Νομικές ανακοινώσεις και νομικές πληροφορίες

Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε
Έδρα: Θηβαΐδος 20, 145 64 Ν. Κηφισιά, Τ.Θ. : 51554
ΑΦΜ:094104612
ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000336101000
Τηλ.: +30 210 6296500

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright 2023 Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. και Mercedes-Benz AG. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, βίντεο και κινουμένων σχεδίων και οι ρυθμίσεις τους υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορούν να αντιγραφούν για εμπορικούς σκοπούς ή διανομή, ούτε μπορούν να τροποποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ορισμένοι ιστότοποι της Mercedes-Benz AG περιέχουν επίσης περιεχόμενο που υπόκειται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παρόχων τους.

Προϊόντα και Τιμές

Αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν συμβεί μετά την ημερομηνία λήξης σύνταξης για μεμονωμένες ιστοσελίδες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο σχεδιασμό ή το σχήμα, αποκλίσεις στη χρωματική σκιά και αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσης ή των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αλλαγές ή αποκλίσεις είναι εύλογες για τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Mercedes-Benz AG. Οι εικόνες μπορούν επίσης να περιέχουν εξαρτήματα, ειδικό εξοπλισμό ή άλλα αντικείμενα που δεν αποτελούν μέρος του τυπικού πεδίου εφαρμογής της παράδοσης ή των επιδόσεων. Οι χρωματικές αποκλίσεις οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Μεμονωμένες ιστοσελίδες μπορεί επίσης να περιέχουν τύπους και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Οι δηλώσεις σχετικά με τους νομικούς και φορολογικούς κανονισμούς και τα αποτελέσματα ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους όρους πώλησης ή παράδοσης, ισχύουν οι τιμές που ισχύουν την ημέρα της παράδοσης. Για τα μέλη του Εξουσιοδοτημένου μας δικτύου οι τιμές συνιστούν απλώς προτεινόμενες τιμές πώλησης Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να ζητήσετε από ένα υποκατάστημα ή έναν συμβατικό εταίρο για την τελευταία κατάσταση.

Εμπορικά σήματα

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα σήματα που εμφανίζονται σε δικτυακούς τόπους της Mercedes-Benz AG είναι εμπορικά σήματα της Mercedes-Benz AG, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ονομάτων μοντέλων, των λογοτύπων και των εμβλημάτων της εταιρείας.

Δικαιώματα άδειας χρήσης

Η Mercedes-Benz AG θα ήθελε να σας προσφέρει ένα καινοτόμο και ενημερωτικό πρόγραμμα στο Διαδίκτυο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα απολαύσετε το δημιουργικό μας σχεδιασμό όσο και εμείς. Ωστόσο, παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι η Mercedes-Benz AG πρέπει να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων της, και ότι καμία άδεια για την πνευματική ιδιοκτησία της Mercedes-Benz AG δεν χορηγείται από αυτούς τους ιστότοπους.

Σημειώσεις σχετικά με τις μελλοντικές δηλώσεις

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει μελλοντικές δηλώσεις σχετικά με την τρέχουσα αξιολόγησή μας για μελλοντικά γεγονότα. Λέξεις όπως "πρόβλεψη", "ανάληψη", "πιστεύω", "εκτίμηση", "αναμονή", "πρόθεση", "μπορεί", "σχέδιο", "έργο", "θα πρέπει" και παρόμοιες εκφράσεις σηματοδοτούν τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις.
Οι δηλώσεις αυτές υπόκεινται σε ορισμένους κινδύνους και αβεβαιότητες.

 

Παραδείγματα περιλαμβάνουν

 

 • δυσμενής εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, ιδίως μείωση της ζήτησης στις σημαντικότερες αγορές πωλήσεων μας,

 • επιδείνωση των δυνατοτήτων αναχρηματοδότησης στις πιστωτικές και χρηματοπιστωτικές αγορές,

 • αναπόφευκτα γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές αναταραχές, ένοπλες συγκρούσεις, βιομηχανικά ατυχήματα και οι συνέπειές τους για τις πωλήσεις, την αγορά ή τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μας,

 • μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τελωνειακών κανονισμών,

 • μεταβολή της συμπεριφοράς των καταναλωτών προς μικρότερα και λιγότερο κερδοφόρα οχήματα ή πιθανή απώλεια αποδοχής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας με συνέπεια της μείωσης της επιβολής των τιμών και της αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας,

 • αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και των πρώτων υλών

 • διακοπές της παραγωγής λόγω ελλείψεων υλικών, απεργιών προσωπικού ή αφερεγγυότητας προμηθευτών,

 • μείωση των τιμών μεταπώλησης των μεταχειρισμένων οχημάτων,

 • την επιτυχή εφαρμογή μέτρων μείωσης του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας,

 • τις επιχειρηματικές προοπτικές των εταιρειών στις οποίες κατέχουμε σημαντικό ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου ,

 • την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής συνεργασίας και των κοινοπραξιών,

 • αλλαγές στους νόμους, τους κανονισμούς και τις επίσημες κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως εκείνες που αφορούν τις εκπομπές των οχημάτων, την κατανάλωση καυσίμων και την ασφάλεια,

 • καθώς και την ολοκλήρωση των εν εξελίξει επίσημων ερευνών ή ερευνών που κινούνται από τις αρχές και την έκβαση εκκρεμών ή πιθανών μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών

 • και περαιτέρω κινδύνους και αβεβαιότητες, ορισμένοι από τους οποίους περιγράφονται στην τρέχουσα ετήσια έκθεση υπό τον τίτλο "Risiko- und Chancenbericht"

Εάν κάποια από αυτές τις αβεβαιότητες ή αστάθμητες υλοποιήσει, ή εάν οι παραδοχές στις οποίες βασίζεται οποιαδήποτε από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που εκφράζονται ή υπονοούνται από αυτές τις δηλώσεις.
Δεν σκοπεύουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε τις μελλοντικές δηλώσεις σε συνεχή βάση, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις περιστάσεις της ημέρας της δημοσίευσης.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν αποτελούν καμία εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Ειδικότερα, δεν αποτελούν σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση σχετικά με την προϋπόθεση, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για ορισμένους σκοπούς ή τη μη παραβίαση των νόμων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε επίσης συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στο σχεδιασμό και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται εκεί. Για το λόγο αυτό, δια του παρόντος αποστασιοποιούμαστε από όλα τα περιεχόμενα αυτών των ιστοσελίδων. Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους που περιέχονται στις ιστοσελίδες μας και αναφέρονται σε εξωτερικούς ιστότοπους και το περιεχόμενό τους.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Η Επιτροπή της ΕΕ δημιούργησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών (αποκαλούμενη «πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος -OS»). Η πλατφόρμα OS χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις ηλεκτρονικών πωλήσεων. Μπορείτε να φτάσετε στην πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Υπόδειξη σύμφωνα με το Άρθρο 36 του γερμανικού Νόμου περί Επίλυσης

Καταναλωτικών Διαφορών (VSBG). Για τους χρήστες στη Γερμανία ισχύει: Η Mercedes-Benz AG δεν θα συμμετάσχει και δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετάσχει σε καμία διαδικασία επίλυσης διαφορών σε ένα όργανο διαιτησίας καταναλωτών κατά την έννοια του γερμανικού νόμου για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (VSBG).

Προτεραιότητα

Οι όροι χρήσης μιας ψηφιακής υπηρεσίας έχουν προτεραιότητα σε σχέση με αυτές τις νομικές ειδοποιήσεις.