Alle bruksvilkår

Generelle vilkår og betingelser for bruk av tidskreditter/plater (PDF)
Generelle vilk√•r og betingelser for samtalekvoter for API for ekstern st√łttedata (PDF)
Generelle vilkår for levering av verkstedutstyr (PDF)
Generelle vilkår og betingelser for bruk av XENTRY Pass Thru EU og XENTRY Diagnosis Lite (heretter kalt "Open Shell Software") (PDF)
Generelle vilkår og betingelser for bruk av applikasjoner og datainnhold for ettersalg (PDF)
Generelle vilk√•r og betingelser for kj√łp av XENTRY Diagnosis Kit 4, XENTRY Diagnosis Kit 4 Purpose, XENTRY Scope, Retail Data Storage+ og XENTRY Diagnosis COM Kit (PDF)

Bruksvilkår for
Mercedes-Benz B2B Connect, WebParts, Servicemarked-applikasjoner og datainnhold

1. Generell informasjon

1.1 Mercedes-Benz B2B Connect-plattformen (heretter omtalt som "B2B Connect") er en informasjons ‚Äď og handelsplattform som gir oversikt over og tilgang til reparasjons- og serviceinformasjon, og til Mercedes-Benz originaldeler.

Kundene vil f√• tilgang til nettsalg av Mercedes-Benz originaldeler, i den grad det er tilgjengelig i kundens respektive land, gjennom WebParts-systemet (heretter omtalt som "WebParts"). WebParts gir kunder muligheten til √• gj√łre selvstendige unders√łkelser av Mercedes-Benz originaldeler, samt √• se priser p√• og tilgjengeligheten til disse, og bestille delene fra autoriserte Mercedes-Benz partnere. I tillegg tilbyr WebParts kundene ytterligere fordeler, som tilgang til salgsaktivitetene til autoriserte Mercedes-Benz partnere, samt administrasjon av bestillinger, herunder maler.

Dessuten f√•r kundene tilgang til nettbasert distribusjon av reparasjons ‚Äď og serviceinformasjon, som utf√łres som en del av B2B Connect, herunder vedlikeholdsinformasjon, l√łsning for diagnostisering, verkstedsutstyr (heretter omtalt som "Servicemarked-applikasjoner og datainnhold").

B2B Connect, WebParts og Servicemarked-applikasjoner og datainnhold blir heretter samlet omtalt som "Systemer".

Til slutt, som en del av B2B Connect, kan kundene ogs√• bruke et evalueringsverkt√ły som gir mulighet til √• vurdere og gi tilbakemelding p√• Systemene og ytelsen (heretter omtalt som "5*Rater").

1.2 Leverand√łren av B2B Connect og WebParts er Bertel O. Steen AS, med forretningsadresse i Solheimsveien 7, 1461 L√łrenskog, Norge (heretter omtalt som "BOS"). Leverand√łren av Servicemarked-applikasjoner og datainnhold, som er tilgjengelig for kj√łp og bruk via B2B Connect innenfor EU, EFTA eller Storbritannia, er Mercedes-Benz AG, med forretningsadresse i Stuttgart (heretter omtalt som "MBAG"). Utenfor disse territoriene er det BOS som er leverand√łr av Servicemarked-applikasjoner og datainnhold.

1.3 Systemene tilh√łrer og st√łttes teknisk av MBAG. Systemene tilbys til og er utelukkende tiltenkt for n√¶ringsdrivende kunder slik dette er definert i kj√łpsloven og forbrukerkj√łpsloven, f.eks. B2B-kunder og uavhengige entrepren√łrer som utf√łrer reparasjons- og vedlikeholdstjenester for motorkj√łret√łyer ("heretter omtalt som "Kunder"). Bruk av Systemene av sluttkunder og forbrukere er ikke tillatt.

1.4 Tillatelse til √• bruke Systemene avhenger av Systemenes tilgjengelighet i det enkelte landet, og godkjennelse av Kundens s√łknad om adgang (se mer om registreringsprosessen i punkt 2.2 nedenfor) som gis via e-post som bekrefter adgangstillatelse. I s√łknaden om adgang skal Kundens organisasjon og organisasjonsadresse angis, s√• vel som Kundeadministratorens navn og adresse. Det er kun Kundeadministratoren som kan legge til flere brukere fra organisasjonen. Det er kun tillatt med en administrator per organisasjon. I tillegg m√• Kundene tilh√łre gruppen av autoriserte personer i det aktuelle Systemet. Betingelsene for √• bli en autorisert bruker er angitt nedenfor i disse bruksvilk√•rene (heretter omtalt som "Bruksvilk√•r"). Samtykke til disse Bruksvilk√•rene inneb√¶rer ikke i seg selv noen rett for Kunden til levering av alle de ovennevnte Systemene.

1.5 Disse Bruksvilkårene fastsetter reglene for Kundenes bruk av Systemene.

2. Tekniske krav, registrering og kontoer, brukerpolicy, lisens

2.1 For å bruke Systemene trenger Kunder en standard PC/laptop og en nettleser som er kompatibel med moderne nettstandarder.

2.2 For å bruke Systemene kreves registrering og opprettelse av konto via UMAS-systemet til MBAG. Bruksvilkårene og personvernbestemmelsene til UMAS gjelder ved registrering og opprettelse av konto. Når Kunden har opprettet en slik konto og har mottatt en e-postbekreftelse fra MBAG, er Kunden en autorisert bruker av B2B Connect-Plattformen og andre Systemer som er tilgjengelige via denne. Bruken av andre Systemer er imidlertid underlagt egne betingelser, bruksvilkår, og ytterligere personvernbestemmelser som angitt nedenfor.

2.3 Kunden forplikter seg til å ikke utlevere kontoopplysninger som er tildelt ham eller hans personale (f.eks. ansatte) til uautoriserte personer (spesielt til noen utenfor Kundens organisasjon). BOS fraskriver seg ethvert ansvar for misbruk av bruker-ID og passord i Kundens organisasjonsenhet.

2.4 BOS forbeholder seg retten til √• blokkere en kunde/en kundes bruker ved tegn p√• uriktig bruk. Bruk skal anses som uriktig spesielt n√•r en Kunde bruker Systemene eller informasjonen fra Systemene utenfor tiltenkt bruksform√•l, for ulovlige form√•l eller form√•l som krenker rettighetene til BOS eller tredjeparter, eller bruken ikke skjer i overenstemmelse med ytterligere retningslinjer gitt av BOS. Kunden garanterer at opplysningene som Kunden har gitt til BOS, spesielt i forbindelse med s√łknaden om adgang, er sanne og fullstendige. Kunden forplikter seg til √• underrette BOS omg√•ende om alle endringer i opplysningene som er gitt. Det samme gjelder for alle opplysninger som Kunden oppgir ved opprettelse av ytterligere kontoer for autoriserte brukere. I tillegg forplikter Kunden seg til √• sikre at maskinvaren og programvaren som brukes av ham i B2B Connect, herunder datamaskiner p√• arbeidsstasjonen, rutere, systemer for datakommunikasjon osv., er fri for virus, dataormer, trojanske hester, osv. Kunden forplikter seg til √• sikre at han er innehaver av alle rettigheter til data lastet opp av Kunden og at Kunden fritt kan disponere over bruken av dem, og sikre at slike opplastede data ikke er beheftet med tredjepartsrettigheter som forhindrer slik bruk.

2.5 Forutsatt at Kunden overholder disse Bruksvilk√•rene, vil BOS eller BOS sine innholdsleverand√łrer gi Kunden en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overf√łrbar og ikke-viderelisensierbar lisens for tilgang til og bruk av B2B Connect, WebParts og Servicemarked-applikasjoner og datainnhold, for Kundens egne kommersielle form√•l. BOS eller BOS sine lisensgivere reserverer og beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til Kunden i disse Bruksvilk√•rene. Kunden har ikke rett til √• gi tredjeparter utenfor sin organisasjon tilgang til B2B Connect. Dette gjelder ikke tredjeparter som utf√łrer driftsoppgaver p√• vegne av Kunden i forbindelse med bruk av DSB. Kunden kan ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for √• legge ved varemerker, logoer eller annen fortrolig informasjon (inkludert bilder, tekst, layout eller skjema) i B2B Connect, WebParts eller Servicemarked-applikasjoner og datainnhold uten BOS sitt uttrykkelige skriftlige samtykke.

3. Tilgjengeligheten av tjenestene

3.1 Det kan oppstå avbrudd i tilgjengeligheten på grunn av påkrevd vedlikehold av nettstedet. Avbrudd i tilgjengeligheten kan oppstå på grunn av force majeure eller andre årsaker utenfor BOS sin kontroll.

3.2 BOS påpeker
1) at det er teknisk umulig √• gj√łre Systemene tilgjengelige uten feil av noe slag og at leverand√łren derfor ikke p√•tar seg noe ansvar overhodet,
2) at feil kan lede til midlertidig stopp av Systemene,
3) at Systemenes tilgjengelighet avhenger av forhold og ytelse utenfor BOS sin kontroll, slik som overf√łringskapasitet og telefonforbindelser mellom de ulike involverte parter. BOS er ikke ansvarlig for hindringer som faller innenfor dette omr√•det.

4. Obligatorisk bruksanvisning for B2B Connect

B2B Connect tilbyr en tjeneste som lar Kunden lagre favorittkj√łret√ły, for √• raskere kunne finne deler og teknisk informasjon som passer for det aktuelle sluttkundekj√łret√łyet. Ved √• akseptere disse Bruksvilk√•rene, samtykker Kunden til √• gi sluttkunden all relevant informasjon og sikre at Kunden har rett til √• bruke sluttkundens personopplysninger i denne forbindelse og i samsvar med gjeldende lover, s√¶rlig n√•r det gjelder opplysninger om kj√łret√łyidentifikasjonsnummeret, registreringsnummeret, og sluttkundens navn, hvis opplysninger om dette er aktuelt og legges inn.

5. Ytterlige bestemmelser for bruk av WebParts

5.1 Kunden kan navigere seg frem til WebParts gjennom B2B Connect. For √• kunne kj√łpe deler gjennom WebParts m√• Kunden imidlertid akseptere separate bruksvilk√•r og aktiveres for nettbestilling av den aktuelle autoriserte Mercedes-Benz-partneren. Deretter vil Kunden kunne kj√łpe deler fra autoriserte Mercedes-Benz-partnere direkte gjennom WebParts. Et slikt kj√łp vil v√¶re underlagt de generelle vilk√•rene og betingelsene, personvernbestemmelsene eller varslene fra den autoriserte Mercedes-Benz-partneren, som er kontraktsparten til Kunden. Betaling vil gjennomf√łres separat og vil bli underlagt de generelle vilk√•rene og betingelsene til den autoriserte Mercedes-Benz-partneren.

5.2 Kunden kan velge deler fra autoriserte Mercedes-Benz-partnere og samle dem i en såkalt handlekurv ved å klikke på knappen "Legg til handlekurv".

5.3 Tilbudet av deler skal ikke utgj√łre noe juridisk bindende tilbud, og skal bare anses som en tilbudsinnbydelse ("invitatio ad offerendum"). Dersom en autorisert Mercedes-Benz Partner og en Kunde ikke har avtalt noe annet, vil Kunden sende en bindende s√łknad p√• kj√łp av deler ved √• klikke p√• knappen "send bestilling", og en kontrakt skal anses for √• v√¶re inng√•tt p√• det tidspunktet den autoriserte Mercedes-Benz-partneren aksepterer bestillingen ved √• videresende en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen kan enten sendes elektronisk av autorisert Mercedes-Benz-partner eller genereres i selve WebParts. I denne forbindelse fungerer BOS kun som budbringer av de respektive viljeserkl√¶ringene. Kunden kan endre og se dataene n√•r som helst f√łr innsending av bestillingen.

5.4 Dersom Kunden √łnsker en introduksjon til WebParts, vil dette tilbys av autoriserte Mercedes-Benz-partnere. Alternativt kan tilh√łrende h√•ndb√łker for systemet finnes p√• https://b2bconnect.mercedes-benz.com/NO#home

5.5 Ved bestilling av deler gjennom WebParts fra den autoriserte Mercedes-Benz partneren, vil bedriftsdataen til den autoriserte partneren fremvises i systemet, samt tilh√łrende rabattinformasjon. Ved bestilling av deler vil autorisert Mercedes-Benz-partner motta ordredetaljer ((antall) bestilte deler, bestillingsnummer), herunder firmadetaljer (organisasjonsnavn og adresse, brukernavn, e-postadresse, telefonnummer) som refererer til Kunden og den aktuelle transaksjonen. Denne informasjonen brukes til nettbestilling av deler og tilh√łrende m√•ling av markedsaksept, og videreutvikling av systemet.

5.6 Visse opplysninger vedr√łrende Kundetransaksjonen som er utf√łrt gjennom WebParts, herunder ordrehistorikk, spesifikk informasjon om kj√łpte deler, osv., vil bli gitt til BOS, slik at opplysningene fremvises til Kunden i B2B Connect.

5.7 Ytterligere informasjon om behandlingen av Kundenes personopplysninger som videresendes til den autoriserte Mercedes-Benz-partneren, kan fremgå av personvernerklæringen eller tilknyttede vilkår til den autoriserte Mercedes-benz-partneren.

5.8 Autoriserte Mercedes-Benz-partnere, BOS og MBAG påtar seg ikke noe ansvar for manglende eller uriktig informasjon, som for eksempel om installasjon, priser og rabatter. Deler som vises er, basert på erfaring, tilgjengelige, men dette er ikke bindene. Det er ikke avtalt en leveringsperiode.

6. Ytterligere bestemmelser for bruk av Servicemarked-applikasjoner og datainnhold

6.1 Hvis BOS er lokalisert innenfor EU, EFTA eller Storbritannia, vil Kunden kj√łpe Servicemarked-applikasjoner og datainnhold direkte fra MBAG. Hvis BOS er lokalisert utenfor EU, EFTA eller Storbritannia, vil Servicemarked-applikasjoner og datainnhold kj√łpes fra BOS. De generelle vilk√•rene og betingelsene, herunder tilknyttede personvernbestemmelser og varsler fra MBAG eller BOS, vil gjelde for det faktiske kj√łpet av Servicemarked-applikasjoner og datainnhold.

6.2 Kunden kan velge Servicemarked-applikasjoner og datainnhold og samle dem i en såkalt "handlekurv" ved å klikke på knappen "Legg til handlekurv".

6.3 Tilbudet av Servicemarked-applikasjoner og datainnhold skal ikke utgj√łre noe juridisk bindende tilbud, og skal bare anses som en tilbudsinnbydelse ("invitatio ad offerendum"). Dersom BOS eller MBAG og en Kunde ikke har avtalt noe annet, vil Kunden sende en bindende s√łknad p√• kj√łp av Servicemarked-applikasjoner og datainnhold ved √• klikke p√• knappen "bekreft bestilling og betal", og en kontrakt skal anses for √• v√¶re inng√•tt p√• det tidspunktet betalingen var vellykket og BOS eller MBAG aksepterer bestillingen ved √• videresende en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen vil sendes elektronisk. I denne forbindelse fungerer BOS kun som budbringer av de respektive viljeserkl√¶ringene. Kunden kan endre og se dataene n√•r som helst f√łr innsending av bestillingen.

6.4 Informasjon om behandlingen av personopplysningene til Kunden eller til Kundens kunder gjennom MBAG eller BOS i forbindelse med Servicemarked-applikasjoner og datainnhold, er angitt i de spesifikke personvernbestemmelsene for Servicemarked-applikasjoner og datainnhold.

7. Ytterligere bestemmelser for bruk av 5*Rater

7.1 Ved bruk av 5*Rater til √• vurdere en autorisert Mercedes-Benz-partner, vil visse opplysninger om Kunden, herunder Kundens firmanavn og kj√łpsrelatert informasjon, videresendes til BOS og den autoriserte Mercedes-Benz partneren som ber√łres av Kundens vurdering.

7.2 Ytterligere detaljer om hvordan informasjonen brukes av MBAG, BOS eller den autoriserte Mercedes-Benz-partneren er angitt i personvernerklæringen til B2B Connect.

8. Opphavsrett og databaserettigheter

8.1 Alt innhold inkludert i eller levert av Systemene, som tekst, grafikk, logoer, ikoner for knapper, bilder, lydklipp, digitale nedlastninger og datainnsamlinger, er underlagt opphavsrett og annen immaterialrett. Disse kan ikke kopieres, verken for kommersielle formål eller for redistribusjon, og kan heller ikke endres og brukes på andre nettsteder. Noe materiale er underlagt opphavsretten til de partene som har gjort slik materiale tilgjengelig.

8.2 Kunder kan ikke systematisk ekstrahere og/eller gjenbruke vesentlige deler av Systemene uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra MBAG. De kan s√¶rlig ikke bruke datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings ‚Äď og ekstraheringsprogrammer til √• ekstrahere noen vesentlige deler av Systemene for gjenbruk (enten √©n eller flere ganger), uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra MBAG. Kunder kan dessuten ikke opprette og/eller publisere en egen database som inneholder vesentlige deler av Systemene, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra MBAG.

9. Krav knyttet til immaterielle rettigheter 

MBAG respekterer tredjeparters immaterielle rettigheter. Dersom en Kunde mener at hans immaterielle rettigheter har blitt brukt p√• en m√•te som gir grunn til √• frykte krenkelse, m√• Kunden f√łlge prosedyren for underrettelse til BOS/MBAG om krenkelse.

10. Ansvar

10.1 BOS tilstreber alltid √• sikre at Systemene er tilgjengelige uten avbrudd og at overf√łringer er feilfrie. P√• grunn av internettets art kan dette imidlertid ikke garanteres. Kundens tilgang til Systemene kan ogs√• av og til bli avbrutt eller begrenset for √• muliggj√łre reparasjoner, vedlikehold eller introduksjon av nytt utstyr. BOS vil fors√łke √• begrense hyppigheten og varigheten av slike midlertidige avbrudd eller begrensninger.

10.2 I den grad ansvaret til BOS er utelukket eller begrenset, gjelder dette også det personlige ansvaret til ansatte, representanter og stedfortredere.

10.3 De generelle vilk√•rene og betingelsene til enten BOS eller MBAG gjelder for selve leveransen av kj√łpte Servicemarked-applikasjoner og datainnhold.

11. Lenker til andre nettsteder 

11.1 BOS har ingen mulighet til å kontrollere innholdet på andre nettsteder som er lenket til og som ikke drives av BOS, da disse er helt uavhengige av BOS.

11.2 Av denne grunn fraskriver BOS seg ansvar for innholdet p√• disse nettstedene og konsekvensene av bes√łkendes bruk av disse nettstedene. Bruk av nettsteder som er tilgjengelige via lenker skjer p√• Kundens egen risiko.

11.3 Andre nettsteder kan ha en lenke til BOS sine netttsider. En slik lenke krever forhåndsgodkjennelse av BOS.

11.4 Vilkårene på tredjepartens netttside gjelder for tjenestene på denne tredjepartens nettside.

12. Endringer i Bruksvilkårene 

BOS har rett til √• endre funksjonene som tilbys gjennom B2B Connect (inkludert Servicemarked-applikasjoner og datainnhold) og innholdet i WebParts dersom en slik endring ikke vil kreve en endring av disse Bruksvilk√•rene. BOS skal skriftlig underrette Kunden (f.eks. via e-post) minst √©n m√•ned f√łr det gj√łres en slik endring.

BOS skal til ha en ensidig rett til n√•r som helst √• endre disse Bruksvilk√•rene, i den grad en slik endring er uten betydning eller fordelaktig for Kunden. Ellers skal BOS skriftlig underrette Kunden minst (6) uker f√łr det gj√łres en slik endring. Hvis Kunden ikke protesterer skriftlig mot slike endringer innen 4 uker fra Kunden mottok underrettelsen, vil Partene bli bundet av de foresl√•tt endringene (6) uker etter underrettelsen. Underrettelsen fra BOS skal ogs√• informere Kunden om virkningen av √• ikke protestere mot foresl√•tte endringer. Kunden skal ha rett til √• protestere mot slike endringer. Dersom Kunden protesterer, skal BOS ha rett til √• terminere Kundens bruk av Systemene som er ber√łrt av de foresl√•tte endringene.

De generelle vilk√•rene og betingelsene til enten BOS eller MBAG gjelder for selve leveransen av kj√łpte Servicemarked-applikasjoner og datainnhold.

Punkt 13 forblir upåvirket av denne bestemmelsen.

13. Avtaleperiode og oppsigelse

13.1 Disse Bruksvilk√•rene trer i kraft ved aksept av vilk√•rene og fortsetter √• gjelde frem til tjenesten opph√łrer i henhold til disse Bruksvilk√•rene.

13.2 Kunden kan når som helst, med en oppsigelsesfrist på fire uker, si opp disse Bruksvilkårene, noe som samtidig vil avslutte Kundens rett til å bruke B2B Connect og WebParts.

13.3 BOS kan slutte å levere B2B Connect og WebParts og si opp Kundens rett til å bruke systemene, med en oppsigelsesfrist på 4 uker. Når det gjelder selve leveringen av Servicemarked-applikasjoner og datainnhold, gjelder de respektive vilkårene og betingelsene.

13.4 Hver av partene kan umiddelbart si opp disse Bruksvilkårene dersom vilkårene for heving foreligger.

13.5 A Heving skal v√¶re mulig s√¶rlig ved opph√łr av hovedlisensen. BOS sine rett til √• levere B2B Connect til Kunden er utledet fra avtale mellom MBAG og BOS. Dersom BOS sine egne rettigheter til √• levere B2B Connect faller bort/ikke videref√łres av MBAG, kan BOS derfor si opp disse Bruksvilk√•rene uten skriftlig forh√•ndsvarsel til Kunden.

14. Lov og verneting

14.1 Uenigheter og tvister som har utspring i disse Bruksvilkårene skal utelukkende reguleres av norsk lov.

14.2 Det eneste jurisdiksjonsstedet og verneting er på BOS sin registrerte adresse.

15. Sluttbestemmelser  

15.1 Ved brudd p√• disse Bruksvilk√•rene har BOS umiddelbart og til enhver tid rett til √• ut√łve sine rettigheter som f√łlge av bruddet.

15.2 Dersom en bestemmelse i disse Bruksvilkårene er ugyldig eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal bestemmelsen anses som adskillelig og skal ikke påvirke de gjenværende bestemmelsenes gyldighet eller håndhevbarhet.

15.3 Ugyldigheten av en bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten av de andre bestemmelsene i disse Bruksvilkårene. Skulle en bestemmelse være ugyldig, skal den erstattes med en annen lovlig tillatt bestemmelse som svarer til den ugyldige bestemmelsens betydning og formål.

lagt i handlekurven