Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ):

Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Υπεύθυνος για τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες για τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι:
Έδρα: Θηβαΐδος 20, 145 64 Ν. Κηφισιά, Τ.Θ. : 51554
ΑΦΜ: 094104612
ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000336101000

Ιωάννης Καλλίγερος (Πρόεδρος Δ.Σ.), Benjamin Prenz, Αντώνιος Ευαγγελούλης, Δημήτριος Ζαφειρόπουλος
Νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ομίλου:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstrasse 120
70 327 Stuttgart
Germany
Τηλ.: +49 7 11 17-0
Email: data.protection@mercedes-benz.com

Εκπροσωπούμενη από το Δ.Σ:
Ola Källenius (Chairman), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Harald Wilhelm

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου:
Bernd Pischetsrieder

Αρ. Εμπορικού Μητρώου Πρωτοδικείου Στουτγκάρδης: HRB 19360, Stuttgart (DE)
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE 81 25 26 315