Remote Maintenance Support (RMS) API

Image Slider

Planera verkstadsbesöket redan innan bilen kommer till verkstaden: RMS API ger dig tillgång till aktuella data av relevans för underhållet i connect-kompatibla bilar från Mercedes-Benz. Informationen kan du använda i din egen applikation – till exempel för att ta reda på bilens behov av underhåll redan före verkstadsbesöket.

Dina fördelar i sammanfattning

Mer service
Förberedelserna inför och planeringen av verkstadsbesök förenklas eftersom du får åtkomst till data och information redan före och även under verkstadsbesöket. Det gör att servicen går snabbare samtidigt som du kan utöka ditt serviceutbud.

Flexibilitet och fjärråtkomst
API ger din verkstad åtkomst till data av relevans för diagnosen via egen applikation. Det ger fjärråtkomst till alla bilar som är kompatibla med Mercedes-Benz Connect.

Funktioner hos Remote Maintenance Support (RMS) API

Observera att de funktioner som listas här endast gäller för connect-kompatibla bilar från Mercedes Benz och dotterbolag till Mercedes-Benz AG.

Utbudet av funktioner och data hos RMS skiljer sig åt beroende på fordonstyp. Det finns till exempel skillnader i utbudet av data i person- och transportbilar. Principiellt kan endast data tillhandahållas som finns i bilens dataminne.

Fordonsdata
Du får tillgång till följande fordonsdata:

– Kilometerställning
– Resterande körsträcka och resterande körtid
– Service och verkstadskod
– Varningsmeddelanden och meddelanden på kombiinstrumentet av relevans för underhållet

Fordonsfunktioner
Du får tillgång till följande fordonsfunktioner:

– Datakompatibilitet (visning av telematikstatus)
– Korttester kan aktivt begäras från bilen

För fler detaljer, följ länken på
Mercedes–Benz /developers – The API platform by Daimler

Vilka förutsättningar finns?

För att använda Remote Maintenance Support (RMS) ska den oberoende tjänsteleverantören inhämta samtycke för överföring av data från bilägaren.

För person- och transportbilar gäller följande:

  • De allmänna affärsvillkoren för Mercedes me måste accepteras

  • Mercedes me connect-tjänsten ”Telediagnos” måste vara aktiverad

  • Mercedes me connect-tjänsten ”Gränssnitt till tredjepartsleverantör” måste vara aktiverad

  • Aktiveringen av Mercedes me connect-tjänsten ”Fjärrdiagnos av bilen” är valfri (krävs för funktionen Radering av felkoder)

  • Slutligen krävs att bilägaren bekräftar dataåtkomst för detta användningssyfte i sin egen applikation

Teknisk information
Tillhandahållandet av fordonsgenererade data av relevans för underhåll sker via ett programmeringsgränssnitt (API), som avger informationen i JSON-format. För att den fordonsgenererade datan ska kunna användas av en tekniker / en verkstad / kunden / tredje part etc. måste den först integreras i en applikation.