Remote Diagnostic Support (RDS) API

Image Slider

Felidentifiering på distans: RDS API ger dig tillgång till aktuella diagnosdata från connect-kompatibla bilar från Mercedes-Benz. Du kan använda informationen i din egen applikation, till exempel för att få fjärråtkomst till befintliga felmeddelanden i din bil inför en reparation – utan att bilen är fysiskt på plats hos dig.

Dina fördelar i sammanfattning

Mer service
Förberedelserna inför och planeringen av verkstadsbesök förenklas eftersom du får åtkomst till data och information redan före och även under verkstadsbesöket. Det gör att servicen går snabbare samtidigt som du kan utöka ditt serviceutbud.

Flexibilitet och fjärråtkomst
API ger din verkstad åtkomst till data av relevans för diagnosen via egen applikation. Det ger fjärråtkomst till alla bilar som är kompatibla med Mercedes-Benz Connect.

Funktioner hos Remote Diagnostic Support (RDS) API

Observera att de funktioner som listas här endast gäller för connect-kompatibla bilar från Mercedes Benz och dotterbolag till Mercedes-Benz AG.

Utbudet av funktioner och data hos RDS skiljer sig åt beroende på fordonstyp. Det finns till exempel skillnader i utbudet av data i person- och transportbilar eller i funktionen ”Radera felkoder” (denna finns enbart för personbilar). Principiellt kan endast data tillhandahållas som finns i bilens dataminne.

Fordonsdata
Du får tillgång till följande fordonsdata:

– Varningsmeddelanden och meddelanden på kombiinstrumentet
– Felmeddelanden och omgivningsdata för felkoder

Fordonsfunktioner
Du får tillgång till följande fordonsfunktioner:

– Datakompatibilitet (visning av telematikstatus)
– Korttester kan aktivt begäras från bilen; felkoder kan även raderas (om bilen stöder denna funktion)

För fler detaljer, följ länken på
Mercedes–Benz /developers – The API platform by Daimler

Vilka förutsättningar finns?

För att använda Remote Diagnostic Support (RDS) ska den oberoende tjänsteleverantören inhämta samtycke för överföring av data från bilägaren.

För person- och transportbilar gäller följande:

  • De allmänna affärsvillkoren för Mercedes me måste accepteras

  • Mercedes me connect-tjänsten ”Telediagnos” måste vara aktiverad

  • Mercedes me connect-tjänsten ”Gränssnitt till tredjepartsleverantör” måste vara aktiverad

  • Aktiveringen av Mercedes me connect-tjänsten ”Fjärrdiagnos av bilen” är valfri (krävs för funktionen Radering av felkoder)

  • Slutligen krävs att bilägaren bekräftar dataåtkomst för detta användningssyfte i sin egen applikation

Teknisk information
Tillhandahållandet av fordonsgenererade telediagnosdata sker via ett programmeringsgränssnitt (API), som avger informationen i JSON-format. För att den fordonsgenererade datan ska kunna användas av en tekniker / en verkstad / kunden / tredje part etc. måste den först integreras i en applikation.

Vad kan också vara till hjälp för dig

Mercedes-Benz erbjuder dig en rad användbara verktyg för att snabbt identifiera problem och lösningar. Dra nytta av vårt erbjudande för större effektivitet vid reparationer och underhåll.

Verkstadsanställd använder XENTRY Pass Thru EU-diagnostikprogramvara från Mercedes-Benz på datorn på verkstadskontoret

XENTRY Pass Thru EU

Dra nytta av Mercedes-Benz diagnoslösning för oberoende verkstäder. Programvaran kan köras med alla PC och kommersiellt tillgängliga Pass Thru utrustningar.

Reparera fall (XENTRY TIPS)

Använd XENTRY TIPS för enkel onlineåtkomst till de mest up-to-date lösningarna vid fordonsproblem.