Privacybeleid B2B Connect

1. Algemene informatie over gegevensbescherming

Wij stellen uw bezoek aan onze website Mercedes-Benz B2B Connect en het gebruik van onze diensten die via deze website worden aangeboden en uw bijbehorende interesse in onze aanbiedingen op prijs. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond dit gebeurt en welke rechten en vorderingen er voor u aan verbonden zijn. Daarnaast verwijzen wij naar het Gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz:

Mercedes-Benz Data Protection Policy.

Ons Privacybeleid voor het gebruik van onze websites en het Gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz is niet van toepassing op uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die toegankelijk zijn via de links op onze websites. Lees in dit verband de bepalingen inzake gegevensbescherming op de websites van die aanbieders.

2. Naam en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke, Functionaris voor Gegevensbescherming

2.1     MB Belgium Luxembourg NV als Verwerkingsverantwoordelijke

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV(“MB Belux“, “wij“ of “ons“)
Tollaan 68
1200 Brussel
België
E-mail: cs.bel@cac.mercedes-benz.com

Functionaris voor gegevensbescherming
Groepsvertegenwoordiger voor gegevensbescherming
HPC E600
70546 Stuttgart
Duitsland
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

2.2     Mercedes-Benz AG als Medeverwerkingsverantwoordelijke

Daarnaast geldt dat MB BeLux en

Mercedes-Benz AG ("MBAG")
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
Duitsland
E-mail: dialog@mercedes-benz.com

Functionaris voor gegevensbescherming:
Mercedes-Benz Group AG

Group Data Protection Officer
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

en

deels ook de dealers die deelnemen aan B2B Connect

zijn voor afzonderlijke verwerkingen via deze website gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit betreft enerzijds de verwerking van persoonsgegevens voor diensten die via onze websites zijn geïntegreerd (paragraaf 3.5) en anderzijds het uitvoeren van gestandaardiseerde verkoop- en aftersales marktanalyses (paragraaf 3.6).

In dit kader hebben wij, MBAG en deels ook de dealers speciale afspraken gemaakt voor de overdracht en verwerking van persoonsgegevens om het gebruik van persoonsgegevens voor deze specifieke doeleinden vast te leggen. MBAG levert in dit verband de respectievelijke centrale systemen (in sommige gevallen uitsluitend door middel van verwerking namens), coördineert de centrale gegevensverwerking op markt- of marktoverstijgend niveau en gebruikt de persoonsgegevens die in centrale systemen zijn opgeslagen ook voor eigen zakelijke doeleinden (bijv. marktanalyses) indien er een overeenkomstige rechtsgrond is, terwijl wij u de betreffende systemen bieden als onderdeel van de verkoop- of aftersales-activiteiten.

Op verzoek zullen wij u een beschrijving verstrekken van de wezenlijke bepalingen van deze overeenkomst tussen ons en MBAG (en dealers, indien van toepassing) voor zover wettelijk bepaald. Verzoeken van betrokkenen dienen in het algemeen aan ons te worden gericht. U blijft echter gerechtigd uw rechten van betrokkenen met betrekking tot voornoemde verwerking ook jegens MBAG of dealers (indien van toepassing) geldend te maken.

3. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

3.1     Websitebezoek ter informatie

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u toegang had tot een website of een foutmelding hebt ontvangen), het gebruik van functies op de website, de door u ingevoerde zoektermen, hoe vaak u individuele websites bezoekt, de naam van de bestanden die u bezoekt, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de webpagina van waaruit u onze website hebt bezocht en de webpagina die u bezoekt na het bezoeken van onze website, hetzij door op links op onze websites te klikken, hetzij door direct een domein in te voeren in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of venster) van uw browser waarin u onze websites hebt geopend. Daarnaast bewaren wij uw IP-adres en de naam van uw internet service provider zeven dagen om veiligheidsredenen, in het bijzonder om aanvallen op onze websites of fraudepogingen te voorkomen en op te sporen.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om onze websites te kunnen weergeven alsook gegevensbescherming en gegevensbeveiliging (art. 6 lid 1 s.1 onder f AVG).

De persoonsgegevens die in deze sectie worden beschreven, worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze websites bezoekt. Zonder de verwerking van die persoonsgegevens kan een website niet optimaal worden weergegeven.

3.2     Contact via online contactformulier, chat

Als u via onze website contact met ons opneemt, worden uw gegevens van het online contactformulier of chat door ons verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de vraag, de bijbehorende technische administratie en in het geval van vervolgvragen.

Persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn de opgegeven contactgegevens (naam, telefoonnummer, adres, reden van contact, etc.) en uw e-mailadres.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is, in het geval van (pre-)contractuele maatregelen, de verwerking van de overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG), anders het wederzijdse belang bij de verwerking (art. 6 lid 1 s. 1 F) AVG).

Indien u ons verdere persoonsgegevens verstrekt via een contactformulier of chat, zullen wij deze gegevens gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden, voor klantenbeheer en - indien nodig - voor de verwerking en facturering van zakelijke transacties, telkens voor zover dit voor dit doeleinde noodzakelijk is.

Voor zover wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens gedurende wettelijk vastgestelde termijnen te bewaren (zoals in verband met bedrijfsincidenten), zullen wij deze persoonsgegevens zo lang als nodig bewaren (art. 6 lid 1 s.1 c AVG). Uw persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij verzamelen de in deze paragraaf vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u doordat u de persoonsgegevens zelf heeft verstrekt. Zonder de verwerking van de persoonsgegevens (met uitzondering van eventuele vrijwillige informatie) is het niet mogelijk om de in deze paragraaf beschreven diensten te verlenen.

3.3     Registratie, gebruik B2B Connect voor product views en orders

In geval van een bestelling of andere contractgerelateerde verwerking gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling en andere contractgerelateerde vragen te verwerken of af te handelen. De verwerking kan ook plaatsvinden om geschillen op te lossen of de contractuele overeenkomst af te dwingen.

Persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn registratiegegevens ("UMAS registratiegegevens", meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in het UMAS-gegevensbeschermingsbeleid [https://umas.daimler.com/umas]), communicatiegegevens van bestelling, bestelgegevens (product, hoeveelheid, etc.), betalingsgegevens (alle benodigde factureringsinformatie).

Bij producten van WebParts worden deze gegevens doorgestuurd naar de WebParts-winkel, voor zover deze gegevens reeds op deze websites zijn ingevoerd. Meer informatie hierover vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van WebParts [Welcome to Mercedes-Benz WebParts - Customer Edition (online-help.solutions)].

In geval van After-Sales Toepassingen en Gegevensinhoud worden deze gegevens ook aan MBAG doorgegeven voor verdere order- en contractverwerking. De specifieke informatie met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens voor de After-Sales Toepassingen en Gegevensinhoud wordt verstrekt in het respectieve gegevensbeschermingsbeleid dat bij het sluiten van de overeenkomst.

In geval van contractuele maatregelen is de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG). Voor zover wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens gedurende wettelijk vastgestelde termijnen te bewaren (zoals in verband met bedrijfsincidenten), zullen wij deze persoonsgegevens zo lang als nodig bewaren (art. 6 lid 1 s.1 c AVG). Uw persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij verzamelen de in deze paragraaf vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u doordat u de persoonsgegevens zelf hebt verstrekt of door het systeem dat ze ophaalt (bijv. van UMAS). Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in deze paragraaf beschreven diensten te verlenen.

3.4     Deelname aan enquêtes, prijsvragen

Voor zover u deelneemt aan enquêtes of prijsvragen die via onze website worden aangeboden, gebruiken wij ook persoonsgegevens van u om deze uit te voeren.

Persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn UMAS registratiegegevens en andere informatie die u in dit kader verstrekt.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot alle noodzakelijke informatie (art. 6 lid 1 onder b AVG), voor alle andere informatie is dit het wederzijdse belang  (art. 6 lid 1 s.1 onder f AVG).

Indien wij (en mogelijk geselecteerde derden) uw persoonsgegevens gebruiken voor verdere doeleinden (bijv. weergave van gepersonaliseerde content of reclame op basis van uw gebruiksgedrag), is de rechtsgrond uw toestemming (art. 6 lid 1 s.1 a) AVG) via ons Consent Management System. Nadere informatie en besluitvormingsmogelijkheden kunt u hier verkrijgen: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/BE/help/cookies

Wij verzamelen de in deze paragraaf vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u doordat u de persoonsgegevens zelf heeft verstrekt. Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in deze paragraaf beschreven diensten te verlenen.

3.5     Overige diensten geïntegreerd via de websites

Daarnaast gebruiken wij gezamenlijk de hieronder vermelde persoonsgegevens met MBAG (en de dealers, indien van toepassing) om u bepaalde diensten/dashboard views te bieden in verband met WebParts en de After-Sales Applicaties en Gegevensinhoud via onze websites.

a. Voertuigen aanmaken

Met de applicatie "Create Vehicle" kunt u een voertuig beheren op basis van zijn VIN om het gebruik van de aftersales-diensten te vereenvoudigen (met inbegrip van het zoeken naar reserveonderdelen van voertuigen en informatie inzake reparatie-instructies, herinhaalmogelijkheden, foutdiagnosesleutels en andere checklists, alsmede informatie over werktijden, prijzen (incl. overeengekomen voorwaarden, indien van toepassing) en aanvullende informatie om een nauwkeurige kostenraming en efficiënte reparatie-implementatie te bieden, toegang tot het Digitale Service Booklet), waarvoor nadere informatie wordt verstrekt in het betreffende beleid inzake gegevensbescherming.

Om in deze applicatie specifieke voertuigen aan te maken en weer te geven, is de verwerking van de VIN van uw eindklant en uw UMAS-registratiegegevens vereist.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot alle noodzakelijke informatie (art. 6 lid 1 onder b AVG), voor alle andere informatie die het wederzijdse belang heeft (art. 6 lid 1 s.1 onder f AVG).

Wij verzamelen de in dit hoofdstuk vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u doordat u de persoonsgegevens zelf heeft verstrekt. Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in deze paragraaf beschreven diensten te verlenen.

b. Bestelgeschiedenis / dealer / account

Verder stellen wij u in staat om via onze websites te bekijken (i) welke producten door u zijn afgenomen via WebParts en in de vorm van After Sales Applications en Data Content (waaronder hoe lang deze beschikbaar blijven), (ii) welke dealers u heeft geselecteerd en (iii) welke andere gebruikers voor uw organisatie zijn geregistreerd.

Het gebruik vereist de verwerking van uw UMAS-registratiegegevens en de registratiegegevens van andere gebruikers van uw organisatie en uw bestelgegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG).

Wij verzamelen de persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze paragraaf rechtstreeks van u doordat u de persoonsgegevens zelf hebt verstrekt. Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in deze paragraaf beschreven diensten te verlenen.

c. 5*rater

Daarnaast wordt u een evaluatietool ter beschikking gesteld voor het evalueren van de prestaties van de dealers via WebParts en deze websites. Dit is bedoeld om de prestaties van de dealers en deze websites te verbeteren.

Bij gebruik van de 5*Rater worden zowel het ordernummer en de bestelstatus (indien gerelateerd aan een product) als uw UMAS-registratiegegevens en feedback verwerkt. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de dealers zodat zij eventueel contact met u kunnen opnemen om uw feedback hierop in te voeren.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is een directe implementatie van uw feedback als uitvoering van het contract waarin de 5*Rater als vrijwillige dienst wordt uitgelegd (art. 6 lid 1 s.1 onder b AVG), eventueel ook uw toestemming (art. 6 lid 1 s.1 a) AVG) door middel van ons Consent Management System, indien de gegevens worden gebruikt voor interne analyse. Nadere informatie en besluitvormingsmogelijkheden kunt u hier verkrijgen: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/BE/help/cookies

Wij verzamelen de persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze paragraaf rechtstreeks van u doordat u de persoonsgegevens zelf hebt verstrekt. Zonder verwerking van de persoonsgegevens is het niet mogelijk om de in deze paragraaf beschreven diensten te verlenen.

3.6     bedrijfsanalyses en marketingcampagnes

Voor marktonderzoek en interne bedrijfsanalyses verstrekken dealers en wij MBAG specifieke gegevens met betrekking tot aftersales-servicetransacties, waaronder factuurnummer, VIN, dealer-ID, informatie over verkochte producten, onderdelen of diensten, registratienummer (uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk), eerste registratie en kilometerstand van een voertuig.

Bij de verwerking van de gegevens kan het worden aangevuld met andere informatie die bij MBAG bekend is over het verzonden voertuig, het model, de serie, de uitrusting of de onderdelen en onderdelen daarvan. In de regel wordt deze verwerking uitgevoerd om de kwaliteit van de door de dealer verzonden gegevens te verbeteren (bijv. toevoeging van de datum van eerste registratie als de dealer dit niet heeft ingevoerd).

De doorgegeven gegevens kunnen ook door MBAG in geanonimiseerde vorm worden gebruikt voor andere verwerkingsdoeleinden, zoals statistische en analysedoeleinden.

a. Bedrijfsanalyses

Op basis van de verstrekte gegevens voert MBAG gebruikelijke evaluaties uit voor aftersales en business analytics voor verder gebruik door de betreffende dealers en ons (bijv. om te bepalen hoeveel producten van een bepaald type in een land zijn verkocht of om prijsmodellen te valideren). Medewerkers van MBAG die zich bezighouden met deze taken zijn niet in staat de verstrekte gegevens toe te rekenen aan een natuurlijk persoon. De in het kader van deze taken gegenereerde resultaten zijn beperkt tot geaggregeerde rapporten die geen persoonsgegevens bevatten.

MBAG en haar werknemers werken strikt in overeenstemming met het need-to-know-principe en hebben specifieke waarborgen getroffen om de verwerking van dergelijke gegevens in overeenstemming met de genoemde doeleinden te waarborgen.

De rechtsgrond voor dit soort verwerkingen is de gerechtvaardigde belangen van ons, de dealers en MBAG (art. 6 lid 1 s.1 onder f AVG), dat wil zeggen de meest efficiënte verkoopsystemen te gebruiken. De rechtmatigheid van de verwerking voor de bedrijfsanalyses vormt het gerechtvaardigde belang van ons, de dealers en MBAG (art. 6 lid 1 s.1 onder f AVG), dat bestaat uit het verbeteren van de effectiviteit van verkoop- en interne bedrijfsprocessen.

b. Marketingcampagnes

In sommige markten kan MBAG bovenstaande gegevens verwerken om dealers en ons te helpen bij het voeren van direct marketingcampagnes. MBAG mag relevante marketingcampagnes en materialen ook centraal beheren en verzenden aan eindklanten in naam van en ten behoeve van het bovenstaande. In sommige markten kunnen wij vergelijkbare diensten leveren als dealers.

Al deze activiteiten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de dealers en ons (indien van toepassing, gegevensverwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 AVG).

Wij verzamelen de in deze paragraaf vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u doordat u de persoonsgegevens zelf of indirect heeft verstrekt uit uw activiteiten op onze websites.

3.7     newsletter

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief die op onze websites wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, tenzij u instemt met het gebruik ervan voor aanvullende doeleinden. U kunt zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de in de nieuwsbrief geboden afmeldmogelijkheid.

Om u te registreren, moet u ons uw e-mailadres opgeven. U kunt ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken, zoals uw naam. De registratie vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsmail waarin u de registratie opnieuw moet bevestigen. Dit hele proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen. Dit omvat zowel de opslag van de registratie- en bevestigingstijd als uw IP-adres.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de verzending van de nieuwsbrief is uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door de nieuwsbrief te annuleren. Hiervoor kunt u de link aan het einde van de nieuwsbrief gebruiken om te annuleren. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking laat de intrekking onverlet.

3.8     gebruik wegens wettelijke verplichting

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. opslag om te voldoen aan commerciële of fiscale bewaarverplichtingen, openbaarmaking in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bijvoorbeeld aan een wetshandhavingsinstantie).

In dit geval is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens het voldoen aan de wettelijke vereisten (art. 6 lid 1 s.1 onder c AVG). Uw persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd indien deze niet langer nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden; social plug-ins; gebruik van dienstverleners

a. Onze websites kunnen ook aanbiedingen van derden bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, geven wij voor zover nodig gegevens door aan de betreffende aanbieder (bijv. de informatie die u dit aanbod heeft gevonden op onze website en, indien van toepassing, nadere informatie die u hiervoor reeds op onze websites hebt verstrekt).

b. Als we gebruik maken van zogenaamde "sociale plug-ins" van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter op onze websites, integreren we deze als volgt:

Wanneer u onze websites bezoekt, worden de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens naar de exploitanten van deze netwerken worden verzonden. Als u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk tot stand te brengen.

Als u een gebruikersaccount bij het netwerk heeft en bent ingelogd op het moment dat de sociale plug-in wordt geactiveerd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Als u dit wenst te voorkomen, gelieve u uit te loggen uit het netwerk voordat u de social plug-in activeert. Een sociaal netwerk kan een bezoek aan andere (Mercedes-Benz) websites niet koppelen aan uw gebruikersaccount, tenzij u daar ook een social plug-in hebt geactiveerd.

Wanneer u een social plug-in activeert, stuurt het netwerk de content die hierdoor beschikbaar komt rechtstreeks naar uw browser, die deze in onze websites integreert. In deze situatie kunnen ook gegevensoverdrachten plaatsvinden die door het betreffende sociale netwerk worden geïnitieerd en gecontroleerd. Op uw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensoverdrachten die plaatsvinden tussen het netwerk en uw systeem en uw interacties op dit platform, is uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het betreffende netwerk van toepassing.

De social plug-in blijft actief totdat u deze deactiveert of uw cookies verwijdert (zie rubriek 5.d).

De rechtsgrond voor dit soort verwerking op onze websites is ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 s.1 f) AVG), dat wil zeggen om u in staat te stellen gebruik te maken van de sociale plug-ins, die u aangeeft door erop te klikken.

c. Wanneer u op de link naar een aanbod klikt of een sociale plug-in activeert, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte die vanuit het perspectief van de Europese Unie ("EU") geen "adequate beschermingsniveau" garanderen voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de EU-normen. Houd hier rekening mee voordat u op een link klikt of een social plug-in activeert en zo een overdracht van uw gegevens activeert.

d. We maken ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners, marketingbureaus) om onze websites te exploiteren, te optimaliseren en te beveiligen. Wij geven hen alleen persoonsgegevens door voor zover dit noodzakelijk is voor de levering en het gebruik van de websites en de functionaliteiten daarvan, voor het nastreven van gerechtvaardigde belangen (beide 6 lid 1 s.1 onder f AVG), voor de nakoming van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 s.1 c) AVG) of voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG). Meer informatie over de ontvangers (in geval van toestemming) vindt u in ons Consent Management System: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/BE/help/cookies

5. Cookies

a. Bij het bezoeken van onze websites kunnen cookies worden gebruikt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en vergelijkbare softwaretools zoals web/DOM-opslag of lokale gedeelde objecten (zogenaamde "flash cookies"), die wij gezamenlijk aanduiden als cookies.

b. Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop, notebook of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hieruit kan bijvoorbeeld worden onderkend of er al een verbinding is geweest tussen het apparaat en de websites, om rekening te houden met uw voorkeurstaal of andere instellingen, om u bepaalde functionaliteiten aan te bieden (bijv. online winkel, voertuigconfigurator) of om uw interesses op basis van gebruik te herkennen. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

c. Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, hangt af van welke gebieden en functies van onze websites u gebruikt en of u instemt met het gebruik van cookies die technisch niet noodzakelijk zijn in ons Consent Management System. Voor meer informatie en besluitvorming kunt u hier klikken: https://b2bconnect.mercedes-benz.com/BE/help/cookies

d. Het gebruik van cookies is ook afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijv. Microsoft Edge, Google="14, Apple Safari, Mozilla}}). De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om bepaalde soorten cookies automatisch te accepteren; u kunt deze instelling echter meestal wijzigen. Bestaande cookies kunt u te allen tijde verwijderen. Web/DOM storage en Local Shared Objects kun je apart verwijderen. In de instructies van de provider kunt u zien hoe dit werkt in de browser of het apparaat dat u gebruikt.

Toestemming (= goedkeuring) voor cookies alsmede het weigeren of verwijderen van cookies worden gekoppeld aan het gebruikte apparaat en tevens aan de gebruikte webbrowser. Als u meerdere apparaten of webbrowsers gebruikt, kunt u de beslissingen of instellingen steeds anders maken.

Als u besluit van het gebruik van cookies af te zien of deze te verwijderen, is het mogelijk dat niet alle functies van onze websites of individuele functies slechts in beperkte mate voor u beschikbaar zijn.

6. Geen verplichting tot verstrekking

De verstrekking van persoonsgegevens door betrokkenen (u, eindklanten) is over het algemeen vrijwillig. Er bestaat in beginsel geen wettelijke noch contractuele verplichting van betrokkenen om de gegevens te verstrekken. In geval van het niet verstrekken van persoonsgegevens (zoals de VIN) kan het echter zijn dat individuele diensten of delen daarvan niet of niet naar behoren kunnen worden geleverd. In individuele gevallen kan de bepaling zelfs wettelijk verplicht zijn (bijv. in geval van verplichte terugroepacties).

7. Zekerheid

Wij maken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens die wij onder onze controle/beheer hebben, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. We verbeteren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend in lijn met de technologische ontwikkelingen.

8. Verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van uw internet service provider, die wij om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd, zoals hierboven beschreven. Opslag buiten deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen verwijderd of vervreemd zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende cliënt toe te wijzen.

Anders verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, niet langer van toepassing is. Na deze periode vindt de opslag van gegevens alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is door de wet- en regelgeving of andere wettelijke bepalingen waaraan wij in de EU onderworpen zijn of door wettelijke bepalingen in derde landen indien deze een passend niveau van gegevensbescherming hebben. Mocht het niet mogelijk zijn om in individuele gevallen gegevens te verwijderen, dan worden de betreffende persoonsgegevens gemarkeerd om de verdere verwerking ervan te beperken.

9. Rechten betrokkenen

a. Als betrokkene (persoon) waarop de gegevensverwerking betrekking heeft, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG).

b. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, hebt u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens totdat de intrekking wordt ingetrokken, wordt niet aangetast door de intrekking. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrond, zoals voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, blijft ongewijzigd.

c. Recht van bezwaar:
U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens die worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of art. 6 par. 1 s.1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen blijven verwerken als wij dwingende gerechtvaardigde gronden hiervoor kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking ertoe strekt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing ter bescherming van gerechtvaardigde belangen op basis van een belangenafweging, heeft u ook het recht hier te allen tijde bezwaar tegen te maken, zonder opgaaf van redenen.

d. Wij verzoeken u uw claims of toelichtingen zo mogelijk naar het volgende contactadres te sturen: dialog@mercedes-benz.com

e. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke vereisten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

10. Geautomatiseerde besluiten

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om geautomatiseerde beslissingen over u te nemen (waaronder profilering) die rechtsgevolgen hebben voor u of u op een vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloeden.

11. Mercedes-Benz Group AG Centrale Toegangsdienst

Met de Centrale Registratiedienst die Mercedes-Benz Group AG aanbiedt, kunt u zich aanmelden voor elke website en applicaties die toebehoren aan de Mercedes-Benz Group en haar merken die met de dienst verbonden zijn. De toepasselijke gebruiksvoorwaarden bevatten specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming. Deze gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de registratiepagina's van gelieerde websites en applicaties.

12. Gegevensoverdracht naar ontvangers (buiten de Europese Economische Ruimte)

12.1. Ontvangers in het algemeen

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

a. Wij gebruiken verwerkers om persoonsgegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden, die de persoonsgegevens namens ons verwerken. Wij behouden de controle over de betreffende persoonsgegevens en blijven de verwerkingsverantwoordelijke.

b. Voor de verwerking van betalingen in de loop van orders, geven wij betalingsgegevens door aan banken of betaaldienstverleners indien dit op basis van de betalingsmethode vereist is.

c. In individuele gevallen kunnen wij op uw verzoek de voor de bestelling benodigde persoonsgegevens delen met onze internationale vertegenwoordigerskantoren (andere bedrijven uit de groep van ondernemingen). Tenzij er sprake is van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende derde land buiten de Europese Economische Ruimte, gebeurt dit voor de uitvoering van een overeenkomst (op grond van art. 49 lid 1 sub b AVG).

d. Wij geven persoonsgegevens in individuele gevallen door aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten, andere autoriteiten, belastingadviseurs en advocaten indien dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is.

12.2. Ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

a. Bij het gebruik van dienstverleners (zie paragraaf 4. d.) en het doorgeven van gegevens met uw toestemming (= goedkeuring) aan derden (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 5), kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en aldaar verwerkt, met name de VS, India.

b. In de volgende landen geldt een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens vanuit het perspectief van de EU (zogenoemd adequaatheidsbesluit): Hoogduin, Argentinië, Canada (beperkt), Faroe Islands, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Met ontvangers in andere landen stemmen wij ermee in om de standaardcontractbepalingen van de EU toe te passen, waarbij de bedrijfsvoorschriften bindend zijn om een "adequate beschermingsniveau" te bieden in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Wij zijn gaarne bereid u hierover te informeren via de onder punt 9.d. genoemde contactgegevens.

 

Status: September 2021

toegevoegd aan winkelwagen