Juridiske meddelelser

Copyright

Ophavsret 2021 Mercedes-Benz Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafik, lyd, video og animations filer samt deres arrangementer er underlagt ophavsret og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendomsret. De må ikke kopieres eller ændres til kommercielle formål eller distribution, og de må heller ikke bruges på andre websteder. Nogle internetsider indeholder også materiale, der er underlagt ophavsretten til dem, der har leveret det.

Produkter og priser

Der kan v√¶re sket √¶ndringer i produkter og tjenester efter den redaktionelle deadline for de enkelte sider. Producenten forbeholder sig retten til i leveringsperioden at foretage design- eller form√¶ndringer, farveafvigelser samt √¶ndringer i omfanget af levering eller tjenester, forudsat at √¶ndringerne eller afvigelserne er rimelige for kunden, under hensyntagen til vores interesser. Illustrationerne kan ogs√• indeholde tilbeh√łr, ekstraudstyr eller andre st√łrrelser, der ikke tilh√łrer standardserien af leverancer eller tjenester. Farveafvigelser kan forekomme af tekniske √•rsager. Individuelle sider kan ogs√• indeholde typer og tjenester, der ikke tilbydes i de enkelte lande. Erkl√¶ringer om juridiske og skattem√¶ssige bestemmelser og virkninger g√¶lder kun Danmark. Med mindre andet er bestemt i salgs- eller leveringsbetingelserne g√¶lder de priser, der g√¶lder p√• leveringsdagen. For vores kontraktpartnere er priserne en uforpligtende anbefalet pris. Sp√łrg derfor en filial eller en kontraktpartner om den seneste status.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle varem√¶rker, der er n√¶vnt p√• internetsiderne, juridisk beskyttede varem√¶rker tilh√łrende Mercedes-Benz Group. Dette omfatter, men er ikke begr√¶nset til modelnavne samt alle virksomhedens logoer og emblemer.

Licens

Vi vil gerne tilbyde dig et innovativt og informativt internetprogram. Vi h√•ber derfor, at du vil v√¶re lige s√• glad for vores kreative design, som vi er. Vi √łnsker dog at understrege, at vi vil beskytte vores immaterielle rettigheder, herunder patenter, varem√¶rker og ophavsrettigheder, og at der ved brug af disse websteder ikke tildeles licensrettigheder til s√•danne immaterielle rettigheder.

Bemærkninger om fremadrettede udsagn

Denne hjemmeside indeholder udsagn baseret p√• vores aktuelle vurdering af fremtidige begivenheder. Ord som "forudse", "acceptere", "tro", "sk√łn", "forventer", "agter", "kan/kunne", "plan", "projekt", "b√łr" og lignende udtryk karakteriserer s√•danne fremadrettede udsagn.
Disse udsagn er behæftet med en række risici og usikkerheder. Nogle eksempler på dette er:

 • En ugunstig udvikling i den √łkonomiske situation i verden, navnlig et fald i eftersp√łrgslen p√• vores vigtigste markeder.

 • En forv√¶rring af vores refinansieringsmuligheder p√• kredit- og finansmarkederne.

 • Uundg√•elige force majeures begivenheder, s√•som naturkatastrofer, terrorhandlinger, politisk uro, krige, arbejdsulykker og deres konsekvenser for vores salgs-, indk√łbs-, produktions- eller finansieringsaktiviteter.

 • √Ündringer i valutakurser og toldregler.

 • En √¶ndring i forbrugernes adf√¶rd over for mindre og mindre rentable k√łret√łjer eller et muligt tab af accept af vores produkter og tjenester, hvilket resulterer i en indvirkning p√• prish√•ndh√¶velse og kapacitetsudnyttelse.

 • Prisstigninger p√• br√¶ndstoffer og r√•materialer.

 • Afbrydelser i produktionen p√• grund af materialemangel, strejker hos medarbejdere.

 • Et fald i videresalgspriserne p√• brugte k√łret√łjer.

 • En vellykket gennemf√łrelse af omkostningsbesparende og effektivitetsfremmende foranstaltninger.

 • Forretningsudsigterne for de selskaber, hvor vi har betydelige kapitalinteresser.

 • En vellykket gennemf√łrelse af strategiske samarbejder og joint ventures.

 • √Ündringer af love, bestemmelser og lovgivningsm√¶ssige retningslinjer, navnlig for s√• vidt ang√•r emissioner fra k√łret√łjer, br√¶ndstofforbrug og sikkerhed.

 • Afslutningen af igangv√¶rende administrative eller regeringsinitierede unders√łgelser og resultatet af verserende eller forest√•ende retssager.

 • Andre risici og usikkerheder, hvoraf nogle er beskrevet i den aktuelle √•rsrapport under overskriften "Risiko- og salgsmulighedsrapport".

Hvis en af disse usikkerheder eller uforudsigeligheder opstår, eller hvis de antagelser, der ligger til grund for de fremadrettede udsagn, viser sig at være forkerte, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra dem, der udtrykkes eller implicit udtrykkes i disse udsagn.
Vi har ingen intentioner om eller forpligtelse til l√łbende at opdatere fremadrettede udsagn, da de udelukkende er baseret p√• omst√¶ndighederne p√• udgivelsesdatoen.

Ansvar

Oplysningerne og detaljerne p√• disse sider udg√łr ikke en sikkerhed eller garanti, hverken udtrykkelige eller implicitte. De udg√łr navnligt ikke en stiltiende forpligtelse eller garanti med hensyn til arten, salgbarheden, egnetheden til specifikke form√•l eller manglende kr√¶nkelse af love og patenter.

På vores internetsider finder du også links til andre websteder på internettet. Vi vil gerne påpege, at vi ikke har nogen indflydelse på designet og indholdet af de sider, som linket er lavet til. Vi kan derfor ikke garantere aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der gives der. På denne baggrund tager vi hermed afstand fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle links til eksterne websteder og deres indhold på vores internetsider.

Oplysninger om onlinetvistbilæggelse

Europa-Kommissionen har oprettet en internetplatform til onlinetvistbil√¶ggelse (den s√•kaldte "OTB-platform"). OTB-platformen fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bil√¶ggelse af tvister vedr√łrende kontraktlige forpligtelser i henhold til onlinesalgskontrakter. Du kan n√• OTB-platformen p√• f√łlgende link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Bem√¶rkning i henhold til ¬ß 36 i consumer dispute resolution act (VSBG) Vi vil ikke deltage i en tvistbil√¶ggelsesprocedure ved en forbrugervoldgiftsinstans i henhold til den tyske lov om forbrugertvistbil√¶ggelse (VSBG) og er ikke forpligtet til at g√łre det.

Hierarki

Vilkår for anvendelse af digitale services har forrang for disse juridiske meddelelser.