties te verwerken en te factureren, telkens voor zover het doeleinde dit vereist.

Voor zover wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens gedurende wettelijk vastgestelde perioden te bewaren (bijvoorbeeld in het kader van zakelijke incidenten), zullen wij deze persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is (artikel 6, lid 1, onder 1 c) van de AVG). Wanneer ze niet langer nodig zijn om de wettelijke verplichtingen na te komen, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

We verzamelen de in dit artikel vermelde persoonsgegevens rechtstreeks bij u doordat u de persoonsgegevens zelf verstrekt. Zonder verwerking van de persoonsgegevens (met uitzondering van vrijwillige informatie) is het niet mogelijk om de in dit artikel beschreven diensten te verlenen.

3.3     Registratie en gebruik van B2B Connect om producten te bekijken en te bestellen

In geval van een bestelling of andere verwerking in het kader van een contract gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling en andere navragen in het kader van het contract te verwerken of af te handelen. De verwerking kan ook worden uitgevoerd om geschillen op te lossen of de contractuele overeenkomst af te dwingen.

De persoonsgegevens die we in deze context verwerken zijn registratiegegevens ("UMAS-registratiegegevens", gedetailleerdere informatie hierover wordt verstrekt in het UMAS-gegevensbeschermingsbeleid [XENTRY Portal (mercedes-benz.com)]), communicatiegegevens inzake bestellingen, bestelgegevens (product, hoeveelheid enz.), betalingsgegevens (alle vereiste facturatiegegevens).

In het geval van producten van WebParts worden deze gegevens doorgegeven aan de WebParts-shop, voor zover deze gegevens al op deze websites zijn ingevoerd. Meer informatie hierover vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van WebParts [XENTRY Portal (mercedes-benz.com)].

Voor naverkoopapplicaties en gegevenscontent zullen deze gegevens ook worden doorgestuurd naar MBAG voor verdere verwerking van bestellingen en contracten. De specifieke informatie met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens voor de naverkoopapplicaties en gegevenscontent wordt verstrekt in het respectieve gegevensbeschermingsbeleid dat bij het afsluiten van het contract wordt verstrekt.

Bij contractuele maatregelen is de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1, onder 1 b) van de AVG). Voor zover wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens gedurende wettelijk vastgestelde perioden te bewaren (bijvoorbeeld in het kader van zakelijke incidenten), zullen wij deze persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is (artikel 6, lid 1, onder 1 c) van de AVG). Wanneer ze niet langer nodig zijn om de wettelijke verplichtingen na te komen, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

We verzamelen de in dit artikel vermelde persoonsgegevens rechtstreeks bij u doordat u de persoonsgegevens zelf verstrekt of doordat het systeem ze ophaalt (bv. uit UMAS). Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in dit artikel beschreven diensten te verlenen.

3.4     Deelname aan enquêtes, wedstrijden

Voor zover u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden aangeboden via onze website, gebruiken wij ook uw persoonsgegevens om deze uit te voeren.

Persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn UMAS-registratiegegevens en andere informatie die u in dit kader aanlevert.

Met betrekking tot alle noodzakelijke informatie is de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1, onder 1 b) van de AVG), en met betrekking tot alle andere informatie is de rechtsgrond het wederzijds belang (artikel 6, lid 1, onder 1 f) van de AVG).

Als wij (en eventueel geselecteerde derden) uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden (bv. weergave van gepersonaliseerde content of reclame op basis van uw gebruiksgedrag), is de rechtsgrond uw toestemming (art. 6 lid 1, onder 1 a) AVG) via ons Consent Management System. Meer informatie en beslissingsopties vindt u hier: [XENTRY Portal (mercedes-benz.com)].

We verzamelen de in dit artikel vermelde persoonsgegevens rechtstreeks bij u doordat u de persoonsgegevens zelf verstrekt. Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in dit artikel beschreven diensten te verlenen.

3.5    Andere via de websites geïntegreerde diensten

Verder gebruiken we samen met MBAG (en de concessiehouders, in voorkomend geval) de onderstaande persoonsgegevens om u via onze websites bepaalde diensten/dashboardweergaven te bieden in het kader van WebParts en de naverkoopapplicaties en gegevenscontent.

a. Voertuigen aanmaken

De ‘Create Vehicle’-applicatie stelt u in staat om een voertuig te beheren op basis van zijn voertuigidentificatienummer (‘VIN’) om het gebruik van de naverkoopdiensten te vereenvoudigen (inclusief het zoeken naar voertuigonderdelen en informatie over reparatie-instructies, opties voor retrofitting, sleutels voor foutdiagnose en andere checklists, alsook informatie over werkuren, prijzen (incl. overeengekomen voorwaarden, indien van toepassing), onderhoudspakketten en bijkomende informatie om een nauwkeurige kostenraming en efficiënte uitvoering van de herstelling te verstrekken, toegang tot het Digital Service Booklet), waarvoor meer informatie wordt verstrekt in het respectieve gegevensbeschermingsbeleid.

Om specifieke voertuigen in deze applicatie aan te maken en weer te geven, is de verwerking van het VIN van uw eindklant en uw UMAS-registratiegegevens vereist, die tijdens het proces kunnen worden geselecteerd.

Met betrekking tot alle noodzakelijke informatie is de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1, onder 1 b) van de AVG), en met betrekking tot alle andere informatie is de rechtsgrond het wederzijds belang (artikel 6, lid 1, onder 1 f) van de AVG).

We verzamelen de in dit artikel vermelde persoonsgegevens rechtstreeks bij u doordat u de persoonsgegevens zelf verstrekt. Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in dit artikel beschreven diensten te verlenen.

b. Bestelgeschiedenis / concessiehouder / account

Bovendien kunt u via onze websites zien (i) welke producten u hebt gekocht via WebParts en in de vorm van naverkoopapplicaties en gegevenscontent (inclusief hoelang ze beschikbaar blijven), (ii) welke concessiehouders u hebt geselecteerd en (iii) welke andere gebruikers voor uw organisatie zijn geregistreerd.

Het gebruik vereist de verwerking van uw UMAS-registratiegegevens, van de registratiegegevens van andere gebruikers binnen uw organisatie en van uw bestelinformatie.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1, onder 1 b) van de AVG).

We verzamelen de in dit artikel vermelde persoonsgegevens rechtstreeks bij u doordat u de persoonsgegevens zelf verstrekt. Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in dit artikel beschreven diensten te verlenen.

c. B2B Connect Seller Center

Op verzoek kunt u vooraf geselecteerde concessiehouders via het B2B Connect Seller Center (‘Seller Center’) laten ondersteunen bij klachten of andere verzoeken met betrekking tot een transactie via het platform. Afhankelijk van uw voorafgaande bevestiging kan een geselecteerde concessiehouder toegang krijgen tot uw serviceaanvragen (bv. tickets) om ondersteuning te bieden. Dergelijke ondersteuning wordt enkel verleend in de relatie tussen u en de respectieve concessiehouder en gebeurt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze laatste die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De rechtsgrond om de concessiehouder toegang te geven tot de relevante gegevens is het gerechtvaardigd belang om een zo efficiënt mogelijke werking van de diensten en het gebruik ervan door u mogelijk te maken (artikel 6, lid 1, onder 1 f) van de AVG).

d. 5*Rater

Daarnaast beschikt u over een evaluatietool voor het evalueren van de prestaties van de concessiehouders via WebParts en deze websites. Dit moet de prestaties van de concessiehouders en deze websites verbeteren.

Wanneer u de 5*Rater gebruikt, worden zowel het ordernummer en de orderstatus (indien gerelateerd aan een product) als uw UMAS-registratiegegevens en feedback verwerkt. Deze gegevens zullen ook worden doorgegeven aan de concessiehouders, zodat zij indien nodig contact met u kunnen opnemen om uw feedback dienovereenkomstig te implementeren.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is de rechtstreekse implementatie van uw feedback als uitvoering van het contract dat de 5*Rater als een vrijwillige service omschrijft (art. 6 lid 1, onder 1 b) AVG), mogelijk ook uw toestemming (art. 6 lid 1, onder 1 a) AVG) door middel van ons Consent Management System, indien de gegevens worden gebruikt voor interne analyse. Meer informatie en beslissingsopties vindt u hier: [XENTRY Portal (mercedes-benz.com)].

We verzamelen de in dit artikel vermelde persoonsgegevens rechtstreeks bij u doordat u de persoonsgegevens zelf verstrekt. Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in dit artikel beschreven diensten te verlenen.

3.6     Bedrijfsanalyses en marketingcampagnes

Voor marktonderzoek en interne bedrijfsanalyse bezorgen concessiehouders en wijzelf MBAG specifieke gegevens met betrekking tot aftersalesservicetransacties via WebParts. Die omvatten factuurnummers, of niet-verkochte onderdelen/diensten (‘gemiste verkopen’), VIN, ID van de concessiehouder, informatie over verkochte producten, onderdelen of diensten, het kenteken (enkel VK), de eerste inschrijving en de kilometerstand van een voertuig.

Bij de verwerking van de gegevens kunnen deze worden aangevuld met andere informatie die MBAG bekend is over het overgedragen voertuig, het model, de reeks, de uitrusting of de onderdelen en componenten ervan. In de regel wordt deze verwerking uitgevoerd om de kwaliteit van de door de concessiehouder verzonden gegevens te verbeteren (bv. om de datum van de eerste inschrijving toe te voegen als de concessiehouder dat niet heeft gedaan).

De verzonden gegevens kunnen ook door MBAG in geanonimiseerde vorm worden gebruikt voor andere verwerkingsdoeleinden, zoals statistische en analysedoeleinden.

a. Bedrijfsanalyses

Op basis van de verstrekte gegevens voert MBAG de gebruikelijke evaluaties voor aftersales- en bedrijfsanalyses uit zodat de betrokken concessiehouders en wijzelf die verder kunnen gebruiken (bv. om te bepalen hoeveel producten van een bepaald type in een land werden verkocht of om prijsmodellen te valideren). MBAG-medewerkers die deze taken uitvoeren, kunnen de verstrekte gegevens niet aan een natuurlijke persoon koppelen. De resultaten van deze taken zijn beperkt tot geaggregeerde rapporten die geen persoonsgegevens bevatten.

MBAG en zijn werknemers werken strikt volgens het need-to-know-principe en hebben specifieke waarborgen geïmplementeerd om de verwerking van deze gegevens voor de vermelde doeleinden te vrijwaren.

De rechtsgrond voor dit soort verwerking zijn de rechtmatige belangen van onszelf, de concessiehouders en MBAG (artikel 6, lid 1, onder 1 f) van de AVG), die erin bestaan met de efficiëntst mogelijke verkoopsystemen te werken. De rechtmatigheid van de verwerking voor de bedrijfsanalyses vloeit voort uit het gerechtvaardigde belang van onszelf, de concessiehouders en MBAG (artikel 6, lid 1, onder 1 f) van de AVG), dat erin bestaat de doeltreffendheid van de verkoop en de interne bedrijfsprocessen te verbeteren.

b. Marketingcampagnes

In sommige markten kan MBAG bovenstaande gegevens verwerken om concessiehouders en ons te helpen directmarketingcampagnes te voeren. MBAG kan ook in naam en ten behoeve van voornoemden relevante marketingcampagnes en -materialen centraal beheren en verzenden naar eindklanten. In sommige markten kunnen wij vergelijkbare diensten verlenen aan concessiehouders.

Al deze activiteiten worden uitsluitend verricht in naam van de concessiehouders en onszelf (in voorkomend geval, gegevensverwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 28 van de AVG).

We verzamelen de in dit artikel vermelde persoonsgegevens rechtstreeks bij u doordat u de persoonsgegevens zelf verstrekt of onrechtstreeks uit uw activiteiten op onze websites.

3.7    Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft op een nieuwsbrief die op onze websites wordt aangeboden, worden de gegevens die worden verstrekt bij het inschrijven op de nieuwsbrief uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, tenzij u instemt met het gebruik ervan voor aanvullende doeleinden. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door gebruik te maken van de uitschrijvingsoptie in de nieuwsbrief.

Om u te registreren, moet u uw e-mailadres opgeven. U kunt ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken, zoals uw naam. De registratie gebeurt in een zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestigingsmail waarin u de inschrijving opnieuw dient te bevestigen. Dit hele proces wordt gedocumenteerd en bewaard. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd alsook uw IP-adres.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verzending van de nieuwsbrief is uw toestemming (art. 6 lid 1, onder 1 a) van de AVG).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door de nieuwsbrief te annuleren. Gebruik hiervoor de link op het einde van de nieuwsbrief om te annuleren. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking.

3.8     Gebruik ingevolge een wettelijke verplichting

Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bv. opslag om te voldoen aan commerciële of fiscale verplichtingen tot bewaring, openbaarmaking in overeenstemming met een ambtelijk of gerechtelijk bevel, bv. aan een rechtshandhavingsinstantie).

In dit geval is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens het voldoen aan wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1, onder 1 c) van de AVG). Uw persoonsgegevens worden onmiddellijk gewist indien ze niet langer vereist zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden; socialmediaplug-ins; gebruik van dienstverleners

a. Onze websites kunnen ook aanbiedingen van derden bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, zenden wij voor zover nodig gegevens door naar de betrokken provider (bv. de informatie die u op onze website vond en, in voorkomend geval, verdere informatie die u hiervoor reeds hebt verstrekt op onze websites).

b. Wanneer we op onze websites zogenaamde ‘socialmediaplug-ins’ van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter gebruiken, integreren we deze als volgt:

Wanneer u onze websites bezoekt, zijn de socialmediaplug-ins uitgeschakeld. Er worden dus geen gegevens doorgegeven aan de operatoren van deze netwerken. Als u een van de netwerken wenst te gebruiken, klikt u op de desbetreffende plug-in om een rechtstreekse verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.

Als u een gebruikersaccount op het netwerk hebt en bent ingelogd wanneer u de socialmediaplug-in activeert, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites koppelen aan uw gebruikersaccount. Als u dit wilt vermijden, meld u dan af bij het netwerk voordat u de socialmediaplug-in activeert. Een sociaal netwerk kan uw bezoek aan andere websites (van Mercedes-Benz) pas koppelen wanneer u een bestaande socialmediaplug-in activeert.

Wanneer u een socialmediaplug-in activeert, stuurt het netwerk de beschikbare inhoud die daardoor beschikbaar komt rechtstreeks naar uw browser, die deze in onze websites integreert. In deze situatie kunnen ook gegevensoverdrachten plaatsvinden, die door het respectieve sociale netwerk worden geïnitieerd en gecontroleerd. Uw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem, en uw interacties op dit platform worden exclusief beheerst door het privacybeleid van het respectieve netwerk.

De socialmediaplug-in blijft actief tot u deze uitschakelt of uw cookies verwijdert (zie artikel 5 d).

De rechtsgrond voor dit soort verwerking op onze websites is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder 1 f) van de AVG), dat erin bestaat u in staat te stellen gebruik te maken van de socialmediaplug-ins van derden, dat u aangeeft door hierop te klikken.

c. Wanneer u op de link naar een aanbod klikt of een socialmediaplug-in activeert, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan providers in landen buiten de Europese Economische Ruimte die vanuit het perspectief van de Europese Unie (‘EU’) geen ‘passend beschermingsniveau’ waarborgen voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de EU-normen. Gelieve hier rekening mee te houden voordat u op een link klikt of een socialmediaplug-in activeert en zo een overdracht van uw gegevens initieert.

d. We gebruiken ook gekwalificeerde dienstverleners (bv. IT-dienstverleners, marketingbureaus) om onze websites te beheren, optimaliseren en beveiligen. Wij geven enkel persoonsgegevens aan hen door voor zover dit noodzakelijk is om de websites en hun functionaliteiten aan te bieden en te gebruiken, om gerechtvaardigde belangen te behartigen (beide volgens artikel 6, lid 1, onder 1 f) AVG), om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder 1 c) van de AVG) of voor zover u hiermee hebt ingestemd (artikel 6, lid 1, onder 1 a) van de AVG). Meer informatie over de ontvangers (in geval van toestemming) vindt u in ons Consent Management System: [XENTRY Portal (mercedes-benz.com)].

5. Cookies

a. Bij bezoeken aan onze websites kunnen cookies worden gebruikt. Technisch gesproken gaat het om zogenaamde HTML-cookies en gelijkaardige softwaretools zoals web/DOM-opslag of lokale gedeelde objecten (zogenaamde "flash cookies"), die we gezamenlijk cookies noemen.

b. Cookies zijn bestandjes die op uw desktop, notebook of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om te herkennen of er reeds een verbinding is geweest tussen het toestel en de websites, om rekening te houden met uw voorkeurstaal of andere instellingen, om u bepaalde functionaliteiten aan te bieden (bv. webshop, voertuigconfigurator) of om uw interesses te herkennen op basis van uw gebruik. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

c. Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, hangt af van de delen en functies van onze websites die u gebruikt en of u instemt met het gebruik van cookies die niet technisch noodzakelijk zijn in ons Consent Management System. Klik hier voor meer informatie en beslissingsopties: [XENTRY Portal (mercedes-benz.com)].

d. Het gebruik van cookies hangt ook af van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bv. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om bepaalde soorten cookies automatisch te accepteren; u kunt deze instelling echter meestal wijzigen. U kunt opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. U kunt web-/DOM-opslag en lokale gedeelde objecten afzonderlijk verwijderen. In de handleiding van de provider kunt u nagaan hoe dit werkt in de browser die of op het apparaat dat u gebruikt.

e. Toestemming (= goedkeuring) voor het gebruik van cookies en het weigeren of verwijderen ervan zijn gekoppeld aan het gebruikte apparaat en ook aan de browser die in elk afzonderlijk geval wordt gebruikt. Als u meerdere apparaten of webbrowsers gebruikt, kunt u de beslissingen of instellingen telkens anders aanpassen.

f. Als u besluit om geen cookies te gebruiken of ze te verwijderen, is het mogelijk dat niet alle functies van onze websites voor u beschikbaar zijn of dat individuele functies slechts in beperkte mate voor u beschikbaar zijn.

6. Geen verplichting tot verstrekking

Het verstrekken van persoonsgegevens door de betrokkenen (u, eindklanten) is over het algemeen vrijwillig. In principe bestaat er noch een wettelijke, noch een contractuele verplichting voor de betrokkenen om de gegevens te verstrekken. Indien persoonsgegevens (zoals het VIN) niet worden verstrekt, kan het echter gebeuren dat individuele diensten of delen daarvan niet of niet correct kunnen worden verleend. In afzonderlijke gevallen kan de verstrekking zelfs wettelijk vereist zijn (bv. in het geval van verplichte terugroepacties).

7. Beveiliging

Wij gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens die wij controleren/beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. We verbeteren voortdurend onze beveiligingsmaatregelen in lijn met de technologische ontwikkelingen.

8. Wissing van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van uw internetprovider, die wij om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen gewist zoals hierboven beschreven. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen gewist of geanonimiseerd zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens te koppelen aan de bezoekende klant.

Anders verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt niet langer van toepassing is. Na deze periode worden gegevens alleen opgeslagen voor zover dat nodig is vanwege wetgeving, regelgeving of andere wettelijke bepalingen die in de EU op ons van toepassing zijn of vanwege wettelijke bepalingen in derde landen indien deze een passend niveau van gegevensbescherming bieden. Indien het in individuele gevallen niet mogelijk is om gegevens te wissen, worden de betreffende persoonsgegevens gemarkeerd om de verdere verwerking ervan te beperken.

9. Rechten van betrokkenen

a. Als betrokkene bij een gegevensverwerking hebt u recht van inzage (artikel 15 van de AVG), op rectificatie (artikel 16 van de AVG), op wissing van gegevens (artikel 17 van de AVG), op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG) en op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 van de AVG).

b. Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de intrekking. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op grond van een andere rechtsgrond, zoals met het oog op de vervulling van wettelijke verplichtingen, blijft onaangetast.

c. Recht van bezwaar:
U hebt het recht te allen tijde vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder 1 e) van de AVG (gegevensverwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang) of artikel 6, lid 1, onder 1 f) van de AVG (gegevensverwerking op grond van een belangenafweging). Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen blijven verwerken als wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren om dit te doen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing om gerechtvaardigde belangen te beschermen op basis van een belangenafweging, hebt u ook het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken, zonder opgave van redenen.

d. We vragen u om uw eisen of uitleg indien mogelijk naar het volgende contactadres te sturen: dialog@mercedes-benz.com

e. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art. 77 AVG).

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om geautomatiseerde besluiten te vormen over u (met inbegrip van profilering) waaraan voor u rechtsgevolgen verbonden zijn of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen.

11. Mercedes-Benz AG Central Access Service

Met de Central Registration Service die Mercedes-Benz AG aanbiedt, kunt u zich inschrijven voor elke website en applicatie van de Mercedes-Benz Group en zijn merken die verbonden zijn met de service. De toepasselijke gebruiksvoorwaarden bevatten specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming. Deze gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de registratiepagina's van gelieerde websites en applicaties.

12. Doorgifte van gegevens aan ontvangers (buiten de Europese Economische Ruimte)

12.1.   Ontvangers in het algemeen

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

a. Om persoonsgegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden doen wij een beroep op verwerkers, die de persoonsgegevens namens ons verwerken. Wij blijven de persoonsgegevens in kwestie beheren en blijven de verwerkingsverantwoordelijke.

b. Voor betalingsverwerking bij bestellingen geven wij betalingsgegevens door aan banken of betalingsdienstaanbieders indien de betalingswijze dit vereist.

c. In individuele gevallen kunnen wij, op uw verzoek, de persoonsgegevens die vereist zijn voor de bestelling delen met onze internationale vertegenwoordigingskantoren (andere bedrijven binnen de groep van bedrijven). Tenzij er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is voor het betrokken derde land buiten de Europese Economische Ruimte, gebeurt dat voor de uitvoering van een contract (op basis van artikel 49, lid 1, onder b) van de AVG).

d. In individuele gevallen geven we persoonsgegevens door aan rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten, andere autoriteiten, belastingadviseurs en advocaten indien dit wettelijk toelaatbaar en noodzakelijk is.

12.2   Ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

a. Wanneer een beroep wordt gedaan op dienstverleners (zie artikel 4 d) en gegevens met uw toestemming (= goedkeuring) aan derden worden doorgegeven (zie bijvoorbeeld artikel 5), kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie (‘EU’), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, in het bijzonder de VS en India.

b. In de volgende landen is er een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens vanuit het perspectief van de EU (het zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), de Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Met ontvangers in andere landen komen we overeen om EU-standaardcontractbepalingen en bindende bedrijfsvoorschriften toe te passen om een "passend beschermingsniveau" te bieden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Wij geven u hierover graag informatie via de contactgegevens die vermeld werden in artikel 9.d. hierboven.

 

Status: Maart 2023