B2B Connectin tietosuojaseloste

1. Tietosuojaa koskevia yleisiä tietoja

Arvostamme vierailuasi verkkosivustollamme ja palveluidemme käyttöä ja kiitämme kiinnostuksestasi tarjouksiamme kohtaan. Henkilötietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme henkilötietojasi, mitä teemme tiedoillasi, miksi näin teemme ja mitkä ovat tietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä mitä oikeuksia ja vaateita tähän osaltasi liittyy. Viittaamme lisäksi Mercedes-Benzin tietosuojaselosteeseen:

Mercedes-Benz tietosuojaseloste.

Verkkosivustojemme käyttöä koskeva tietosuojaselosteemme ja Mercedes-Benzin tietosuojaseloste eivät koske toimintaasi yhteisöpalvelujen tai muiden palveluntarjoajien verkkosivustoilla, joihin voit päästä verkkosivustollamme olevien linkkien kautta. Lue tämän vuoksi kyseisten palveluntarjoajien verkkosivustoilla olevat tietosuojaselosteet.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, tietosuojavastaava

2.1      Veho rekisterinpitäjänä

Veho Oy Ab ("Veho", "me" tai "meidän"),

Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu ja rekisteröity osakeyhtiö, rekisteröity Suomen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 0115761-6

ja jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa Tietotie 9, 01530 Vantaa, Suomi.

Sähköposti: asiakastiedot@veho.fi

2.2      Mercedes-Benz AG:n ja jälleenmyyjien rekisterinpitäjyys

Vehon lisäksi

Mercedes-Benz AG ("MBAG")
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
Saksa
Sähköposti: dialog@mercedes-benz.com

Tietosuojavastaava:
Mercedes-Benz Group AG

Konsernin tietosuojavastaava
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Saksa
Sähköposti: data.protection@mercedes-benz.com

ja

osittain myös B2B Connectiin osallistuvat jälleenmyyjämme

toimivat rekisterinpitäjinä tämän verkkosivuston kautta ja B2B Connectin yhteydessä toteutettavissa yksittäisissä käsittelytoimissa. Tämä koskee henkilötietojen käsittelytoimia, joita tehdään toisaalta verkkosivustojemme kautta käytettävissä olevien integroitujen palvelujen osalta (kohta 3.5) ja toisaalta vakiomuotoisten myynnin ja jälkimyynnin markkina-analyysien osalta (kohta 3.6). Tässä yhteydessä tiettyjen käsittelytoimien kohdalla käsittelyn voidaan katsoa tapahtuvan yhteisrekisterinpitäjyyden alla.

Tältä osin me, MBAG ja osittain myös jälleenmyyjät olemme tehneet tietojen siirtoa ja käsittelyä koskevia erikoisjärjestelyjä näitä erityisiä tarkoituksia varten tapahtuvan henkilötietojen käytön määrittämiseksi. Tältä osin MBAG tarjoaa ja ylläpitää relevantteja keskusjärjestelmiä (joissain tapauksissa vain henkilötietojen käsittelijänä suoritettavan käsittelyn kautta), koordinoi keskitettyjä tietojen käsittelytoimia markkina-aluetasolla tai markkina-alueiden välisellä tasolla ja käyttää myös keskusjärjestelmiin tallennettuja henkilötietoja omiin liiketoimintatarkoituksiinsa (esimerkiksi markkina-analyysit), jos asianmukainen käsittelyn oikeusperuste on olemassa, kun taas me tarjoamme relevantit järjestelmät sinulle osana myynti- tai jälkimyyntitoimintaa.

Pyydettäessä toimitamme sinulle kuvauksen tämän meidän ja MBAG:n (ja soveltuvin osin jälleenmyyjien) välisen järjestelyn olennaisista ehdoista lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa. Rekisteröityjen pyynnöt tulisi yleisesti ottaen osoittaa meille. Sinulla on kuitenkin oikeus vedota rekisteröidyn oikeuksiisi edellä mainitun käsittelyn osalta myös MBAG:tä tai jälleenmyyjiä (soveltuvin osin) kohtaan.

3. Henkilötietojesi kerääminen ja käsittely

3.1      Verkkosivuston käyttö tiedonsaantitarkoituksiin

Kun vierailet verkkosivustoillamme, tallennamme tietyt tiedot käyttämästäsi selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, vierailusi päivämäärän ja kellonajan, pääsytilan (esimerkiksi tieto siitä, pääsitkö verkkosivustolle vai saitko virheilmoituksen) sekä tietoja verkkosivuston ominaisuuksien käytöstä, syöttämistäsi hakusanoista ja siitä, miten usein vierailet tietyillä verkkosivustoilla, tiedot käyttämiesi tiedostojen nimistä, siirretyn datan määrästä, tiedot verkkosivusta, jolta siirryt verkkosivustollemme, ja verkkosivusta, jolla vierailet meidän verkkosivustoltamme, joko napsauttamalla verkkosivustollamme olevia linkkejä tai syöttämällä verkko-osoitteen suoraan selaimesi sen välilehden (tai ikkunan) syöttökenttään, jolla avasit verkkosivustomme. Lisäksi tallennamme IP-osoitteesi ja internetpalveluntarjoajasi nimen seitsemän päivän ajaksi turvallisuussyistä, etenkin verkkosivustoomme kohdistuvien hyökkäysten sekä petosyritysten tunnistamiseksi ja estämiseksi.

Kyseisen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme voida tarjota verkkosivustoamme sekä varmistaa tietosuojan valvonta ja tietoturva (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

IT-järjestelmämme keräävät tässä kohdassa määritetyt henkilötiedot automaattisesti, kun vierailet verkkosivustoillamme. Ilman kyseisten henkilötietojen käsittelytoimia verkkosivustoa ei voida näyttää optimaalisesti.


3.2      Yhteydenotto verkossa tarjolla olevan yhteystietolomakkeen ja chatin kautta

Jos otat meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta, käsittelemme verkon kautta yhteystietolomakkeella tai chat-palvelussa antamiasi tietoja kyselysi käsittelemiseksi ja asiaan liittyviä teknisiä hallintatoimia varten sekä tämän seurauksena mahdollisesti syntyvien jatkokysymysten käsittelemiseksi.

Henkilötiedot, joita käsittelemme näissä tilanteissa, ovat antamasi yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite, yhteydenoton syy jne.) ja sähköpostiosoitteesi.

Kyseisten tietojen käsittelyn oikeusperuste (sopimuksen tekoa edeltävien ja) sopimusperusteisten toimenpiteiden toteuttamisen osalta on sopimuksen täytäntöönpano (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja muussa tapauksessa käsittelyyn liittyvä yhteinen etu, joka muodostaa oikeutetun edun (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Jos annat meille muita henkilötietoja yhteystietolomakkeella tai chat-palvelussa, käytämme näitä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, asiakassuhteen hallintatarkoituksiin ja tarvittaessa erilaisten liiketoimiin liittyvien tapahtumien käsittelyä ja laskutusta varten, kussakin tilanteessa vain tarpeellisessa laajuudessaan.

Sikäli kuin sovellettava lainsäädäntö velvoittaa meitä säilyttämään tiettyjä henkilötietoja laissa määritettyjen määräaikojen mukaisesti (esimerkiksi liiketoimintaan liittyvissä häiriötapauksissa), jatkamme kyseisten henkilötietojen säilyttämistä niin kauan kuin se on tarpeen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Henkilötietosi poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Keräämme tässä kohdassa määritetyt henkilötiedot sinulta suoraan käyttämällä henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille. Ellei henkilötietoja (lukuun ottamatta vapaaehtoisesti annettuja tietoja) käsitellä, tässä kohdassa määritettyjä palveluja ei voida tarjota.


3.3      Rekisteröityminen ja B2B Connectin käyttö tuotteiden tarkastelemiseen ja tilaamiseen

Tilaukseen tai muiden sopimukseen liittyvien käsittelytoimien yhteydessä käytämme henkilötietojasi tilauksen ja muiden sopimukseen liittyvien kyselyjen käsittelemiseksi. Käsittelyn tarkoituksena voi myös olla erimielisyyksien selvittäminen tai sopimuksen toimeenpaneminen.

Henkilötiedot, joita käsittelemme tässä yhteydessä, ovat rekisteröitymistiedot ("UMAS-rekisteröitymistiedot", tähän liittyviä lisätietoja löytyy UMAS-tietosuojaselosteesta) tilauksen yhteystiedot, tilauksen tiedot (tuote, tilausmäärä jne.) ja maksutiedot (kaikki vaaditut laskutustiedot).

WebPartsista tilattavien tuotteiden kohdalla kyseiset tiedot välitetään WebParts -kauppaan, sikäli kuin kyseiset tiedot on jo annettu näillä verkkosivustoilla. Tähän liittyviä lisätietoja löytyy WebParts-tietosuojaselosteesta.

Jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen kohdalla kyseiset tiedot välitetään myös MBAG:lle tilausten ja sopimusten jatkokäsittelyä varten. Jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen osalta henkilötietojen käyttöä koskevat tarkat tiedot löytyvät asianmukaisesta tietosuojaselosteesta, joka toimitetaan sopimuksen tekemisen yhteydessä.

Sopimusperusteisten toimenpiteiden kohdalla näiden tietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). Sikäli kuin sovellettava lainsäädäntö velvoittaa meitä säilyttämään tiettyjä henkilötietoja laissa määritettyjen määräaikojen mukaisesti (esimerkiksi liiketoimintaan liittyvissä häiriötapauksissa), jatkamme kyseisten henkilötietojen säilyttämistä niin kauan kuin se on tarpeen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Henkilötietosi poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Keräämme tässä kohdassa määritetyt henkilötiedot sinulta suoraan käyttämällä henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille tai jotka järjestelmä kerää sinulta (esimerkiksi UMAS:stä). Ellei henkilötietoja käsitellä, tässä kohdassa määritettyjä palveluja ei voida tarjota.

3.4      Osallistuminen kyselyihin ja kilpailuihin

Jos osallistut verkkosivustomme kautta kyselyihin tai kilpailuihin, käytämme antamiasi henkilötietoja myös niiden toteuttamiseksi.

Henkilötiedot, joita käsittelemme näissä tilanteissa, ovat UMAS-rekisteröitymistiedot ja muut tiedot, joita annat tässä yhteydessä.

Kyseisten tietojen käsittelyn oikeusperuste kaikkien kyselyiden ja kilpailujen toteuttamiseksi välttämättömien tietojen osalta on sopimuksen täytäntöönpano (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja kaikkien muiden tietojen osalta yhteinen etu, joka muodostaa oikeutetun edun (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Mikäli me (ja mahdollisesti valitut kolmannet osapuolet) käytämme henkilötietojasi muihin tarkoituksiin (esimerkiksi yksilöityjen sisältöjen tai mainosten näyttämiseksi toimintasi perusteella), oikeusperuste on suostumushallintajärjestelmämme kautta antamasi suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Lisätietoja ja valittavissa olevat vaihtoehdot löytyvät tästä.

Keräämme tässä kohdassa määritetyt henkilötiedot sinulta suoraan käyttämällä henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille. Ellei henkilötietoja käsitellä, tässä kohdassa määritettyjä palveluja ei voida tarjota.

3.5      Muut verkkosivustojen kautta käytettävissä olevat integroidut palvelut

Käytämme lisäksi alla määritettyjä henkilötietoja MBAG:n (ja soveltuvin osin jälleenmyyjiemme) kanssa voidaksemme tarjota sinulle verkkosivustojemme kautta WebPartsin sekä jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen yhteydessä tiettyjä palveluja/dashboard-näkymiä.

a. Ajoneuvojen luonti

"Luo ajoneuvo" -sovellus mahdollistaa ajoneuvon hallinnan sen valmistenumeron ("FIN/VIN") perusteella helpottaen jälkimyyntipalvelujen käyttöä (mukaan lukien mahdollisuus hakea ajoneuvon varaosia ja tietoa korjausohjeista, jälkiasennusvaihtoehdoista, vikadiagnoosin vikakoodeista ja muista tarkastuslistoista sekä tietoa palveluajoista, hinnoista (sis. mahdolliset sovitut ehdot), huoltopaketeista ja lisätietoja tarkan kustannusarvion antamiseksi ja korjaustöiden suorittamiseksi tehokkaasti, digitaalisen huoltovihkon käytön mahdollistamiseksi), joihin liittyviä lisätietoja löytyy asianmukaisista tietosuojaselosteista.

Ajoneuvojen luonti ja näyttö tässä sovelluksessa edellyttää loppuasiakkaasi ajoneuvon valmistenumeron ja UMAS-rekisteröitymistietojesi käsittelyä, jotka voidaan valita prosessin aikana.

Kyseisten tietojen käsittelyn oikeusperuste kaikkien kyseisen sovelluksen käyttämiseksi välttämättömien tietojen osalta on sopimuksen täytäntöönpano (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja kaikkien muiden tietojen osalta yhteinen etu, joka muodostaa oikeutetun edun (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Keräämme tässä kohdassa määritetyt henkilötiedot sinulta suoraan käyttämällä henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille. Ellei henkilötietoja käsitellä, tässä kohdassa määritettyjä palveluja ei voida tarjota.

b. Tilaushistoria/jälleenmyyjä/tili

Tarjoamme sinulle lisäksi mahdollisuuden tarkastella verkkosivustojemme kautta, (i) mitä tuotteita olet ostanut WebPartsin kautta ja jälkimyynnin sovellusten ja tietosisältöjen muodossa (mukaan lukien niiden käytettävissäoloaika), (ii) mitkä jälleenmyyjät olet valinnut ja (iii) mitkä muut käyttäjät on rekisteröity organisaatiosi osalta.

Tässä kuvattu käyttö edellyttää UMAS-rekisteröitymistietojesi ja muiden organisaatiosi käyttäjien rekisteröitymistietojen sekä tilaustietojesi käsittelyä.

Näiden tietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Keräämme tässä kohdassa määritetyt henkilötiedot sinulta suoraan käyttämällä henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille. Ellei henkilötietoja käsitellä, tässä kohdassa määritettyjä palveluja ei voida tarjota.

c. B2B Connect Seller Center


Pyynnöstä voit saada tukea ennakkoon valitulta jälleenmyyjältä B2B Connect Seller Centerin kautta ("Seller Center") valituksissasi ja muissa pyynnöissäsi koskien B2B Connectia. Etukäteisellä vahvistuksellasi valittu jälleenmyyjä voi saada pääsyn palvelupyyntöihisi (esim. tiketit) tarjotakseen tukea. Tällaista tukea tarjotaan yksinomaan sinun ja kyseisen jälleenmyyjän välisessä suhteessa ja jälleenmyyjän vastuulla, ja tämä jälleenmyyjä toimii yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä. Oikeusperuste jälleenmyyjän pääsylle relevanttiin dataan on oikeutettu etu mahdollistaa mahdollisimman tehokas tapa toteuttaa palvelut ja tarjota niitä käyttöösi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).


d. 5*Rater-arvostelujärjestelmä

Käytettävissäsi on lisäksi arviointityökalu, jolla voit arvioida jälleenmyyjien toimintaa WebPartsissa ja näitä verkkosivustoja. Tarkoituksena on parantaa jälleenmyyjien ja näiden verkkosivustojen toimintaa.

Kun käytät 5*Rater-arvostelujärjestelmää, käsiteltäviä tietoja ovat tilauksen numero ja tilauksen tila (tuotteen yhteydessä) sekä UMAS-rekisteröitymistietosi ja palautteesi. Nämä tiedot välitetään myös relevanteille jälleenmyyjille, jotta ne voivat tarvittaessa olla sinuun yhteydessä palautteeseesi pohjautuvien toimenpiteiden toteuttamiseksi asianmukaisesti.

Kyseisten tietojen käsittelyn oikeusperuste on palautteeseesi pohjautuvien toimenpiteiden välitön toteuttaminen sopimuksen täytäntöön panemiseksi koskien 5*Rater-arvostelujärjestelmää vapaaehtoisena palveluna (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja mahdollisesti myös suostumushallintajärjestelmämme kautta antamasi suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), mikäli tietoja käytetään sisäisiin analysointitarkoituksiin. Lisätietoja ja valittavissa olevat vaihtoehdot löytyvät tästä.

Keräämme tässä kohdassa määritetyt henkilötiedot sinulta suoraan käyttämällä henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille. Ellei henkilötietoja käsitellä, tässä kohdassa määritettyjä palveluja ei voida tarjota.

3.6       Liiketoiminta-analyysit ja markkinointikampanjat

Markkinatutkimustarkoituksia ja sisäisiä liiketoiminta-analyysitarkoituksia varten jälleenmyyjät ja me toimitamme MBAG:lle WebPartsin jälkimyynnin palvelutapahtumiin liittyviä erityisiä tietoja, mukaan lukien laskun numero, osat/palvelut, joita ei ole myyty ("menetetyt myynnit"), ajoneuvon valmistenumero, jälleenmyyjän ID, tiedot myydyistä tuotteista, varaosista tai palveluista, ajoneuvon ensirekisteröintipäivä ja ajomäärä.

Kun tietoja käsitellään, niitä voidaan täydentää muilla tiedoilla, joita MBAG:llä on tietojen kohteena olevasta ajoneuvosta, sen mallista, sarjasta, varustelusta tai osista ja komponenteista. Yleensä kyseisiä käsittelytoimia tehdään jälleenmyyjän lähettämien tietojen laadun parantamiseksi (esimerkiksi ensirekisteröintipäivän lisääminen, jos jälleenmyyjä ei ole syöttänyt sitä).

MBAG voi myös käyttää toimitettuja tietoja anonymisoidussa muodossa muihin käsittelytarkoituksiin kuten tilastollisiin ja analysointitarkoituksiin.

a. Liiketoiminta-analyysit

Toimitettujen tietojen pohjalta MBAG toteuttaa tavanomaisia jälkimyynti- ja liiketoiminta-analyysien arviointeja kyseisten jälleenmyyjien ja meidän jatkokäyttöämme varten (esimerkiksi sen määrittämiseksi, kuinka paljon tietyntyyppisiä tuotteita kyseisessä maassa on myyty, tai hinnoittelumallien validoimiseksi). MBAG:n työntekijät, jotka vastaavat kyseisten tehtävien hoitamisesta, eivät voi yhdistää annettuja tietoja luonnollisiin henkilöihin. Näiden tehtävien seurauksena saatavat tulokset rajoittuvat aggregoituihin raportteihin, jotka eivät sisällä mitään henkilötietoja.

MBAG ja sen työntekijät noudattavat toiminnassaan tiukasti periaatetta, jonka mukaan pääsy tietoihin on rajoitettu tarveperusteisesti, ja ovat ottaneet käyttöön erityiset suojatoimet, joilla varmistetaan, että kyseisiä tietoja käsitellään ilmoitettujen käyttötarkoitusten mukaisesti.

Tämäntyyppisten käsittelytoimien oikeusperusteena ovat meidän, jälleenmyyjien ja MBAG:n oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) käyttää tehokkaimpia myyntijärjestelmiä. Liiketoiminta-analyysejä varten tehtävien tietojen käsittelytoimien laillisuus muodostaa meille, jälleenmyyjille ja MBAG:lle oikeutetun edun (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka käsittää myyntiprosessien ja sisäisten liiketoimintaprosessien tehokkuuden parantamisen.

b. Markkinointikampanjat

Joillakin markkina-alueilla MBAG voi käsitellä yllä mainittuja tietoja auttaakseen jälleenmyyjiä ja meitä suoramarkkinointikampanjoiden toteuttamisessa. MBAG saattaa myös hallinnoida ja lähettää keskitetysti asiaankuuluvia markkinointikampanjoita ja -materiaaleja loppuasiakkaille edellä mainittujen nimissä ja puolesta. Joillakin markkina-alueilla me saatamme tarjota vastaavanlaisia palveluja jälleenmyyjille.

Kaikki kyseiset toimet tehdään yksinomaan jälleenmyyjien ja meidän puolestamme (soveltuvin osin yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuna tietojen käsittelynä).

Keräämme tässä kohdassa määritetyt henkilötiedot sinulta suoraan käyttämällä henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille suoraan tai epäsuorasti verkkosivustoillamme tekemiesi toimien myötä.

3.7       Uutiskirje

Jos olet tilannut verkkosivustoillamme tarjotun uutiskirjeen, uutiskirjeen tilauksen yhteydessä annettuja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämistä varten, ellet ole antanut suostumusta muihin käyttötarkoituksiin. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa uutiskirjeeseen sisältyvän tilauksen peruutusmahdollisuuden kautta.

Rekisteröitymistä varten sinun on annettava meille sähköpostiosoitteesi. Halutessasi voit antaa meille myös muita lisätietoja kuten nimesi. Rekisteröitymiseen sovelletaan niin sanottua kaksinkertaisen opt-in -suostumuksen menettelyä. Rekisteröitymisen jälkeen saat meiltä vahvistussähköpostin, jonka kautta sinun on vahvistettava rekisteröitymisesi uudelleen. Koko prosessi dokumentoidaan ja tallennetaan. Tämä sisältää rekisteröitymis- ja vahvistusajankohdat sekä IP-osoitteesi.

Uutiskirjeen lähettämisen kohdalla henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Voit peruuttaa uutiskirjeen lähettämiseen liittyvää henkilötietojesi käsittelyä koskevan suostumuksesi milloin tahansa peruttamalla uutiskirjeen tilauksen. Peruuttaminen tapahtuu napsauttamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä. Peruuttaminen ei vaikuta aiemmin tehtyjen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

3.8       Lakisääteiseen velvoitteeseen perustuva käsittely

Käytämme lisäksi henkilötietojasi, mikäli lainsäädäntö velvoittaa meitä tekemään niin (esimerkiksi tietojen säilyttäminen kaupallisten tai verotukseen liittyvien säilytysvaatimusten nojalla, tietojen luovuttaminen viranomaisten tai tuomioistuimen määräysten mukaisesti esimerkiksi lainvalvontaviranomaiselle).

Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Henkilötietosi poistetaan heti, jos niitä ei enää tarvita lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

4. Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille; sosiaaliset laajennukset; palveluntarjoajien käyttö

a. Verkkosivustomme saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten tarjouksia. Jos napsautat tällaisen tarjouksen sisältävää linkkiä, siirrämme tiedot kyseiselle palveluntarjoajalle siinä määrin kuin on tarpeen (esimerkiksi tiedon, että olet löytänyt tämän tarjouksen verkkosivustoltamme ja soveltuvin osin lisätietoja, jotka olet jo luovuttanut tätä tarkoitusta varten käyttöömme verkkosivustollamme).

b. Jos käytämme verkkosivustoillamme yhteisöpalvelujen kuten Facebookin ja Twitterin niin sanottuja "sosiaalisia laajennuksia", lisäämme ne seuraavalla tavalla:

Kun vierailet verkkosivustoillamme, sosiaaliset laajennukset eivät ole aktiivisia, toisin sanoen mitään tietoja ei välitetä relevanttien yhteisöpalvelujen ylläpitäjille. Jos haluat käyttää jotain näistä yhteisöpalveluista, napsauta kyseistä sosiaalista laajennusta muodostaaksesi suoran yhteyden kyseisen palvelun palvelimeen.

Jos sinulla on yhteisöpalvelun käyttäjätili ja olet parhaillaan kirjautuneena tilille, sosiaalisen laajennuksen aktivoinnin myötä kyseinen yhteisöpalvelu voi yhdistää vierailusi verkkosivustollamme kyseiseen käyttäjätiliisi. Jos haluat välttää tämän, kirjaudu ulos yhteisöpalvelusta ennen sosiaalisen laajennuksen aktivointia. Yhteisöpalvelu ei pysty yhdistämään vierailua muilla (Mercedes-Benz) verkkosivustoilla käyttäjätiliisi, ellet ole aktivoinut relevantin sosiaalisen laajennuksen tällaisella verkkosivustolla.

Sosiaalisen laajennuksen aktivoimisen jälkeen yhteisöpalvelu lähettää laajennuksen sisällön suoraan selaimellesi, joka lisää sen verkkosivustoillemme. Tällöin saattaa myös tapahtua tietojen siirtämistä, jonka relevantti yhteisöpalvelu käynnistää ja jota se hallitsee. Yhteyttäsi yhteisöpalveluun, yhteisöpalvelun ja järjestelmäsi välisiä tiedonsiirtoja sekä toimintaasi kyseisellä alustalla sääntelevät yksinomaan kyseisen yhteisöpalvelun tietosuojakäytännöt.

Sosiaalinen laajennus pysyy aktiivisena niin kauan, kunnes poistat sen käytöstä tai poistat evästeet (katso kohta 5.d).

Tämäntyyppisten verkkosivustoillamme tehtävien käsittelytoimien oikeusperuste on oikeutettu etumme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), jonka mukaisesti mahdollistamme, että voit käyttää sosiaalisia laajennuksia napsauttamalla niitä.

c. Jos napsautat tarjoukseen vievää linkkiä tai aktivoit sosiaalisen laajennuksen, henkilötietoja saatetaan siirtää sellaisissa Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevissa maissa oleville palveluntarjoajille, jotka Euroopan unionin ("EU") näkökulmasta eivät takaa henkilötietojen käsittelylle "riittävää tietosuojan tasoa" EU:n vaatimusten mukaisesti. Huomioithan tämän ennen kuin napsautat linkkiä tai aktivoit sosiaalisen laajennuksen samalla käynnistäen tietojesi siirron.

d. Käytämme myös päteviä palveluntarjoajia (esimerkiksi IT-palvelujen tarjoajia, markkinointitoimistoja) verkkosivustojemme hallinnointia, optimointia ja suojausta varten. Välitämme näille palveluntarjoajille henkilötietoja ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen verkkosivustojen ja niiden toimintojen tarjoamista ja käyttöä varten, oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) tai sikäli kuin olet antanut suostumuksesi siihen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Lisätietoja vastaanottajista (suostumuksen yhteydessä) löytyy suostumushallintajärjestelmästämme. 

5. Evästeet

a. Verkkosivustoillamme vierailtaessa voidaan käyttää evästeitä. Teknisesti kyse on niin sanotuista HTML-evästeistä ja vastaavanlaisista ohjelmistotyökaluista, kuten Web/DOM Storage- tai Local Shared Objects -ominaisuuksista (niin sanotut "Flash-evästeet"), joista käytämme yhteisesti nimitystä evästeet.

b. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kannettavalle tietokoneelle tai mobiililaitteelle verkkosivustolla vierailun yhteydessä. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa, onko laitteen ja verkkosivustojen välille muodostettu aiemmin yhteyttä, sekä ottaa huomioon kielivalintasi tai muita tekemiäsi asetuksia, tarjota käyttöösi tiettyjä toimintoja (esimerkiksi Online Shop, ajoneuvon konfiguraattori) tai tunnistaa kiinnostuksenkohteitasi toimintasi perusteella. Evästeet saattavat sisältää myös henkilötietoja.

c. Se, käytetäänkö evästeitä ja mitä evästeitä käytetään verkkosivustoillamme vieraillessasi, riippuu siitä, mitä verkkosivustojemme alueita ja toimintoja käytät ja annatko suostumuksesi muiden kuin teknisesti välttämättömien evästeiden käytölle suostumushallintajärjestelmässämme. Lisätietoja ja valittavissa olevat vaihtoehdot löytyvät napsauttamalla tästä.


d. Evästeiden käyttö riippuu myös käyttämäsi verkkoselaimen (esimerkiksi Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox) asetuksista. Useimpien verkkoselainten esiasetuksena on, että tietyntyyppiset evästeet hyväksytään automaattisesti. Voit kuitenkin yleensä muuttaa kyseistä asetusta. Voit poistaa laitteellesi tallennetut evästeet milloin tahansa. Web/DOM Storage- ja Local Shared Objects -ominaisuudet ovat poistettavissa erikseen. Tarkat menettelyohjeet löytyvät käyttämäsi selaimen tai laitteen käyttöohjeista.

e. Evästeiden käyttöä koskeva suostumus (= hyväksyminen) samoin kuin evästeiden estäminen tai poistaminen on linkitetty käytettyyn laitteeseen ja kulloinkin käytettyyn verkkoselaimeen. Jos käytät useita eri laitteita tai verkkoselaimia, voit tehdä kussakin tapauksessa erilaisia ratkaisuja tai asetuksia.

f. Jos päätät estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet, on mahdollista, että kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät ole käytettävissäsi tai että yksittäiset toiminnot ovat käytettävissäsi vain rajoitetussa laajuudessa.

6. Ei tietojenantovelvollisuutta

Henkilötietojen antaminen on rekisteröidyille (sinä, loppuasiakkaat) yleisesti vapaaehtoista. Rekisteröidyillä ei lähtökohtaisesti ole lakisääteistä eikä sopimusperustaista velvollisuutta antaa henkilötietoja. Mikäli henkilötietoja (kuten ajoneuvon valmistenumeroa) ei kuitenkaan anneta, yksittäisiä palveluja tai niiden osia ei välttämättä voida tarjota tai ei voida tarjota asianmukaisella tavalla. Joissain tapauksissa lainsäädäntö saattaa edellyttää henkilötietojen antamista (esimerkiksi tuotteiden pakollisten takaisinkutsujen yhteydessä).

7. Turvallisuus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojataksemme hallinnassamme olevia / hallinnoimiamme henkilötietojasi manipuloinnilta, häviämiseltä, tuhoamiselta ja luvattomien henkilöiden pääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknistä kehitystä.

8. Henkilötietojen poistaminen

IP-osoitteesi ja internetpalveluntarjoajasi nimi, jotka tallennamme turvallisuussyistä, poistetaan seitsemän päivän kuluttua edellä kuvatun mukaisesti. Tietojen säilyttäminen tätä pidempään on mahdollista. Tällöin IP-osoitteet poistetaan tai vieraannutetaan siten, että ne eivät ole enää yhdistettävissä.

Muussa tapauksessa poistamme henkilötietosi heti, kun tarkoitus, jota varten olemme keränneet ja käsitelleet henkilötietojasi, ei ole enää voimassa. Tietoja tallennetaan tätä kauemmin ainoastaan, jos siitä on määrätty meihin EU:n alueella sovellettavassa lainsäädännössä, asetuksissa tai muissa lainsäännöksissä tai kolmansien maiden lainsäännöksissä tällöin edellyttäen, että näissä maissa on varmistettu riittävä tietosuojan taso. Mikäli tietojen poistaminen ei yksittäistapauksissa ole mahdollista, asiaankuuluvat henkilötiedot merkitään niiden myöhemmän käsittelyn rajoittamiseksi.

9. Rekisteröityjen oikeudet

a. Rekisteröitynä (henkilönä), jota tietojen käsittely koskee, sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla), oikeus tietojen oikaisemiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla), oikeus tietojen poistamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla), oikeus käsittelyn rajoittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla) ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla).

b. Jos olet antanut suostumuksesi sille, että käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehtyjen henkilötietojesi käsittelytoimien laillisuuteen. Se ei myöskään vaikuta kyseisten tietojen myöhempiin käsittelytoimiin, joita tehdään toisen oikeusperusteen nojalla kuten lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

c. Vastustamisoikeus:
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (tietojen käsittely yleistä etua koskevista syistä) tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (tietojen käsittely rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi). Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, käsittelemme niitä ainoastaan, mikäli voimme esittää sille pakottavia lakiin perustuvia syitä, jotka syrjäyttävät omat etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai mikäli käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi etujen tasapainoon perustuvista syistä, sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa tätä henkilötietojen käsittelyä ilman perusteluja.

d. Pyydämme sinua lähettämään vaateesi tai selvityksesi mahdollisuuksien mukaan seuraavaan osoitteeseen: dialog@mercedes-benz.com.

e. Mikäli uskot, että henkilötietojesi käsittely rikkoo lakisääteisiä vaatimuksia, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla).

10. Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä henkilötietojasi tehdäksemme sinua koskevia automaattiseen käsittelyyn (mukaan lukien profilointiin) perustuvia päätöksiä, joilla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat sinuun vastaavalla tavalla.

11. Mercedes-Benz Group AG:n keskitetty rekisteröitymispalvelu

Mercedes-Benz AG:n keskitetyn rekisteröitymispalvelun avulla voit kirjautua kaikkiin Mercedes-Benz Groupin ja sen brändien alaisiin verkkosivustoihin ja sovelluksiin, jotka liittyvät palveluun. Sovellettavat käyttöehdot sisältävät tarkempia tietosuojamääräyksiä. Kyseiset käyttöehdot löytyvät asiaankuuluvien kumppanisivustojen ja -sovellusten rekisteröitymissivuilta.

12. Tietojen siirtäminen vastaanottajille (Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin)

12.1.    Yleistä vastaanottajista

Jaamme henkilötietojasi seuraaville vastaanottajille:

a. Käytämme edellä mainittuja tarkoituksia varten tehtävään henkilötietojen käsittelyyn henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Kyseisten henkilötietojen määräysvalta säilyy kuitenkin meillä, ja säilymme rekisterinpitäjänä.

b. Tilausten yhteydessä tapahtuvaa maksujen käsittelyä varten siirrämme maksutiedot pankeille tai maksupalvelujen tarjoajille, mikäli maksutapa sitä edellyttää.

c. Yksittäistapauksissa saatamme pyynnöstäsi jakaa tilausta varten tarvittavat henkilötietosi kansainvälisille edustustoillemme (konsernin muille yrityksille). Tämä tapahtuu sopimuksen täytäntöön panemiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuen), ellei Euroopan komissio ole tehnyt kyseisen Euroopan talousalueen ulkopuolisen kolmannen maan tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä.

d. Siirrämme henkilötietoja yksittäisissä tapauksissa tuomioistuimille, lainvalvontaviranomaisille, valvontaviranomaisille, muille viranomaisille, veroneuvojille ja juristeille, mikäli tämä on laillisesti sallittua ja tarpeellista.

12.2    Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin sijoittautuneet vastaanottajat

a. Käytettäessä palveluntarjoajia (katso kohta 4. d.) ja siirrettäessä henkilötietojasi suostumukseesi (= hyväksyntääsi) perustuen kolmansille osapuolille (katso esimerkiksi kohta 5), henkilötietojasi voidaan siirtää vastaanottajille, jotka ovat sijoittautuneet Euroopan unionin ("EU"), Islannin, Liechtensteinin ja Norjan (= Euroopan talousalue) ulkopuolisiin maihin, ja käsitellä tällaisissa maissa ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

b. Seuraavissa maissa taataan riittävän tasoinen tietosuoja henkilötietojen käsittelylle EU:n näkökulmasta (niin sanottu tietosuojan tason riittävyyttä koskeva päätös on annettu): Andorra, Argentiina, Kanada (rajallinen), Färsaaret, Guernsey, Israel, Mansaari, Japani, Jersey, Uusi-Seelanti, Etelä-Korea, Sveitsi, Iso-Britannia ja Uruguay. Muihin maihin sijoittautuneiden vastaanottajien osalta sitoudumme soveltamaan EU:n vakiosopimuslausekkeita tai yritystä koskevia sitovia sääntöjä tarjotaksemme "riittävän tietosuojan tason" oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Annamme mielellämme aiheeseen liittyvää lisätietoa edellä olevassa kohdassa 9.d. ilmoitettujen yhteystietojen kautta.