Βρείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό συνεργείου.

Με τον κατάλληλο εξοπλισμό συνεργείου, μπορείτε να επισκευάσετε ή να διατηρήσετε τα οχήματα γρήγορα και αποτελεσματικά.Οι κωδικοί που απαιτούνται για την παραγγελία σας μπορούν να βρεθούν είτε στο πληροφοριακό σύστημα συνεργείου (WIS) στα έγγραφα συντήρησης και επισκευής είτε στις πληροφορίες εξαρτημάτων στην ενότητα "Εξοπλισμός Συνεργείου".

Σύστημα Τεχνικών Πληροφοριών Συνεργείου (XENTRY WIS)

Πληροφορίες επισκευής και συντήρησης για Mercedes-Benz και smart οχημάτων.

Έλεγχος κατάστασης ...

XENTRY Parts Information

Το σύστημα εύρεσης σας για ανταλλακτικά, προϊόντα βαφής / σέρβις, αξεσουάρ και εξοπλισμό συνεργείου.

Έλεγχος κατάστασης ...