Juridische kennisgeving

Copyright

Copyright 2021 Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, geluid, video- en animatiebestanden en hun regelingen zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Ze mogen niet worden gekopieerd of gewijzigd voor commerciële doeleinden of distributie, noch mogen ze worden gebruikt op andere websites. Sommige internetsites bevatten ook materiaal dat onderworpen is aan het auteursrecht van degenen die het hebben verstrekt.

Producten en prijzen

Na de redactionele deadline van afzonderlijke pagina's kunnen er wijzigingen in producten en diensten hebben plaatsgevonden. Ontwerp- of vormwijzigingen, kleurafwijkingen en wijzigingen in het leverings- of dienstenbereik van de fabrikant zijn voorbehouden tijdens de leveringsperiode, mits de wijzigingen of afwijkingen redelijk zijn voor de klant, rekening houdend met onze belangen. De illustraties kunnen ook accessoires, optionele apparatuur of andere maten bevatten die niet tot het standaardpakket van leveringen of diensten behoren. Kleurafwijkingen worden technisch bepaald. Afzonderlijke pagina's kunnen ook typen en services bevatten die niet in afzonderlijke landen worden aangeboden. Verklaringen over wettelijke, wettelijke en fiscale verordeningen en gevolgen zijn slechts geldig voor de Bondsrepubliek Duitsland. Behoudens de tegengestelde bepaling in de verkoop- of leveringsvoorwaarden zijn de prijzen die gelden op de dag van levering van toepassing. Voor onze contractuele partners zijn de prijzen een niet-bindende adviesprijs. Vraag daarom een filiaal of een contractuele partner naar de laatste status.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken die op de internetpagina's worden vermeld wettelijk beschermde handelsmerken van de Mercedes-Benz Group AG, dit geldt met name voor de modelnamen en alle logo's en emblemen van het bedrijf.

Licentie

Wij bieden u graag een innovatief en informatief internetprogramma. We hopen dan ook dat u net zo blij zult zijn met ons creatieve ontwerp als wij. We willen echter graag begrijpen dat we onze intellectuele eigendom gebruiken, waaronder octrooien, handelsmerken, handelsmerken en auteursrechten, en dat deze internetsites geen licentierechten op dergelijke intellectuele eigendom kunnen worden verleend.

Opmerkingen over toekomstgerichte verklaringen

Deze website bevat toekomstgerichte uitspraken over onze huidige beoordeling van toekomstige gebeurtenissen. Woorden als "anticiperen", "accepteren", "geloven", "schatten", "verwachten", "voornemen", "voornemen", "kan/kon", "plan", "project", "moeten" en soortgelijke termen karakteriseren dergelijke toekomstgerichte uitspraken.

Deze verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • une évolution défavorable de la situation économique mondiale, en particulier une baisse de la demande sur nos principaux marchés de vente,

 • une détérioration de nos possibilités de refinancement sur les marchés du crédit et des

 • les événements inévitables de force majeure tels que les catastrophes naturelles, les actes de terrorisme, les troubles politiques, les conflits armés, les accidents industriels et leurs conséquences pour nos ventes, l’achat d’activités de production ou de financement,

 • changements dans les taux de change et les règlements douaniers,

 • un changement dans le comportement des consommateurs à l’égard de véhicules plus petits et moins rentables ou une perte possible d’acceptation de nos produits et services résultant d’une dégradation de l’application des prix et de l’utilisation des capacités de production,

 • les hausses de prix des carburants et des matières premières,

 • interruptions de production dues à des pénuries de matériel, à des grèves du personnel ou à l’insolvabilité des fournisseurs,

 • une baisse des prix de revente des véhicules d’occasion,

 • la mise en œuvre réussie de mesures de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité,

 • les perspectives d’affaires des sociétés dans lesquelles nous détenons des actions importantes,

 • la mise en œuvre réussie de la coopération stratégique et des coentreprises,

 • les modifications apportées aux lois, règlements et lignes directrices officielles, en particulier celles relatives aux émissions des véhicules, à la consommation de carburant et à la sécurité,

 • ainsi que l’achèvement des enquêtes officielles en cours ou des enquêtes ouvertes par les autorités et l’issue de procédures judiciaires en cours ou éventuelles futures

 • et d’autres risques et incertitudes, dont certains sont décrits dans le présent rapport annuel sous la rubrique « Rapport sur les risques et les possibilités ».

Indien een van deze onzekerheden of onzekerheden optreedt, of indien de veronderstellingen die aan de toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de feitelijke of impliciet uitgedrukte resultaten in deze verklaringen.
Wij zijn niet van plan of verplicht om toekomstgerichte verklaringen voortdurend bij te werken, aangezien zij uitsluitend gebaseerd zijn op de omstandigheden van de datum van publicatie.

Aansprakelijkheid

De informatie en informatie op deze pagina's vormen geen zekerheid of garantie, zowel uitdrukkelijk als impliciet. Zij vormen met name geen impliciete verbintenis of garantie met betrekking tot de aard, de handelsbaarheid, de geschiktheid voor specifieke doeleinden of het niet-inbreuken op wetten en octrooien.

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere sites op het internet. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de pagina's waarop de link wordt gelegd. We kunnen dus niet garanderen dat de informatie die daar wordt verstrekt, actueel, juist is, volledig is of kwalitatief hoogstaand is. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring is van toepassing op alle links naar externe sites en de inhoud ervan op onze internetpagina's.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor online geschillenbeslechting (het zogenaamde "OS-platform") opgericht. Het OS-platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopcontracten. U het OS-platform bereiken via de volgende link: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Opmerking op grond van artikel 36 van de Consumer Dispute Resolution Act (VSBG) Wij zullen niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie in de zin van de Duitse Wet op de geschillenbeslechting van consumenten (VSBG) en zijn daartoe niet verplicht.

Ranking

Gebruiksvoorwaarden voor een digitale aanbieding hebben voorrang op deze wettelijke kennisgevingen.