Sekretesspolicy B2B Connect

1. AllmÀn information om dataskydd

Vi uppskattar att du besöker vÄr webbplats https://b2bconnect.mercedes-benz.com/SE och anvÀndningen av vÄra tjÀnster som erbjuds genom den samt ditt tillhörande intresse för vÄra erbjudanden. Att skydda dina personuppgifter Àr mycket viktigt för oss. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in dina personuppgifter, vad vi gör med dem, för vilka ÀndamÄl och pÄ vilken rÀttslig grund detta görs och vilka rÀttigheter och ansprÄk som Àr förknippade med dem för dig. Dessutom hÀnvisar vi till Mercedes-Benz dataskyddspolicy:

Mercedes-Benz dataskyddspolicy

VÄr integritetspolicy för anvÀndningen av vÄra webbplatser och Mercedes-Benz dataskyddspolicy gÀller inte för dina aktiviteter pÄ webbplatser för sociala nÀtverk eller andra leverantörer som kan nÄs via lÀnkarna pÄ vÄra webbplatser. LÀs i detta avseende dataskyddsbestÀmmelserna pÄ dessa leverantörers webbplatser.

2. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter dataskyddsombudet

2.1       MB SVERIGE som styrenhet

MB SVERIGE ("MB SVERIGE", "vi" eller "oss")

En aktiebolag som bildats och existerar enligt lagstiftningen i

Sverige, med organisationsnummer 556487-1548

och har sitt huvudsÀte pÄ Dockgatan 1, 211 12 Malmö, Sverige

Dataskyddsombud:
Zuhal Zahir

2.2      Gemensamt styrande samarbete med Mercedes-Benz AG

Utöver detta MB SVERIGE och

Mercedes-Benz AG ("MBAG")
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
Tyskland
E-post: dialog@mercedes-benz.com

Dataskyddsombud:
Mercedes-Benz Group AG

Gruppens dataskyddsombud
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Tyskland
E-post: data.protection@mercedes-benz.com

ochdels Àven de ÄterförsÀljare som deltar i B2B Connect Àr för enskilda behandlingsoperationer via denna webbplats gemensamt personuppgiftsansvariga. Detta gÀller behandling av personuppgifter Ä ena sidan för tjÀnster som integreras via vÄra webbplatser (avsnitt 3.5) och Ä andra sidan utförandet av standardiserade försÀljnings- och eftermarknadsanalyser (avsnitt 3.6).

I detta sammanhang har vi, MBAG och delvis Àven ÄterförsÀljarna gjort sÀrskilda arrangemang för dataöverföring och behandling för att faststÀlla anvÀndningen av personuppgifter för dessa specifika ÀndamÄl. I detta sammanhang tillhandahÄller MBAG respektive centrala system (i vissa fall endast genom behandling pÄ uppdrag av MBAG), samordnar central databehandling pÄ marknads- eller marknadsnivÄ och anvÀnder Àven de personuppgifter som lagras i centrala system för sina egna affÀrsÀndamÄl (t.ex. marknadsanalyser) om det finns en motsvarande rÀttslig grund, medan vi tillhandahÄller respektive system till dig som en del av försÀljnings- eller eftermarknadsaktiviteter.

PÄ begÀran kommer vi att ge dig en beskrivning av de vÀsentliga bestÀmmelserna i detta avtal mellan oss och MBAG (och ÄterförsÀljare, om tillÀmpligt) i den utstrÀckning som föreskrivs i lag. FörfrÄgningar frÄn registrerade bör i allmÀnhet riktas till oss. Du har dock fortfarande rÀtt att hÀvda dina rÀttigheter som registrerad med avseende pÄ ovannÀmnda behandling Àven mot MBAG eller ÄterförsÀljare (i förekommande fall).

3. Insamling och behandling av dina personuppgifter

3.1      Webbplatsbesök i informationssyfte

NÀr du besöker vÄra webbplatser lagrar vi viss information om webblÀsaren och operativsystemet du anvÀnder, datum och tid för ditt besök, Ätkomststatus (t.ex. om du kunde komma Ät en webbplats eller fick ett felmeddelande), anvÀndningen av funktioner pÄ webbplatsen, eventuella söktermer du angav, hur ofta du besöker enskilda webbplatser,  namnet pÄ filer du fÄr tillgÄng till, mÀngden data som överförs, webbsidan frÄn vilken du öppnade vÄr webbplats och webbsidan du besöker efter att ha besökt vÄr webbplats, antingen genom att klicka pÄ lÀnkar pÄ vÄra webbplatser eller genom att ange en domÀn direkt i inmatningsfÀltet pÄ samma flik (eller fönster) i din webblÀsare dÀr du öppnade vÄra webbplatser. Dessutom lagrar vi din IP-adress och namnet pÄ din internetleverantör i sju dagar av sÀkerhetsskÀl, sÀrskilt för att förhindra och upptÀcka attacker pÄ vÄra webbplatser eller försök till bedrÀgeri.

Den rÀttsliga grunden för denna behandling Àr vÄrt legitima intresse av att kunna visa vÄra webbplatser samt dataskyddskontroll och datasÀkerhet (artikel 6 para. 1 s.1 f) GDPR).

De personuppgifter som anges i detta avsnitt samlas automatiskt in av vÄra IT-system nÀr du besöker vÄra webbplatser. Utan behandling av dessa personuppgifter kan det hÀnda att en webbplats inte visas optimalt.

3.2       Kontakt via online-kontaktformulÀr online, chatt

Om du kontaktar oss via vÄr webbplats kommer dina uppgifter frÄn kontaktformulÀret eller chatten online att behandlas av oss i syfte att behandla förfrÄgan, tillhörande teknisk administration och i hÀndelse av att uppföljningsfrÄgor uppstÄr.

Personuppgifter som vi behandlar i detta sammanhang Àr lÀmnade kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, adress, anledning till kontakt etc.) och din e-postadress.

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter Àr, nÀr det gÀller (för)avtalsÄtgÀrder, behandlingen av avtalet (artikel 6 para. 1 s.1 b) GDPR), annars det ömsesidiga intresset av behandling (art. 6 para. 1 s. 1 f) GDPR).

Om du förser oss med ytterligare personuppgifter via ett kontaktformulÀr eller en chatt, kommer vi att anvÀnda dessa uppgifter för ovannÀmnda ÀndamÄl, för kundadministrationsÀndamÄl och - om nödvÀndigt - för behandling och fakturering av affÀrstransaktioner, i varje fall i den utstrÀckning som krÀvs för detta ÀndamÄl.

I den mÄn vi Àr skyldiga enligt tillÀmplig lag att behÄlla vissa personuppgifter under lagligt definierade tidsperioder (t.ex. i samband med affÀrsincidenter) kommer vi att fortsÀtta att lagra dessa personuppgifter sÄ lÀnge som det Àr nödvÀndigt (artikel 6 para. 1 s.1 c) GDPR). Dina personuppgifter raderas omedelbart nÀr de inte lÀngre behövs för att uppfylla de rÀttsliga skyldigheterna.

Vi samlar in de personuppgifter som anges i detta avsnitt direkt frÄn dig genom att du sjÀlv har tillhandahÄllit personuppgifterna. Utan behandling av personuppgifterna (med undantag för frivillig information) Àr det inte möjligt att tillhandahÄlla de tjÀnster som anges i detta avsnitt.

3.3       Registrering, anvÀndning av B2B Connect för produktvisningar och bestÀllningar

Vid bestÀllning eller annan avtalsrelaterad behandling anvÀnder vi dina personuppgifter för att behandla eller hantera bestÀllningen och andra avtalsrelaterade förfrÄgningar. Behandlingen kan ocksÄ utföras för att lösa tvister eller verkstÀlla avtalet.

Personuppgifter som vi behandlar i detta sammanhang Àr registreringsdata ("UMAS-registreringsdata", mer detaljerad information om detta finns i UMAS dataskyddspolicy), orderkommunikationsdata, orderdata (produkt, kvantitet etc.), betalningsdata (all nödvÀndig faktureringsinformation).

NÀr det gÀller produkter frÄn WebParts vidarebefordras dessa uppgifter till WebParts butiken, i den mÄn dessa uppgifter redan har angetts pÄ dessa webbplatser. Mer information om detta finns i WebParts dataskyddspolicy.

Vid eftermarknadsapplikationer och datainnehÄll kommer dessa uppgifter ocksÄ att vidarebefordras till MBAG för vidare order- och kontraktsbehandling. Den specifika informationen om anvÀndningen av personuppgifter för eftermarknadsapplikationer och datainnehÄll tillhandahÄlls i respektive dataskyddspolicy som tillhandahÄlls vid avtalets ingÄende.

Vid avtalsÄtgÀrder Àr den rÀttsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter utförandet av kontraktet (artikel 6 para. 1 s.1 b) GDPR). I den mÄn vi Àr skyldiga enligt tillÀmplig lag att behÄlla vissa personuppgifter under lagligt definierade tidsperioder (t.ex. i samband med affÀrsincidenter) kommer vi att fortsÀtta att lagra dessa personuppgifter sÄ lÀnge som det Àr nödvÀndigt (artikel 6 para. 1 s.1 c) GDPR). Dina personuppgifter raderas omedelbart nÀr de inte lÀngre behövs för att uppfylla de rÀttsliga skyldigheterna.

Vi samlar in de personuppgifter som anges i detta avsnitt direkt frÄn dig genom att du sjÀlv har tillhandahÄllit personuppgifterna eller genom att systemet hÀmtar dem (t.ex. frÄn UMAS). Utan behandling av personuppgifterna Àr det inte möjligt att tillhandahÄlla de tjÀnster som anges i detta avsnitt.

3.4       Deltagande i undersökningar, pristÀvlingar

I den mÄn du deltar i undersökningar eller pristÀvlingar som erbjuds via vÄr webbplats anvÀnder vi ocksÄ personuppgifter frÄn dig för att genomföra dessa.

Personuppgifter som vi behandlar i detta sammanhang Àr UMAS-registreringsuppgifter och annan information som du lÀmnar i detta sammanhang.

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter Àr utförandet av kontraktet med avseende pÄ all nödvÀndig information (artikel 6 para. 1 s.1 b) GDPR), för all annan information av ömsesidigt intresse (artikel 6 para. 1 s.1 f) GDPR).

Om vi (och eventuellt utvalda tredje parter) anvÀnder dina personuppgifter för ytterligare ÀndamÄl (t.ex. visning av personligt innehÄll eller reklam baserat pÄ ditt anvÀndarbeteende) Àr den rÀttsliga grunden ditt samtycke (artikel 6 para. 1 s.1 a) GDPR) via vÄrt samtyckeshanteringssystem. Du kan fÄ mer information och beslutsalternativ: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/SE/help/cookies.

Vi samlar in de personuppgifter som anges i detta avsnitt direkt frÄn dig genom att du sjÀlv har tillhandahÄllit personuppgifterna. Utan behandling av personuppgifterna Àr det inte möjligt att tillhandahÄlla de tjÀnster som anges i detta avsnitt.

3.5      Andra tjÀnster integrerade via webbplatserna

Dessutom anvÀnder vi gemensamt de personuppgifter som anges nedan med MBAG (och ÄterförsÀljarna, om tillÀmpligt) för att förse dig med vissa tjÀnster/instrumentpanelsvyer i samband med WebParts och eftermarknadsapplikationer och datainnehÄll via vÄra webbplatser.

a. Skapa fordon

Med applikationen "Skapa fordon" kan du hantera ett fordon pÄ grundval av dess fordonsidentifieringsnummer ("FIN/VIN") för att förenkla anvÀndningen av eftermarknadstjÀnster (inklusive sökning efter fordonsreservdelar och information om reparationsinstruktioner, eftermonteringsalternativ, feldiagnosnycklar och andra checklistor samt information om arbetstider,  priser (inkl. överenskomna villkor, om tillÀmpligt), servicepaket och kompletterande information för att ge en exakt kostnadsberÀkning och effektivt genomförande av reparationer, tillgÄng till Digital Service-broschyren), för vilka ytterligare information finns i respektive dataskyddspolicy.

För att skapa och visa specifika fordon i denna applikation krÀvs behandling av din slutkunds FIN/VIN och dina UMAS-registreringsdata som kan vÀljas under processen.

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter Àr utförandet av kontraktet med avseende pÄ all nödvÀndig information (artikel 6 para. 1 s.1 b) GDPR), för all annan information av ömsesidigt intresse (artikel 6 para. 1 s.1 f) GDPR).

Vi samlar in de personuppgifter som anges i detta avsnitt direkt frÄn dig genom att du sjÀlv har tillhandahÄllit personuppgifterna. Utan behandling av personuppgifterna Àr det inte möjligt att tillhandahÄlla de tjÀnster som anges i detta avsnitt.

b. Orderhistorik/ÄterförsÀljare/konto

Dessutom gör vi det möjligt för dig att via vÄra webbplatser se (i) vilka produkter som har köpts av dig via WebParts och i form av eftermarknadsapplikationer och datainnehÄll (inklusive hur lÀnge de kommer att vara tillgÀngliga), (ii) vilka ÄterförsÀljare du har valt och (iii) vilka andra anvÀndare som Àr registrerade för din organisation.

AnvÀndningen krÀver behandling av dina UMAS-registreringsuppgifter samt registreringsdata för andra anvÀndare av din organisation och din bestÀllningsinformation.

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter Àr fullgörandet av kontraktet (artikel 6 para. 1 s.1 b) GDPR).

Vi samlar in de personuppgifter som anges i detta avsnitt direkt frÄn dig genom att du sjÀlv har tillhandahÄllit personuppgifterna. Utan behandling av personuppgifterna Àr det inte möjligt att tillhandahÄlla de tjÀnster som anges i detta avsnitt.

c. B2B Connect Seller Center

PÄ begÀran kan du vÀlja att lÄta förvalda ÄterförsÀljare hjÀlpa dig med klagomÄl eller andra förfrÄgningar angÄende en transaktion via plattformen via B2B Connect Seller Center ("Seller Center"). Med förbehÄll för din förhandsbekrÀftelse kan en utvald ÄterförsÀljare fÄ tillgÄng till dina serviceförfrÄgningar (t.ex. tickets) för att ge support. Ett sÄdant stöd tillhandahÄlls endast i förhÄllandet mellan dig och respektive ÄterförsÀljare och sker uteslutande under ansvar av den senare som agerar som registeransvarig i den mening som avses i GDPR. Den rÀttsliga grunden för att tillÄta ÄterförsÀljaren att fÄ tillgÄng till relevanta uppgifter Àr det legitima intresset att möjliggöra en sÄ effektiv drift av tjÀnsterna som möjligt och deras anvÀndning av dig (artikel 6 para. 1 s.1 f) GDPR).


d. 5*Rater

Dessutom finns ett utvÀrderingsverktyg tillgÀngligt för dig för att utvÀrdera ÄterförsÀljarnas prestanda via WebParts och dessa webbplatser. Detta Àr avsett att förbÀttra ÄterförsÀljarnas och dessa webbplatsers prestanda.

NÀr du anvÀnder 5 * Rater behandlas ordernummer och orderstatus (om det Àr relaterat till en produkt) samt dina UMAS-registreringsdata och feedback. Dessa uppgifter kommer ocksÄ att vidarebefordras till ÄterförsÀljarna sÄ att de kan kontakta dig vid behov för att genomföra din feedback i enlighet dÀrmed.

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter Àr en direkt implementering av din feedback som fullgörande av kontrakt som förstÄr 5 * Rater som en frivillig tjÀnst (artikel 6 para. 1 s.1 b) GDPR), eventuellt ocksÄ ditt samtycke (art. 6 para. 1 s.1 a) GDPR) med hjÀlp av vÄrt samtyckeshanteringssystem, om uppgifterna anvÀnds för intern analys. Du kan fÄ mer information och beslutsalternativ: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/SE/help/cookies.

Vi samlar in de personuppgifter som anges i detta avsnitt direkt frÄn dig genom att du sjÀlv har tillhandahÄllit personuppgifterna. Utan behandling av personuppgifterna Àr det inte möjligt att tillhandahÄlla de tjÀnster som anges i detta avsnitt.

3.6      AffÀrsanalyser och marknadsföringskampanjer

För marknadsundersökningar och interna affÀrsanalysÀndamÄl förser ÄterförsÀljare och vi MBAG med specifika uppgifter om eftermarknadstransaktioner via WebParts, inklusive fakturanummer eller delar / tjÀnster som inte har sÄlts ("förlorad försÀljning"), FIN/VIN, ÄterförsÀljar-ID, information om sÄlda produkter, delar eller tjÀnster, registreringsnummer (endast Storbritannien), första registrering och körstrÀcka för ett fordon.

Vid behandling av uppgifterna kan den kompletteras med annan information som MBAG kÀnner till om det överförda fordonet, dess modell, serie, utrustning eller dess delar och komponenter. Som regel utförs denna behandling för att förbÀttra kvaliteten pÄ de uppgifter som överförs av ÄterförsÀljaren (t.ex. tillÀgg av datum för första registrering om ÄterförsÀljaren inte har angett detta).

De överförda uppgifterna kan ocksÄ anvÀndas av MBAG i anonymiserad form för andra behandlingsÀndamÄl, sÄsom statistiska och analytiska ÀndamÄl.

a. AffÀrsmÀssiga analyser

Baserat pÄ de uppgifter som tillhandahÄlls utför MBAG sedvanliga eftermarknads- och affÀrsanalysutvÀrderingar för vidare anvÀndning av respektive ÄterförsÀljare och oss (t.ex. för att bestÀmma hur mÄnga produkter av en viss typ som har sÄlts i ett land eller för att validera prismodeller). MBAG anstÀllda som arbetar med dessa uppgifter kan inte tillskriva de uppgifter som lÀmnas till nÄgon fysisk person. Resultaten som produceras som en del av dessa uppgifter Àr begrÀnsade till aggregerade rapporter som inte innehÄller nÄgra personuppgifter.

MBAG och dess anstÀllda arbetar strikt i enlighet med principen om behovsenlig behörighet och har implementerat sÀrskilda skyddsÄtgÀrder för att sÀkerstÀlla behandlingen av sÄdana uppgifter i enlighet med dess angivna syften.

Den rÀttsliga grunden för denna typ av behandling Àr oss, ÄterförsÀljarnas och MBAGs legitima intressen (artikel 6 para. 1 s.1 f) GDPR), vilket Àr att driva sÄ effektiva försÀljningssystem som möjligt. Lagligheten av behandlingen för affÀrsanalyserna utgör det legitima intresset för oss, ÄterförsÀljarna och MBAG (artikel 6 para. 1 s.1 f) GDPR), som bestÄr i att förbÀttra effektiviteten i försÀljning och interna affÀrsprocesser.

b. Marknadsföringskampanjer

PÄ vissa marknader kan MBAG behandla ovanstÄende uppgifter för att hjÀlpa ÄterförsÀljare och oss att genomföra direktmarknadsföringskampanjer. MBAG kan ocksÄ centralt hantera och skicka relevanta marknadsföringskampanjer och material till slutkunder i ovannÀmnda namn och pÄ uppdrag av ovanstÄende. PÄ vissa marknader kan vi tillhandahÄlla liknande tjÀnster till ÄterförsÀljare.

Alla dessa aktiviteter utförs uteslutande pÄ uppdrag av ÄterförsÀljarna och oss (om tillÀmpligt, databehandling pÄ uppdrag av artikel 28 GDPR).

Vi samlar in de personuppgifter som anges i detta avsnitt direkt frÄn dig genom att du sjÀlv eller indirekt har tillhandahÄllit personuppgifterna frÄn dina aktiviteter pÄ vÄra webbplatser.

3.7       Nyhetsbrev

Om du prenumererar pÄ ett nyhetsbrev som erbjuds pÄ vÄra webbplatser kommer de uppgifter som lÀmnas nÀr du registrerar dig för nyhetsbrevet endast att anvÀndas för att skicka nyhetsbrevet, sÄvida du inte samtycker till att det anvÀnds för ytterligare ÀndamÄl. Du kan avsluta prenumerationen nÀr som helst genom att anvÀnda alternativet för att avsluta prenumerationen som finns i nyhetsbrevet.

För att registrera dig mÄste du ge oss din e-postadress. Du kan frivilligt ge oss ytterligare information, till exempel ditt namn. Registreringen sker i ett sÄ kallat dubbelt opt-in-förfarande. Efter registreringen fÄr du ett bekrÀftelsemail frÄn oss dÀr du mÄste bekrÀfta registreringen igen. Hela processen dokumenteras och lagras. Detta inkluderar lagring av registrerings- och bekrÀftelsetid samt din IP-adress.

Den rÀttsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrevet Àr ditt samtycke (artikel 6 para. 1 s.1 a) GDPR).

Du kan nÀr som helst Äterkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i samband med utskicket av nyhetsbrevet genom att avbryta nyhetsbrevet. För detta ÀndamÄl, anvÀnd den angivna lÀnken i slutet av nyhetsbrevet för att avbryta. Lagligheten av den databehandling som redan utförts pÄverkas inte av Äterkallelsen.

3.8      AnvÀndning pÄ grund av lagstadgad skyldighet

Dessutom anvÀnder vi dina personuppgifter om vi Àr juridiskt skyldiga att göra det (t.ex. lagring för att uppfylla kommersiella eller skattemÀssiga lagringsskyldigheter, avslöjande i enlighet med officiella eller domstolsbeslut, t.ex. till en brottsbekÀmpande myndighet).

I detta fall Àr den rÀttsliga grunden för behandling av personuppgifter uppfyllandet av rÀttsliga krav (artikel 6 para. 1 s.1 c) GDPR). Dina personuppgifter raderas omedelbart om de inte lÀngre behövs för att uppfylla rÀttsliga skyldigheter.

4. Överföring av personuppgifter till tredje part; sociala plugin-program; AnvĂ€ndning av tjĂ€nsteleverantörer

a. VÄra webbplatser kan ocksÄ innehÄlla erbjudanden frÄn tredje part. NÀr du klickar pÄ ett sÄdant erbjudande överför vi data till respektive leverantör i den utstrÀckning som krÀvs (t.ex. informationen om att du hittade detta erbjudande pÄ vÄr webbplats och, om tillÀmpligt, ytterligare information som du redan har lÀmnat för detta ÀndamÄl pÄ vÄra webbplatser).

b. Om vi anvÀnder sÄ kallade "sociala plug-ins" frÄn sociala nÀtverk som Facebook och Twitter pÄ vÄra webbplatser integrerar vi dessa enligt följande:

NÀr du besöker vÄra webbplatser inaktiveras de sociala plugin-programmen, dvs. inga data överförs till operatörerna av dessa nÀtverk. Om du vill anvÀnda ett av nÀtverken klickar du pÄ respektive socialt plugin-program för att upprÀtta en direktanslutning till servern i respektive nÀtverk.

Om du har ett anvÀndarkonto hos nÀtverket och Àr inloggad nÀr den sociala plugin-programmet aktiveras kan nÀtverket tilldela ditt besök pÄ vÄr webbplats till ditt anvÀndarkonto. Om du vill undvika detta, logga ut frÄn nÀtverket innan du aktiverar den sociala plug-in. Ett socialt nÀtverk kan inte koppla ett besök pÄ andra webbplatser (Mercedes-Benz) till ditt anvÀndarkonto om du inte ocksÄ har aktiverat en social plug-in dÀr.

NÀr du aktiverar ett socialt plugin-program överför nÀtverket det innehÄll som blir tillgÀngligt som ett resultat direkt till din webblÀsare, som integrerar det pÄ vÄra webbplatser. I denna situation kan dataöverföringar ocksÄ ske som initieras och kontrolleras av respektive sociala nÀtverk. Din anslutning till ett socialt nÀtverk, dataöverföringarna som sker mellan nÀtverket och ditt system och dina interaktioner pÄ denna plattform styrs uteslutande av respektive nÀtverks dataskyddspolicy.

Det sociala plugin-programmet förblir aktivt tills du inaktiverar det eller raderar dina cookies (se avsnitt 5.d).

Den rÀttsliga grunden för denna typ av behandling pÄ vÄra webbplatser Àr vÄrt legitima intresse (artikel 6 para. 1 s.1 f) GDPR), vilket Àr att du ska kunna anvÀnda de sociala plugin-programmen, som du anger genom att klicka pÄ dem.

c. NÀr du klickar pÄ lÀnken till ett erbjudande eller aktiverar en social plug-in kan personuppgifter överföras till leverantörer i lÀnder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet som, ur Europeiska unionens ("EU") perspektiv, inte sÀkerstÀller en "adekvat skyddsnivÄ" för behandling av personuppgifter i enlighet med EU-standarder. TÀnk pÄ detta innan du klickar pÄ en lÀnk eller aktiverar en social plug-in och dÀrmed utlöser en överföring av dina uppgifter.

d. Vi anvÀnder ocksÄ kvalificerade tjÀnsteleverantörer (t.ex. IT-tjÀnsteleverantörer, marknadsföringsbyrÄer) för att driva, optimera och sÀkra vÄra webbplatser. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till dem i den mÄn det Àr nödvÀndigt för tillhandahÄllande och anvÀndning av webbplatserna och deras funktioner, för strÀvan efter legitima intressen (bÄde artikel 6 para. 1 s.1 f) GDPR), för uppfyllande av rÀttsliga skyldigheter (art. 6 para. 1 s.1 c) GDPR) eller i den mÄn du har samtyckt till detta (art. 6 para. 1 s.1 a) GDPR). Du hittar mer information om mottagarna (vid samtycke) i vÄrt samtyckeshanteringssystem: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/SE/help/cookies.

5. Cookies

a. Cookies kan anvÀndas nÀr du besöker vÄra webbplatser. Tekniskt sett Àr dessa sÄ kallade HTML-cookies och liknande programvaruverktyg som webb/DOM-lagring eller lokala delade objekt (sÄ kallade "flash-cookies"), som vi kollektivt kallar cookies.

b. Cookies Àr smÄ filer som lagras pÄ din dator, bÀrbara dator eller mobila enhet nÀr du besöker en webbplats. FrÄn dessa Àr det möjligt att till exempel kÀnna igen om det redan har funnits en anslutning mellan enheten och webbplatserna, för att ta hÀnsyn till ditt föredragna sprÄk eller andra instÀllningar, för att erbjuda dig vissa funktioner (t.ex. onlinebutik, fordonskonfigurator) eller för att kÀnna igen dina intressen pÄ anvÀndningsbasis. Cookies kan ocksÄ innehÄlla personuppgifter.

c. Om och vilka cookies som anvÀnds nÀr du besöker vÄra webbplatser beror pÄ vilka omrÄden och funktioner pÄ vÄra webbplatser du anvÀnder och om du samtycker till anvÀndningen av cookies som inte Àr tekniskt nödvÀndiga i vÄrt samtyckeshanteringssystem. För mer information och beslutsalternativ: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/SE/help/cookies.

d. AnvÀndningen av cookies beror ocksÄ pÄ instÀllningarna i webblÀsaren du anvÀnder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De flesta webblÀsare Àr förinstÀllda för att automatiskt acceptera vissa typer av cookies; Du kan dock vanligtvis Àndra den hÀr instÀllningen. Du kan nÀr som helst radera befintliga cookies. Du kan ta bort webb-/DOM-lagring och lokala delade objekt separat. Du kan ta reda pÄ hur detta fungerar i webblÀsaren eller enheten du anvÀnder i leverantörens instruktioner.

e. Samtycke (= godkÀnnande) till cookies samt avslag eller radering av cookies Àr kopplat till den anvÀnda enheten och Àven till den webblÀsare som anvÀnds i varje enskilt fall. Om du anvÀnder flera enheter eller webblÀsare kan du fatta beslut eller instÀllningar pÄ olika sÀtt i varje enskilt fall.

f. Om du bestÀmmer dig för att inte anvÀnda cookies eller radera dem Àr det möjligt att inte alla funktioner pÄ vÄra webbplatser eller enskilda funktioner endast kommer att vara tillgÀngliga för dig i begrÀnsad utstrÀckning.

6. Ingen skyldighet att tillhandahÄlla uppgifter

De registrerades (du, slutkunder) tillhandahÄller personuppgifter Àr i allmÀnhet frivilligt. I princip finns det varken nÄgon rÀttslig eller avtalsenlig skyldighet för de registrerade att tillhandahÄlla uppgifterna. I hÀndelse av utebliven tillhandahÄllande av personuppgifter (t.ex. FIN/VIN) kan det dock hÀnda att enskilda tjÀnster eller delar av dem inte kan tillhandahÄllas eller inte kan tillhandahÄllas korrekt. I enskilda fall kan bestÀmmelsen till och med krÀvas enligt lag (t.ex. vid obligatoriska Äterkallelser).

7. SĂ€kerhet

Vi anvÀnder tekniska och organisatoriska sÀkerhetsÄtgÀrder för att skydda dina uppgifter som vi har under vÄr kontroll/hanteras av oss mot manipulation, förlust, förstörelse och mot Ätkomst av obehöriga personer. Vi förbÀttrar kontinuerligt vÄra sÀkerhetsÄtgÀrder i linje med den tekniska utvecklingen.

8. Radering av dina personuppgifter

Din IP-adress och namnet pÄ din internetleverantör, som vi lagrar av sÀkerhetsskÀl, raderas efter sju dagar enligt beskrivningen ovan. Lagring utöver denna period Àr möjlig. I det hÀr fallet raderas eller alieneras IP-adresserna sÄ att det inte lÀngre gÄr att tilldela den uppringande klienten.

I annat fall raderar vi dina personuppgifter sÄ snart det ÀndamÄl för vilket vi samlade in och behandlade uppgifterna inte lÀngre gÀller. Efter denna tidsperiod sker datalagring endast i den utstrÀckning som krÀvs enligt lagar, förordningar eller andra rÀttsliga bestÀmmelser som vi Àr föremÄl för i EU eller enligt lagbestÀmmelser i tredje parts lÀnder om dessa har en lÀmplig nivÄ av dataskydd. Om det inte Àr möjligt att radera uppgifter i enskilda fall flaggas de relevanta personuppgifterna för att begrÀnsa deras vidare behandling.

9. Den registrerades rÀttigheter

a. Som registrerad (person) som pÄverkas av databehandling har du rÀtt till information (artikel 15 GDPR), rÀttelse (artikel 16 GDPR), radering av data (artikel 17 GDPR), begrÀnsning av behandling (artikel 18 GDPR) och dataportabilitet (artikel 20 GDPR).

b. Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter har du rÀtt att nÀr som helst Äterkalla ditt samtycke. Lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter fram till Äterkallandet pÄverkas inte av Äterkallelsen. PÄ samma sÀtt förblir ytterligare behandling av dessa uppgifter pÄ grundval av en annan rÀttslig grund, till exempel för att uppfylla lagliga skyldigheter, opÄverkad.

c. RÀtt att göra invÀndningar:
Du har rÀtt att nÀr som helst, av skÀl som rör din speciella situation, invÀnda mot behandlingen av personuppgifter som rör dig som utförs pÄ grundval av Art. 6 paragraf 1 s.1 e) GDPR (databehandling i allmÀnhetens intresse) eller art. 6 para. 1 s.1 f) GDPR (personuppgiftsbehandling med stöd av en intresseavvÀgning). Om du invÀnder kommer vi endast att fortsÀtta behandla dina personuppgifter om vi kan visa tvingande legitima skÀl för att göra det som ÄsidosÀtter dina intressen, rÀttigheter och friheter, eller om behandlingen tjÀnar till att hÀvda, utöva eller försvara rÀttsliga ansprÄk. Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring för att skydda berÀttigade intressen med stöd av en intresseavvÀgning har du ocksÄ rÀtt att nÀr som helst invÀnda mot detta utan att ange skÀl.

d. Vi ber dig att skicka dina ansprÄk eller förklaringar till följande kontaktadress om möjligt: dialog@mercedes-benz.com.

e. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagkrav har du rÀtt att lÀmna in ett klagomÄl till en behörig tillsynsmyndighet för dataskydd (artikel 77 GDPR).

10. Automatiserade beslut

Vi kommer inte att anvÀnda dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut (inklusive profilering) om dig som har rÀttslig verkan pÄ dig eller pÄ liknande sÀtt pÄverkar dig vÀsentligt.

11. Mercedes-Benz AG Central Access Service

Med den centrala registreringstjÀnsten som erbjuds av Mercedes-Benz AG kan du registrera dig för alla webbplatser och applikationer som tillhör Mercedes-Benz-koncernen och dess varumÀrken som Àr anslutna till tjÀnsten. De tillÀmpliga anvÀndarvillkoren innehÄller specifika dataskyddsbestÀmmelser. Dessa anvÀndarvillkor finns pÄ registreringssidorna pÄ anslutna webbplatser och applikationer.

12. Dataöverföring till mottagare (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet)

12.1.    Mottagare i allmÀnhet

Vi delar dina personuppgifter med följande mottagare:

a. Vi anvÀnder personuppgiftsbitrÀden för att behandla personuppgifter för ovanstÄende ÀndamÄl, som behandlar personuppgifterna för vÄr rÀkning. Vi behÄller kontrollen över respektive personuppgifter och förblir personuppgiftsansvariga.

b. För betalningshantering i samband med bestÀllningar överför vi betalningsuppgifter till banker eller betaltjÀnstleverantörer om det krÀvs av betalningsmetoden.

c. I enskilda fall kan vi, pÄ din begÀran, dela de personuppgifter som krÀvs för bestÀllningen med vÄra internationella representationskontor (andra företag i koncernen). Om det inte finns ett beslut om adekvat skyddsnivÄ frÄn Europeiska kommissionen för respektive tredjeland utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet, görs detta för utförandet av ett kontrakt (pÄ grundval av artikel 49 para. 1 b) GDPR).

d. Vi överför personuppgifter i enskilda fall till domstolar, brottsbekÀmpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, andra myndigheter, skatterÄdgivare och advokater om det Àr lagligt tillÄtet och nödvÀndigt.

12.2    Mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet

a.
NÀr du anvÀnder tjÀnsteleverantörer (se avsnitt 4. d.) och vidarebefordrar data med ditt samtycke (= godkÀnnande) till tredje part (se till exempel avsnitt 5) kan personuppgifter överföras till mottagare i lÀnder utanför Europeiska unionen ("EU"), Island, Liechtenstein och Norge (= Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet) och behandlas dÀr, sÀrskilt USA, Indien.

b. I följande lÀnder finns en adekvat skyddsnivÄ för behandling av personuppgifter ur EU:s perspektiv (s.k. beslut om adekvat skyddsnivÄ): Andorra, Argentina, Kanada (begrÀnsad), FÀröarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay. Med mottagare i andra lÀnder samtycker vi till att tillÀmpa EU:s standardavtalsklausuler, bindande företagsregler för att tillhandahÄlla en "adekvat skyddsnivÄ" i enlighet med lagkraven. Vi ger dig gÀrna information om detta via de kontaktuppgifter som nÀmns i punkt 9.d. ovan.

 

Status: Mai 2023