Όλοι οι όροι χρήσης

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση πιστώσεων χρόνου / δίσκων (PDF)
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την παράδοση του εξοπλισμού συνεργείου (PDF)
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση του XENTRY Pass Thru EU και του XENTRY Diagnosis Lite (εφεξής «Λογισμικό Open Shell») (PDF)
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση εφαρμογών και περιεχομένου δεδομένων για υπηρεσίες μετά την πώληση (PDF)
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την αγορά του κιτ διάγνωσης XENTRY 4, του κιτ διάγνωσης XENTRY 4 Σκοπός, XENTRY Scope, Retail Data Storage 2 και XENTRY Diagnosis COM Kit (PDF)

Όροι Χρήσης για
Mercedes-Benz B2B Connect, WebParts, Εφαρμογές After Sales και Περιεχόμενο Δεδομένων 

1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Η πλατφόρμα Mercedes-Benz B2B Connect (στο εξής αναφερόμενη ως «B2B Connect») είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης και εμπορικών συναλλαγών, η οποία παρέχει επισκόπηση πληροφοριών για επισκευές και service καθώς και για γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz και πρόσβαση σε αυτά.

Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση στις διαδικτυακές πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών Mercedes-Benz - στο βαθμό που αυτό ισχύει στη χώρα τους - μέσω του συστήματος WebParts (στο εξής αναφερόμενο ως «WebParts»). Το WebParts προσφέρει στους πελάτες την ευκαιρία να αναζητούν ανεξάρτητα γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz, καθώς και να βλέπουν τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των γνήσιων ανταλλακτικών και να τα παραγγέλνουν από τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή τους Mercedes-Benz. Επιπλέον, το WebParts προσφέρει στους πελάτες περαιτέρω πλεονεκτήματα, όπως η πρόσβαση στις δραστηριότητες πωλήσεων του Εξουσιοδοτημένου Επισκευαστή σας Mercedes-Benz, καθώς και η διαχείριση παραγγελιών συμπερ. υποδειγμάτων.

Επιπροσθέτως, οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση στη διαδικτυακή διανομή πληροφοριών για επισκευές και service που αποτελεί μέρος του B2B Connect, συμπερ. πληροφοριών για επισκευές και συντήρηση, διαγνωστικών λύσεων, εξοπλισμού συνεργείου (στο εξής αναφερόμενο ως «Εφαρμογές After Sales και Περιεχόμενο Δεδομένων»).

Το B2B Connect, το WebParts και οι Εφαρμογές After Sales και Περιεχόμενο Δεδομένων αναφέρονται στο εξής από κοινού ως «Συστήματα».

Τέλος, στο πλαίσιο του B2B Connect, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ένα Εργαλείο αξιολόγησης που τους επιτρέπει να αξιολογούν τα Συστήματα και την απόδοσή τους και να κάνουν σχόλια (στο εξής αναφερόμενο ως «5*Rater»).

1.2 Πάροχος του B2B Connect και του WebParts είναι η «STAR AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» με έδρα στη διεύθυνση Ν. Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος, αρ. 20, ΑΦΜ: 094104612) (στο εξής αναφερόμενη ως « Star Automotive»). Ο πάροχος των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων που διατίθεται για αγορά και χρήση μέσω του B2B Connect εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η Mercedes-Benz AG με έδρα στη Στουτγάρδη (στο εξής αναφερόμενη ως «MBAG»). Εκτός αυτών των περιοχών, πάροχος των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων θα είναι η Star Automotive.

1.3 Τα συστήματα ανήκουν στην MBAG και υποστηρίζονται τεχνικά από την ίδια. Τα συστήματα παρέχονται και προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματίες πελάτες υπό την έννοια του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB), δηλαδή, για B2B και ανεξάρτητους αναδόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων (στο εξής αναφερόμενοι ως «Πελάτες»). Απαγορεύεται ρητά η χρήση των συστημάτων από τελικούς πελάτες και καταναλωτές.

1.4 Η άδεια για χρήση των Συστημάτων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους σε κάθε χώρα και την αποδοχή της αίτησης του Πελάτη για πρόσβαση (βλ. διαδικασία εγγραφής στην ενότητα 2.2) η οποία πραγματοποιείται μέσω ενός e-mail που επιβεβαιώνει την πρόσβαση. Ο Πελάτης, στην αίτησή του για πρόσβαση, θα πρέπει να προσδιορίζει την επιχείρηση του και τη διεύθυνσή της, καθώς και το όνομα του διαχειριστή του Πελάτη και τη διεύθυνση email. Οι πρόσθετοι χρήστες μιας επιχείρησης μπορούν να δημιουργούνται μόνο από τον διαχειριστή του Πελάτη. Επιτρέπεται μόνο ένας διαχειριστής ανά επιχείρηση. Επιπροσθέτως, οι πελάτες πρέπει να ανήκουν στην εξουσιοδοτημένη ομάδα ατόμων του αντίστοιχου Συστήματος. Οι όροι για να καταστεί κάποιος εξουσιοδοτημένος χρήστης καθορίζονται παρακάτω σε αυτούς τους Όρους Χρήσης (στο εξής αναφερόμενοι ως «Όροι Χρήσης»). Η αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης και μόνο δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε αξίωση του πελάτη για την παροχή όλων των προαναφερόμενων Συστημάτων.

1.5 Οι κανόνες χρήσης των Συστημάτων από τους πελάτες καθορίζονται από αυτούς τους όρους χρήσης.

2. Τεχνικές απαιτήσεις, εγγραφή και λογαριασμοί, πολιτική χρήσης, άδεια

2.1 Για τη χρήση των Συστημάτων, οι Πελάτες χρειάζονται έναν κανονικό επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή και ένα πρόγραμμα περιήγησης συμβατό με τα σύγχρονα πρότυπα του διαδικτύου.

2.2 Για τη χρήση των Συστημάτων, απαιτείται η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού μέσω του συστήματος UMAS της MBAG. Για την εγγραφή και τη δημιουργία λογαριασμού, ισχύουν οι όροι χρήσης και οι κανονισμοί περί προστασίας δεδομένων για το UMAS. Μόλις ο Πελάτης δημιουργήσει τον λογαριασμό και λάβει την επιβεβαίωση από την MBAG μέσω e-mail, είναι πλέον εξουσιοδοτημένος χρήστης της πλατφόρμας B2B Connect και άλλων Συστημάτων. Ωστόσο, η χρήση άλλων Συστημάτων υπόκειται σε ξεχωριστές προϋποθέσεις, όρους χρήσης και πρόσθετες οδηγίες προστασίας δεδομένων, όπως ορίζεται παρακάτω.

2.3 Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία του λογαριασμού που έχει αποδοθεί στον ίδιο ή στο προσωπικό του (π.χ. στους υπαλλήλους του) σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα (ειδικότερα σε οποιονδήποτε εκτός της επιχείρησης του Πελάτη). Η Star Automotive εξαιρεί κάθε ευθύνη της σε περίπτωση κατάχρησης του αναγνωριστικού χρήστη λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης από την οργανωτική μονάδα του Πελάτη.

2.4 Η Star Automotive διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει τον Πελάτη / χρήστη του Πελάτη σε περίπτωση ενδείξεων ανάρμοστης χρήσης. Ειδικότερα, η χρήση θα θεωρηθεί ανάρμοστη εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί τα συστήματα ή τις πληροφορίες που παρέχονται από αυτά για σκοπούς άλλους εκτός των προβλεπόμενων, χρησιμοποιεί το σύστημα για παράνομους σκοπούς ή για σκοπούς που παραβιάζουν τα δικαιώματα της Star Automotive ή τρίτων ή χρησιμοποιεί τα συστήματα με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με πρόσθετες οδηγίες, όπως αυτές παρέχονται από την Star Automotive. Αντίστοιχα, ο Πελάτης εγγυάται ότι τα στοιχεία που παρέχει στην Star Automotive ειδικότερα αναφορικά με την αίτησή του για πρόσβαση βάσει της ενότητας 1.4, είναι αληθή και πλήρη. Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει εγκαίρως τη Star Automotive για όλες τις μελλοντικές αλλαγές στα στοιχεία που έχει δώσει. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα στοιχεία που παρέχει ο Πελάτης όταν δημιουργεί περαιτέρω λογαριασμούς για εξουσιοδοτημένους χρήστες. Επιπλέον, ο Πελάτης δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το υλικό (hardware) και το λογισμικό που χρησιμοποιεί για τη χρήση του B2B Connect, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών στους χώρους εργασίας, δρομολογητών (routers), συστημάτων επικοινωνίας δεδομένων κ.α. δεν έχει ιούς, ιούς τύπου worm, προγράμματα δούρειων ίππων κ.λπ. Αναφορικά με τα δεδομένα που μεταφορτώνονται από τον Πελάτη, ο Πελάτης δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι είναι κάτοχος όλων των δικαιωμάτων των μεταφορτωμένων δεδομένων και μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τη χρήση τους, καθώς και ότι τα εν λόγω μεταφορτωμένα δεδομένα δεν βαρύνονται με δικαιώματα τρίτων, που αντιτίθενται σε αυτή τη χρήση.

2.5 Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης του Πελάτη με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η Star Automotive ή οι πάροχοι περιεχομένου της εκχωρούν στον Πελάτη μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη εκχωρήσιμη άδεια για πρόσβαση και χρήση του B2B Connect, του WebParts και των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων για δικούς του εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά στον Πελάτη βάσει αυτών των Όρων Χρήσης διατηρούνται από τη Star Automotive ή τους δικαιοπαρόχους της. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει πρόσβαση στο B2B Connect σε τρίτα μέρη εκτός της επιχείρησής του. Αυτό δεν ισχύει για τρίτα μέρη που εκτελούν καθήκοντα εκ μέρους του Πελάτη αναφορικά με τη χρήση του DSB. Ο Πελάτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί πλαίσια (frame) ή τεχνικές framing ώστε να συμπεριλάβει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο, ή άλλη πληροφορία αναφερόμενη σε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, σελιδοποίησης ή φόρμας) του B2B Connect, του WebParts και των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Star Automotive.

3. Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 

3.1 Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διακοπεί λόγω των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης του ιστότοπου. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διακοπεί λόγω ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που εκφεύγει του ελέγχου της Star Automotive.

3.2 Η Star Automotive επισημαίνει ότι:
1) είναι τεχνικά αδύνατη η διαθεσιμότητα των συστημάτων χωρίς καθόλου σφάλματα οποιουδήποτε είδους και, συνεπώς, ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη,
2) τα σφάλματα μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή διακοπή λειτουργίας των συστημάτων,
3) η διαθεσιμότητα των Συστημάτων εξαρτάται από συνθήκες και επιδόσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της Star Automotive, όπως το εύρος ζώνης και οι τηλεφωνικές συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών. Η Star Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για διακοπές οι οποίες εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

4. Υποχρεωτικές οδηγίες χρήσης για τη χρήση του B2B Connect, B2B Connect Seller Center(Κέντρο Πωλητών) 

Το B2B Connect παρέχει μια υπηρεσία, η οποία επιτρέπει στον Πελάτη να δημιουργεί οχήματα, ώστε να μπορεί να εντοπίζει ταχύτερα ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες που αντιστοιχούν στο όχημα πελάτη. Με την αποδοχή αυτών των όρων χρήσης, ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει στον τελικό πελάτη όλες τις σχετικές πληροφορίες, ενώ διασφαλίζεται ότι ο Πελάτης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα ενός τελικού πελάτη σε αυτό το πλαίσιο σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, ειδικότερα τον αριθμό πλαισίου του οχήματος τελικού πελάτη, τον αριθμό ταξινόμησης του οχήματος και το όνομα του τελικού πελάτη, εφόσον αυτά τα δεδομένα υπάρχουν και έχουν καταχωρηθεί.

Κατόπιν αιτήματος, ο Πελάτης μπορεί να λάβει υποστήριξη από έναν προεπιλεγμένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Mercedes-Benz μέσω του B2B Connect Seller Center ("Κέντρο Πωλητών"), το οποίο επιτρέπει στον επιλεγμένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Mercedes-Benz να υποστηρίζει παράπονα ή άλλα αιτήματα σχετικά με το B2B Connect και τα WebParts. Με την επιφύλαξη προηγούμενης επιβεβαίωσης, ο επιλεγμένος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Mercedes-Benz λαμβάνει πρόσβαση στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. αιτήματα) προκειμένου να παρέχει υποστήριξη. Τέτοια υποστήριξη παρέχεται μόνο μεταξύ του Πελάτη και του εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της Mercedes-Benz και αποκλειστικά με ευθύνη του τελευταίου. Η Star Automotive δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση του Seller Center ("Κέντρο Πωλητών"), από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Mercedes-Benz ή για την πρόσθετη υποστήριξη που παρέχεται στον Πελάτη που αποδίδονται βάσει αυτού. Ωστόσο, το άρθρο 10 θα παραμείνει ανεπηρέαστο.

 

5. Περαιτέρω διατάξεις για τη χρήση του WebParts 

5.1 Ο Πελάτης μπορεί να πλοηγηθεί στο WebParts μέσω του B2B Connect. Ωστόσο, για την αγορά ανταλλακτικών μέσω WebParts, ο Πελάτης θα πρέπει να αποδεχθεί ξεχωριστούς όρους χρήσης και να ενεργοποιηθεί για διαδικτυακές παραγγελίες από τον αντίστοιχο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της Mercedes-Benz. Στη συνέχεια, ο Πελάτης θα μπορεί να αγοράζει ανταλλακτικά απευθείας μέσω WebParts από τους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές της Mercedes-Benz. Η αγορά αυτή θα βασίζεται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τις διατάξεις ή την πολιτική προστασίας δεδομένων του Εξουσιοδοτημένου Επισκευαστή Mercedes-Benz, που είναι ο αντισυμβαλλόμενος του Πελάτη. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ξεχωριστά και θα διέπεται από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Επισκευαστή Mercedes-Benz.

5.2 Ο Πελάτης μπορεί να επιλέγει ανταλλακτικά από τους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Mercedes-Benz και να τα συγκεντρώνει στο λεγόμενο καλάθι αγορών πατώντας το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι».

5.3 Η προσφορά των ανταλλακτικών δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά υπό την έννοια της ενότητας 145 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα, αλλά συνιστά απλώς μια πρόσκληση για υποβολή προσφορών («invitatio ad offerendum»). Εφόσον ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Mercedes-Benz και ο Πελάτης δεν έχουν κάνει κάποια διαφορετική συμφωνία, με το πάτημα του πλήκτρου «αποστολή παραγγελίας» ο Πελάτης υποβάλλει μια δεσμευτική αίτηση αγοράς των ανταλλακτικών και θεωρείται ότι συνάπτεται σύμβαση μόλις ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Mercedes-Benz αποδεχθεί την παραγγελία του Πελάτη με την προώθηση της αποδοχής παραγγελίας. Η αποδοχή παραγγελίας μπορεί να σταλεί από τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz σε ηλεκτρονική μορφή ή να δημιουργηθεί στο WebParts. Σε αυτή την περίπτωση, η Star Automotive ενεργεί μόνο ως αγγελιοφόρος παραλαβής για τις αντίστοιχες δηλώσεις προθέσεων. Πριν την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει και να δει τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή.

5.4 Εάν ο πελάτης επιθυμεί μια εισαγωγή στο WebParts, οι Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές Mercedes-Benz είναι πρόθυμοι να την προσφέρουν. Εναλλακτικά, τα αντίστοιχα εγχειρίδια του συστήματος διατίθενται στην πλατφόρμα.

5.5 Κατά παραγγελία ανταλλακτικών από τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz μέσω του WebParts, θα εμφανίζονται στο σύστημα τα στοιχεία της εταιρείας του Εξουσιοδοτημένου Επισκευαστή Mercedes-Benz, καθώς και οι αντίστοιχες πληροφορίες για εκπτώσεις από τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της Mercedes-Benz. Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών, ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Mercedes-Benz θα λαμβάνει τα στοιχεία παραγγελίας (αριθμός των ανταλλακτικών που παραγγέλνονται, αριθμός παραγγελίας) και τα στοιχεία της εταιρείας (όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης, όνομα χρήστη, e-mail, αριθμός τηλεφώνου) αναφορικά με τον Πελάτη και τη σχετική συναλλαγή. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τις διαδικτυακές παραγγελίες ανταλλακτικών και για την αντίστοιχη μέτρηση της αποδοχής από την αγορά και την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος.

5.6 Ορισμένες πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγές Πελατών που εκτελούνται μέσω WebParts θα παρέχονται στη Star Automotive για να εμφανίζονται στον Πελάτη εντός του B2B Connect, όπως το ιστορικό της παραγγελίας, συγκεκριμένες πληροφορίες για ανταλλακτικά που αγοράστηκαν κλπ.

5.7 Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη που προωθούνται στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz για την αγορά ανταλλακτικών, ενδέχεται να υπάρχουν στην Πολιτική Απορρήτου ή τους σχετικούς όρους του αντίστοιχου Εξουσιοδοτημένου Επισκευαστή Mercedes-Benz.

5.8 Οι Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές Mercedes-Benz, η Star Automotive και η MBAG δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες, παραδείγματος χάριν, σχετικά με την εγκατάσταση, τις τιμές και τις εκπτώσεις. Η εμφανιζόμενη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών βασίζεται στην εμπειρία και δεν είναι δεσμευτική. Δεν συμφωνείται χρόνος παράδοσης.

6. Περαιτέρω διατάξεις για τη χρήση των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων 

6.1 Εάν η Star Automotive βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την παραγγελία Εφαρμογών After Sales και Περιεχομένου Δεδομένων μέσω B2B Connect, ο Πελάτης θα αγοράζει τις αντίστοιχες υπηρεσίες απευθείας από τη MBAG. Εάν η Star Automotive βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή του Ηνωμένου Βασιλείου, οι αγορά των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων θα γίνεται από τη Star Automotive. Για την αγορά των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οι σχετικές διατάξεις ή η πολιτική προστασίας δεδομένων της MBAG ή της Star Automotive.

6.2 Ο Πελάτης μπορεί να επιλέγει Εφαρμογές After Sales και Περιεχόμενο Δεδομένων και να τα συγκεντρώνει στο λεγόμενο καλάθι αγορών πατώντας το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι».

6.3 Η προσφορά των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά υπό την έννοια της ενότητας 145 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα, αλλά συνιστά απλώς μια πρόσκληση για υποβολή προσφορών («invitatio ad offerendum»). Εφόσον η Star Automotive ή η MBAG και ο Πελάτης δεν έχουν κάνει κάποια διαφορετική συμφωνία, με το πάτημα του πλήκτρου «Επιβεβαίωση παραγγελίας και πληρωμή» ο Πελάτης υποβάλλει μια δεσμευτική αίτηση αγοράς των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων και θεωρείται ότι συνάπτεται σύμβαση μόλις γίνει αποδεκτή η πληρωμή και η Star Automotive ή η MBAG αποδεχθεί την παραγγελία του Πελάτη με την προώθηση της αποδοχής παραγγελίας. Η αποδοχή της παραγγελίας θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτή την περίπτωση, η Star Automotive ενεργεί μόνο ως αγγελιοφόρος παραλαβής για τις αντίστοιχες δηλώσεις προθέσεων. Πριν την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει και να δει τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή.

6.4 Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη ή των πελατών του Πελάτη μέσω MBAG ή Star Automotive στο πλαίσιο της παροχής των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων καθορίζονται στους συγκεκριμένους κανονισμούς προστασίας δεδομένων για τις Εφαρμογές After Sales και το Περιεχόμενο Δεδομένων.

7. Περαιτέρω διατάξεις για τη χρήση του Εργαλείου αξιολόγησης 5*Rater

7.1 Κατά τη χρήση του Εργαλείου αξιολόγησης 5*Rater για την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός Εξουσιοδοτημένου Επισκευαστή Mercedes-Benz, ορισμένες πληροφορίες του Πελάτη, όπως η επωνυμία της εταιρείας και πληροφορίες σχετικά την αγορά, θα προωθούνται στη Star Automotive και τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz που επηρεάζεται από την αξιολόγηση του Πελάτη.

7.2 Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες από τη MBAG, τη Star Automotive ή τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου για το B2B Connect.

8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βάσεων δεδομένων 

8.1 Όλο το περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνεται στα Συστήματα ή παρέχεται από αυτά, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, αποσπάσματα ήχου, ψηφιακές λήψεις και συλλογές δεδομένων, προστατεύεται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους σχετικούς νόμους. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του, για ιδιωτική ή εμπορική χρήση, ούτε η αναδιανομή του ή η τροποποίηση και χρήση του σε άλλους ιστότοπους. Ένα μέρος του υλικού προστατεύεται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των μερών που έχουν διαθέσει αυτό το υλικό.

8.2 Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να εξάγουν ή/και να επαναχρησιμοποιούν συστηματικά τμήματα των Συστημάτων χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από τη MBAG. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια προγράμματα συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για την εξαγωγή αναπόσπαστων τμημάτων των Συστημάτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση (είτε για μία είτε για περισσότερες φορές) χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της MBAG. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση μιας δικής σας βάσης δεδομένων, η οποία περιέχει αναπόσπαστα τμήματα των Συστημάτων, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της MBAG.

9. Αξιώσεις από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Η MBAG σέβεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν ο Πελάτης πιστεύει ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του έχουν χρησιμοποιηθεί κατά έναν τρόπο ο οποίος εγείρει υποψίες για παραβίαση, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία για να ενημερώσει τη Star Automotive / MBAG για παραβίαση.

10. Ευθύνη

10.1 Η Star Automotive καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των Συστημάτων και τη μετάδοση χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, αυτή δεν είναι εγγυημένη λόγω της φύσης του διαδικτύου. Επιπλέον, ενδέχεται η πρόσβαση του Πελάτη στα Συστήματα να διακόπτεται ή να περιορίζεται περιστασιακά προκειμένου να διενεργούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης ή να εγκαθίσταται νέος εξοπλισμός. Η Star Automotive προσπαθεί να περιορίζει τη συχνότητα και τη διάρκεια τέτοιων προσωρινών διακοπών ή περιορισμών.

10.2 Εφόσον αποκλείεται ή περιορίζεται η ευθύνη της Star Automotive, ισχύει και για την προσωπική ευθύνη εργαζομένων, εκπροσώπων και εντεταλμένων αντιπροσώπων.

10.3 Αναφορικά με την παροχή των Εφαρμογών After Sales και Περιεχομένου Δεδομένων που αγοράστηκαν, ισχύουν οι αντίστοιχοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Star Automotive ή της MBAG.

11. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

11.1 Για τους συνδέσμους τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Star Automotive και το περιεχόμενο βρίσκεται στον ιστότοπό τους, η Star Automotive δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, καθώς είναι εντελώς ανεξάρτητος από την Star Automotive.

11.2 Γι’ αυτόν τον λόγο, η Star Automotive δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών των ιστότοπων και τις συνέπειες της χρήσης τους από τους επισκέπτες αυτών των ιστότοπων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση σε όλους τους ιστότοπους στους οποίους αποκτά πρόσβαση μέσω συνδέσμων.

11.3 Ενδέχεται να υπάρχει σύνδεσμος προς τους ιστότοπους της Star Automotive σε άλλους ιστότοπους. Για τους εν λόγω συνδέσμους απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της Star Automotive.

11.4 Για τις υπηρεσίες των ιστότοπων των συνδέσμων που παρέχονται από τον πάροχο προς τα προϊόντα της Star Automotive ισχύουν οι όροι χρήσης που είναι αναρτημένοι σε αυτούς τους ιστότοπους.

12. Τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης

Η Star Automotive έχει δικαίωμα να αλλάξει τις λειτουργίες που παρέχονται μέσω του B2B Connect (συμπερ. των Εφαρμογών After Sales και του Περιεχομένου Δεδομένων) και του WebParts εφόσον η αλλαγή δεν απαιτεί τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Star Automotive θα ενημερώσει τον Πελάτη γραπτώς (π.χ. με e-mail) τουλάχιστον έναν μήνα πριν από αυτή την αλλαγή.

Η Star Automotive θα έχει δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς και ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους Χρήσης στον βαθμό κατά τον οποίο η εν λόγω αλλαγή είναι ουδέτερη ή επωφελής για τους Πελάτες. Διαφορετικά, η Star Automotive θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον Πελάτη τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν την εν λόγω αλλαγή. Εάν ο Πελάτης δεν προβάλλει έγγραφη αντίρρηση στις εν λόγω αλλαγές εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων μετά την παραλαβή της ειδοποίησης, οι προτεινόμενες αλλαγές θα καταστούν δεσμευτικές για τα Συμβαλλόμενα μέρη έξι (6) εβδομάδες μετά την ειδοποίηση. Στο πλαίσιο αυτής της ειδοποίησης, η Star Automotive θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά με τις επιπτώσεις της μη εναντίωσης στις εν λόγω αλλαγές. Ο Πελάτης θα έχει δικαίωμα να προβάλλει αντίρρηση στις εν λόγω αλλαγές. Εάν ο Πελάτης προβάλλει αντίρρηση, η Star Automotive θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει για σπουδαίο λόγο τη χρήση των υπηρεσιών από την πλευρά του Εξουσιοδοτημένου Επισκευαστή, οι οποίες επηρεάζονται από μια τέτοια αλλαγή.

Αναφορικά με την παροχή των Εφαρμογών After Sales και Περιεχομένου Δεδομένων που αγοράστηκαν, ισχύουν οι αντίστοιχοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Star Automotive ή της MBAG.

Η ισχύς του άρθρου 13 δεν θα επηρεάζεται λόγω αυτού.

13. Διάρκεια και καταγγελία

13.1 Η ισχύς αυτών των Όρων Χρήσης ξεκινά με την αποδοχή τους και συνεχίζεται έως την καταγγελία (η γραπτή μορφή αρκεί αναφορικά με όλες τις καταγγελίες βάσει του Άρθρου 13).

13.2 Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει αυτούς τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή με περίοδο προειδοποίησης τεσσάρων εβδομάδων, ενώ αντίστοιχα παύει και το δικαίωμά του για τη χρήση του B2B Connect και του WebParts. Αναφορικά με την παροχή των Εφαρμογών After Sales και Περιεχομένου Δεδομένων, ισχύουν οι αντίστοιχοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις.

13.3 Η Star Automotive μπορεί να διακόψει τη διάθεση του B2B Connect και του WebParts και να καταγγείλει το δικαίωμα χρήσης του Πελάτη με περίοδο προειδοποίησης τεσσάρων εβδομάδων. Αναφορικά με την παροχή των Εφαρμογών After Sales και Περιεχομένου Δεδομένων, ισχύουν οι αντίστοιχοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις.

13.4 Κάθε Συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει αμέσως τους παρόντες Όρους Χρήσης για σπουδαίο λόγο.

13.5 Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο είναι εφικτή ειδικότερα στην περίπτωση διακοπής της κύριας άδειας. Τα δικαιώματα της Star Automotive για την παροχή του B2B Connect στον Πελάτη προκύπτουν από μια σύμβαση μεταξύ MBAG και Star Automotive. Η Star Automotive δύναται να καταγγείλει αυτούς τους Όρους Χρήσης χωρίς πρότερη έγγραφη ειδοποίηση του Πελάτη εάν η MBAG καταγγείλει / διακόψει τα δικαιώματά της για παροχή του B2B Connect.

14. Τόπος δικαιοδοσίας και ισχύουσα νομοθεσία

14.1 Οι διαφορές και οι διενέξεις που προκύπτουν από αυτούς τους Όρους Χρήσης θα διέπονται αποκλειστικά από τη νομοθεσία της Ελλάδας.

14.2 Ο τόπος εκπλήρωσης είναι η Αθήνα, δικαιοδοσία και δωσιδικία έχουν τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Η παρούσα θα διέπεται από το δίκαιο της Ελλάδος, εξαιρουμένων των κανόνων περί σύγκρουσης δικαίων. Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να εξαιρέσουν την εφαρμογή του ενιαίου νόμου του ΟΗΕ περί πωλήσεων που βασίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων της 11ης Απριλίου 1980.

15. Τελικές διατάξεις

15.1 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης, η Star Automotive διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματά της σε κάθε περίσταση κατά την οποία ο Πελάτης παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης.

15.2 Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, θα απομονώνεται και δεν θα θίγει την ισχύ και την εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων.

15.3 Η ακυρότητα μιας διάταξης δεν θα θίγει την ισχύ των λοιπών διατάξεων αυτών των Όρων Χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η διάταξη θα αντικαθίσταται από μια άλλη αποδεκτή διάταξη, η οποία αντιστοιχεί στο νόημα και τον σκοπό της άκυρης διάταξης.

 

Έκδοση: Ιανουάριος 2024