XENTRY Flash

Image Slider

Η διάγνωση XENTRY έχει γίνει ακόμα πιο ασφαλής!

Για τη θέση σε λειτουργία, τον προγραμματισμό και την κωδικοποίηση των ECU (XENTRY Flash) ένας πρόσθετος, δεύτερος έλεγχος ταυτότητας είναι υποχρεωτικός για κάθε χρήστη. Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με τον έλεγχο ταυτότητας TAN που απαιτείται για την ηλεκτρονική τραπεζική.

Για έλεγχο ταυτότητας, χρειάζεστε έναν από τους ακόλουθους δύο παράγοντες:

  • Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας smartphone (π.χ. PingID, Microsoft Authenticator)

Ή

  • Κλειδί ασφαλείας USB
    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κλειδί της επιλογής σας, αρκεί να υποστηρίζει το πρότυπο FIDO2.
    Διατίθεται από εξειδικευμένους λιανοπωλητές ηλεκτρονικών ειδών ή απευθείας από τον κατασκευαστή.

Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε αμέσως και τις δύο επιλογές. Εάν χάσετε έναν από τους παράγοντες ελέγχου ταυτότητας, θα παραμείνετε σε θέση να εργαστείτε με τον δεύτερο!

Για να σας βοηθήσουμε στη ρύθμιση των παραγόντων, σας παρέχουμε μια συμπαγή κάρτα βοήθειας για λήψη.

Λήψη

— Κάρτα βοήθειας (PDF)

Επαναφορά του δεύτερου παράγοντα

Εάν δεν μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας, έχετε πολλές επιλογές:

1) Εάν έχετε χάσει / ξεχάσει το smartphone σας, αλλά έχετε ρυθμίσει έναν άλλο δεύτερο παράγοντα (κλειδί ασφαλείας USB), μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε.

2) Εάν δεν έχετε ρυθμίσει έναν εναλλακτικό δεύτερο παράγοντα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του οργανισμού σας. Ο διαχειριστής οργανισμού μπορεί να επαναφέρει τον δεύτερο παράγοντα για εσάς, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο. Αν δεν γνωρίζετε τον διαχειριστή του οργανισμού σας, μπορείτε να τον ελέγξετε μέσω της Alice κάτω από τα δεδομένα του προφίλ σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο "Διαχειριστές".

Οδηγίες για διαχειριστές οργανισμών σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς του δεύτερου παράγοντα (PDF).

Πολλαπλές χρήσεις για το συνεργείο σας

Είτε πρόκειται για προγραμματισμό, κωδικοποίηση SCN/CVN ή εισαγωγή κωδικών εξοπλισμού: Το XENTRY Flash μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτοκίνητα Mercedes-Benz (συμπεριλαμβανομένων των smart*, Maybach και SLR) καθώς και με Mercedes-Benz Vans.
Βολικά, όλες οι διαδικασίες είναι πλήρως ενσωματωμένες στο διαγνωστικό λογισμικό (XENTRY Diagnosis, XENTRY DAS) απαιτώντας λιγότερη χειροκίνητη παρέμβαση από τους μηχανικούς σας.

* εκτός από το smart μοντέλο #1

Αυτόματη κωδικοποίηση SCN και αντίστροφη τεκμηρίωση VeDoc

Μετά τον προγραμματισμό της μονάδας ελέγχου, η κωδικοποίηση SCN (εάν επιτρέπεται από τη μονάδα ελέγχου) καθώς και η αντίστροφη τεκμηρίωση εκτελούνται αυτόματα στο σύστημα τεκμηρίωσης οχήματος VeDoc. Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται στο όχημα ή στο λογισμικό της μονάδας ελέγχου ενημερώνονται στην κάρτα δεδομένων οχήματος VeDoc.

Καθολική σύνδεση για άνετη εργασία (Single-Sign-On)

Μόλις συνδεθείτε σε μία από τις εφαρμογές συνεργείου μας (π.χ. XENTRY Flash, WIS κ.λπ.), δεν απαιτείται περαιτέρω σύνδεση στα κεντρικά ηλεκτρονικά συστήματα, με αποτέλεσμα την ομαλή ροή εργασίας στο συνεργείο σας.

Διαγνωστικά δικαιώματα χρήστη

Νέα δικαιώματα χρήστη διάγνωσης από 06/2020

Με την εισαγωγή του facelift της E-Class και της νέας S-Class, εισάγεται μια νέα έννοια ασφάλειας, η οποία θα έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στο λογισμικό XENTRY Diagnosis.

Από την έκδοση δεδομένων 06/2020, θα εμφανιστεί μια προτροπή για την εισαγωγή ενός εξατομικευμένου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης κατά την πρόσβαση στις νέες E-Class και S-Class. Δεν είναι δυνατή η διάγνωση αυτών των οχημάτων χωρίς την εισαγωγή αυτών των πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα οχήματα δεν μπορούν πλέον να επισκευαστούν / διαγνωστούν χωρίς άδεια πρόσβασης διάγνωσης. Κάθε χρήστης πρέπει να περάσει από μια διαδικασία ταυτοποίησης προκειμένου να αποκτήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης για το facelift της E-Class και των επόμενων μοντέλων. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι πλέον δυνατή η διάγνωση αυτών των σειρών μοντέλων με ένα κιτ διάγνωσης XENTRY 2. Θα χρειαστείτε τουλάχιστον ένα κιτ διάγνωσης XENTRY 3.

Γίνεται διάκριση μεταξύ δύο τύπων δικαιωμάτων χρήστη:
• XENTRY Standard Diagnosis (για χρήστες διάγνωσης χωρίς εξουσιοδότηση XENTRY Flash, π.χ. για ανάγνωση και διαγραφή μνημών σφαλμάτων)
• Χρήστης XENTRY Flash (αντιστοιχεί στον τρέχοντα χρήστη XENTRY Flash)

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

1. Εξουσιοδότηση XENTRY Flash
Και οι δύο ρόλοι Flash XENTRY (ρόλος Standard-Flash και ρόλος Extended Flash για όλα τα οχήματα CeBAS) μπορούν να εφαρμοστούν μέσω του UMAS.
Κάθε χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει ανεξάρτητα μια εφάπαξ ταυτοποίηση μέσω του UMAS για να λάβει τους ρόλους Flash.

2. Δικαιώματα τυπικής διάγνωσης XENTRY:
Κάθε χρήστης διάγνωσης πρέπει να ζητήσει ανεξάρτητα τα δικαιώματα τυπικής διάγνωσης μέσω https://umas.mercedes-benz.com/umas και να εκτελέσει τη διαδικασία εφάπαξ ταυτοποίησης. Μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο για την υποστήριξη ISP συγκεκριμένης αγοράς να δημιουργήσει τον χρήστη στο GEMS εάν δεν έχει ακόμη αναγνωριστικό χρήστη.

Τι είναι η διάγνωση βάσει πιστοποιητικού και γιατί εισήχθη;

Το όχημα εξελίσσεται σταδιακά σε έναν "κινητό υπολογιστή". Αυτό με τη σειρά του καθιστά το όχημα αντικείμενο στόχου για επιθέσεις χάκερ και κακή χρήση. Ο αριθμός των ειδήσεων στον Τύπο έχει αυξηθεί μαζικά. Οι κανονισμοί της ΟΕΕ/ΗΕ θα απαιτούν, στο μέλλον, την προστασία των οχημάτων. Η Mercedes-Benz εισάγει επίσης αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας.
Για την προστασία από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση διάγνωσης, η νέα αρχιτεκτονική λογισμικού οχημάτων Mercedes-Benz διατίθεται τώρα με πιστοποιητικά ασφαλείας σχετικά με το χρήστη.

Ποια οχήματα επηρεάζονται;

Η διάγνωση βάσει πιστοποιητικού εισήχθη στα οχήματα facelift E-Class (σειρά μοντέλων W213 facelift) με μεμονωμένες μονάδες ελέγχου. Η S-Class W223 έχει την πλήρη παρουσίασή της.
Στο μέλλον, όλες οι νέες σειρές μοντέλων και τα facelifts θα είναι εξοπλισμένα με διάγνωση βάσει πιστοποιητικού.

Ποιες αλλαγές έχουν γίνει στη διάγνωση;

Στο μέλλον, για να καταστεί δυνατή η διάγνωση, θα χρειαστείτε πιστοποιητικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Κατά την έναρξη μιας συνεδρίας διάγνωσης, αυτό το πιστοποιητικό ανταλλάσσεται μεταξύ του ελεγκτή και του οχήματος. Αυτή η διαδικασία αρχειοθετείται στην εφαρμογή ελεγκτή και εκτελείται στο παρασκήνιο.

Πού μπορεί να ληφθεί πιστοποιητικό; Πώς είναι η διαδικασία εγγραφής;

Είστε ένα ανεξάρτητο συνεργείο:

  • Εάν διαθέτετε XENTRY Diagnosis Kit 3 ή 4 ή χρησιμοποιείτε XENTRY Pass Thru EU, τα πιστοποιητικά παρέχονται από τη Mercedes-Benz AG.

  • Εάν διαθέτετε εργαλείο διάγνωσης από ανεξάρτητο κατασκευαστή, τα πιστοποιητικά παρέχονται από τον κατασκευαστή του εργαλείου, εάν έχει συνάψει αντίστοιχη συμφωνία σχετικά με τη χρήση δεδομένων με τη Mercedes-Benz AG.

Είστε κατασκευαστής διαγνωστικών εργαλείων:

Είστε υπηρεσία τεχνικού ελέγχου ή επίσημο γραφείο:

Ποια έξοδα θα επιβαρύνουν έναν πελάτη;

Τα πιστοποιητικά διατίθενται δωρεάν από τη Mercedes-Benz AG σε όλους τους πελάτες.

Ποια δεδομένα απαιτούνται; (Προσωπική αναφορά/ταυτοποίηση κ.λπ.)

Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο πρόσβασης.

  • Οι εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης ανάγνωσης συνδέονται με έναν οργανισμό και πρέπει να εκδίδονται για μια λειτουργία οργανισμού/υπηρεσίας

  • Οι εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης εγγραφής είναι εξατομικευμένες και απαιτούν προηγούμενη προσωπική ταυτοποίηση - είτε στη Mercedes-Benz AG είτε στον ανεξάρτητο κατασκευαστή εργαλείων.

Τι μπορεί ακόμα να διαβαστεί και εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο χωρίς περιορισμούς μέσω του OBD; Ποιες λειτουργίες δεν μπορώ πλέον να εκτελέσω χωρίς πιστοποιητικό;

Οι λειτουργίες OBD-II (SAE J1979) εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες χωρίς περιορισμούς.
Για όλες τις περαιτέρω λειτουργίες, απαιτούνται πιστοποιητικά διάγνωσης που συνδέονται είτε με έναν οργανισμό είτε με ένα άτομο, ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης πρόσβασης που εμπλέκεται.

XENTRY Flash Υποστήριξη

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Χρειάζεστε βοήθεια;" επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια κατάλληλη απάντηση στις Συχνές ερωτήσεις, ανοίξτε ένα εισιτήριο στο κάτω μέρος της σελίδας.