Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet 2021 kuuluvat Veho Oy Ab:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, äänitiedostot, video- ja animaatiotiedostot sekä niiden esillepanot ovat tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamia. Niitä ei saa kopioida kaupallisiin tarkoituksiin tai jakelua varten, eikä niitä saa muokata tai käyttää muilla verkkosivustoilla. Joillakin Vehon sivustoilla on sisältöä, joiden tekijänoikeudet kuuluvat kyseisen sisällön tuottajille.

Tuotteet ja hinnat

Yksittäisten sivujen tuotteiden ja palveluiden hinnoissa on saattanut tapahtua muutoksia sen jälkeen, kun niitä on viimeksi muokattu sivustolla. Valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä malleja ja muotoja koskevia muutoksia, poiketa värien sävyistä sekä tehdä toimituksen tai palveluiden laajuutta koskevia muutoksia toimitusjakson aikana edellyttäen, että muutokset tai poikkeamat ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia, huomioiden Vehon intressit. Kuvissa voi olla myös lisävarusteita, erityisvarusteita tai muita tuotteita, jotka eivät kuulu vakiotoimituksiin tai -suorituksiin. Väripoikkeamat johtuvat teknisistä syistä. Yksittäiset sivut saattavat sisältää myös malleja ja palveluita, joita ei tarjota yksittäisissä maissa. Lainsäädännöstä ja verotuksesta sekä niiden vaikutuksista esitetyt väittämät koskevat ainoastaan Suomea. Jollei myynti- tai toimitusehdoista muuta johdu, sovelletaan toimituspäivänä voimassa olevia hintoja. Sopimuskumppaneillemme hinnat ovat eisitovia suositushintoja. Tämän vuoksi pyydämme teitä kysymään jälleenmyyjältä tai sopimuskumppanilta viimeisimmästä soveltuvasta hinnastosta.

Tavaramerkit

Ellei toisin mainita, kaikki B2B Connect -verkkosivustolla esitetyt merkit ovat Mercedes-Benz AG:n suojattuja tavaramerkkejä, mukaan lukien muttei rajoittuen mallien nimet, logot sekä yrityksen tunnukset.

Käyttöoikeudet

Haluamme tarjota sinulle innovatiivisen ja informatiivisen Internet-ohjelman. Siksi toivomme, että olet yhtä tyytyväinen luovaan suunnitteluumme kuin me olemme. Tästä huolimatta pyydämme ymmärtämään, että meidän täytyy suojata immateriaalioikeuksiamme, mukaan lukien patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia, ja että näillä sivustoilla ei myönnetä mitään lisenssiä Vehon tai Mercedes-Benz Group immateriaalioikeuksiin.

Varauma koskien tulevaisuuteen liittyviä toteamuksia

Tämä sivusto sisältää tulevaisuuteen katsovia toteamuksia nykyisestä arviostamme liittyen tuleviin tapahtumiin. Sanat kuten "ennakoida", "olettaa", "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoo", "saattaa", "suunnitella", "hanke", "pitäisi" ja vastaavat termit sisältyvät tällaisiin tulevaisuutta koskeviin toteamuksiin.

Näihin toteamuksiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Esimerkkejä tällaisista ovat:

 • maailmantalouden tilanteen ep√§suotuisa kehitys, erityisesti kysynn√§n v√§heneminen p√§√§markkinoillamme;

 • j√§lleenrahoitusmahdollisuuksiemme heikkeneminen luotto- ja rahoitusmarkkinoilla;

 • ylivoimaiset esteet kuten luonnonkatastrofit, terroriteot, poliittiset levottomuudet, aseelliset konfliktit, teollisuusonnettomuudet ja niiden vaikutukset myynti-, tuotanto- tai rahoitustoimintaamme;

 • Valuuttakurssien ja tullis√§√§nn√∂sten muutokset;

 • kuluttajak√§ytt√§ytymisen muuttuminen pienempi√§ ja v√§hemm√§n kannattavia ajoneuvoja suosivaksi tai tuotteidemme ja palveluidemme yleis√∂n hyv√§ksynn√§n mahdollinen menett√§minen, mik√§ vaikuttaisi heikent√§v√§sti hintojen yll√§pitoon ja tuotantokapasiteetin hy√∂dynt√§miseen;

 • polttoaineiden ja raakaaineiden hinnannousu;

 • materiaalipulasta, ty√∂ntekij√∂iden lakoista tai toimittajien maksukyvytt√∂myydest√§ johtuvat tuotannon keskeytykset;

 • k√§ytettyjen ajoneuvojen j√§lleenmyyntihintojen lasku;

 • kustannuksia v√§hent√§vien ja tehokkuutta parantavien toimenpiteiden onnistunut t√§yt√§nt√∂√∂npano;

 • sellaisten yritysten liiketoimintan√§kym√§t, joissa meill√§ on merkitt√§vi√§ omistusosuuksia;

 • strategisten yhteisty√∂projektien ja yhteisyritysten onnistunut t√§yt√§nt√∂√∂npano;

 • lakeja, asetuksia ja virallisia ohjeistuksia koskevat muutokset, erityisesti silt√§ osin kuin ne liittyv√§t ajoneuvojen p√§√§st√∂ihin, polttoaineenkulutukseen ja turvallisuuteen; sek√§

 • meneill√§√§n olevien virallisten tai viranomaisten aloittamien tutkimusten p√§√§tt√§minen sek√§ vireill√§ olevien tai mahdollisten oikeudenk√§yntien tulokset.

Jos jokin näistä epävarmuustekijöistä toteutuu tai jos tulevaisuutta koskevien toteamuksien perustana olevat oletukset osoittautuvat virheellisiksi, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä toteamuksissa suoraan tai epäsuorasti ilmaistuista tuloksista.

Me emme sitoudu emmekä aio sitoutua jatkuvasti päivittämään tulevaisuutta koskevia toteamuksia, koska ne perustuvat yksinomaan julkaisupäivän olosuhteisiin.

Vastuu

Näillä sivuilla esitetyt tiedot ja yksityiskohdat eivät ole nimenomaisia tai epäsuoria vakuutuksia tai takauksia. Ne eivät muun muassa muodosta kuntoa, myyntikelpoisuutta tai tiettyihin tarkoituksiin soveltuvuutta koskevia sitoumuksia tai takauksia.

Verkkosivuiltamme löydät myös linkkejä muihin verkkosivustoihin. Haluamme huomauttaa, että meillä ei ole mitään vaikutusta tällaisten sivujen muotoiluun tai sisältöön. Emme siis voi taata tai ottaa vastuuta koskien siellä annettujen tietojen ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä tai laatua. Tätä taustaa vasten otamme etäisyyttä näiden sivustojen kaikkeen sisältöön. Tämä ilmoitus koskee kaikkia sivustollamme olevia linkkejä ulkoisiin sivustoihin ja niiden sisältöä.

Tietoa verkkovälitteisestä riidanratkaisusta

Euroopan komissio on luonut verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR-järjestelmä). Alusta toimii yhteyspisteenä verkossa tehtyjen sopimusten sopimusvelvoitteita koskevien riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella. Pääset alustalle alla olevasta linkistä:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Käsillä olevan asiakirjan toissijaisuudesta

Digitaalisen palvelun käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti suhteessa tähän asiakirjaan.