Alle vilkår for brug

Generelle vilkår og betingelser for brug af tidskreditter/diske (PDF)
Generelle vilkår og betingelser for levering af værkstedsudstyr (PDF)
Generelle vilkår og betingelser for brugen af XENTRY Pass Thru EU og XENTRY Diagnosis Lite (herefter "Open Shell Software") (PDF)
Generelle vilkår og betingelser for brug af applikationer og dataindhold til eftersalg (PDF)
Generelle vilk√•r og betingelser for k√łb af XENTRY Diagnosis Kit 4, XENTRY Diagnosis Kit 4 Purpose, XENTRY Scope, Retail Data Storage 2 og XENTRY Diagnosis COM Kit (PDF)

 

Brugervilkår for brug af Mercedes-Benz B2B Connect, WebParts, eftermarkedsapplikationer og dataindhold

1. Generelle oplysninger

1.1 Mercedes-Benz B2B Connect-platformen (herefter benævnt "B2B Connect") er en information og Handelsplatform, der giver overblik over og adgang til reparations- og serviceoplysninger og originale Mercedes-Benz reservedele.

Kunderne har adgang til onlinesalg af originale Mercedes-Benz reservedele - i det omfang det er relevant i det p√•g√¶ldende land - der leveres via WebParts-systemet (herefter ben√¶vnt "WebParts"). WebParts giver kunderne mulighed for selv at s√łge efter originale Mercedes-Benz reservedele, se priser og tilg√¶ngelighed p√• originale reservedele og bestille dem hos deres autoriserede Mercedes-Benz partner. Derudover tilbyder WebParts kunderne yderligere fordele, s√•som adgang til salgsaktiviteter hos din Mercedes-Benz partner og ordreh√•ndtering inklusive skabeloner.

Derudover har kunderne adgang til onlinedistribution af reparations- og serviceoplysninger inden for rammerne af B2B Connect, herunder vedligeholdelsesoplysninger, diagnosel√łsninger, v√¶rkstedsudstyr (herefter ben√¶vnt "eftersalgsapplikationer og dataindhold").

B2B Connect, WebParts og After Sales Applications og Dataindhold benævnes herefter samlet "System".

Endelig kan kunderne som en del af B2B Connect bruge et evalueringsv√¶rkt√łj, der giver kunderne mulighed for at evaluere systemerne og ydeevnen i denne henseende og give feedback (i det f√łlgende ben√¶vnt "5*Rater").

1.2 Leverand√łren af B2B Connect og WebParts er Mercedes-Benz Danmark AS, Digevej 114, 2300 K√łbenhavn, Danmark (herefter MB DANMARK). Udbyderen af eftermarkedsapplikationer og dataindhold, der kan k√łbes og bruges via B2B Connect inden for Den Europ√¶iske Union (EU), Den Europ√¶iske Frihandelssammenslutning (EFTA) eller Storbritannien, er Mercedes-Benz AG med hjemsted i Stuttgart (i det f√łlgende ben√¶vnt "MBAG"). Uden for disse omr√•der er udbyderen af eftermarkedsapplikationer og dataindhold MB DANMARK.

1.3 Systemerne tilh√łrer og underst√łttes teknisk af MBAG. Systemerne tilbydes og er udelukkende beregnet til erhvervskunder i henhold til ¬ß 14 i den tyske borgerlige lovbog (BGB), dvs. til B2B og uafh√¶ngige entrepren√łrer, der udf√łrer reparations- og vedligeholdelsestjenester for motork√łret√łjer (i det f√łlgende ben√¶vnt kunder"). Slutkundernes og forbrugernes brug af systemerne er udtrykkeligt ikke tilladt.

1.4 Tilladelsen til at bruge systemerne afh√¶nger af deres tilg√¶ngelighed i hvert land og accepten af kundens ans√łgning om optagelse (se registreringsprocessen i afsnit 2.2 nedenfor) via en e-mail, der bekr√¶fter optagelsen. I ans√łgningen om optagelse skal kunden angive sin organisatoriske og organisationsadresse samt navn og e-mail adresse p√• kundeadministratoren. Yderligere brugere af en organisation kan kun oprettes af kundeadministratoren. Pr. organisation er kun √©n administrator tilladt. Derudover skal kunderne tilh√łre den autoriserede gruppe af personer i det respektive system. Betingelserne for at blive autoriseret bruger er angivet nedenfor i disse brugsbetingelser (i det f√łlgende ben√¶vnt "brugsbetingelser"). Den eneste accept af disse brugsbetingelser indeb√¶rer ikke noget krav fra kunden om levering af alle ovenn√¶vnte systemer.

1.5 Disse brugsbetingelser definerer reglerne for kundernes brug af systemerne.

2. Tekniske krav, registrering og konti, brugspolitik, licens

2.1 For at kunne bruge systemerne har kunderne brug for en standard pc/bærbar computer og en browser, der er kompatibel med moderne webstandarder.

2.2 For at bruge systemerne kræves registrering og oprettelse af en konto via UMAS-systemet fra MBAG. For registrering og oprettelse af konto gælder UMAS's vilkår for brug og databeskyttelsesbestemmelser. Når kunden har oprettet en sådan konto og har modtaget bekræftelse på den via MBAG via e-mail, er kunden autoriseret bruger af B2B Connect-platformen og de andre systemer, der er tilgængelige via den. Brug af andre systemer er dog underlagt separate vilkår, betingelser for brug og yderligere databeskyttelsesmeddelelser som beskrevet nedenfor.

2.3 Kunden forpligter sig til ikke at videregive sine kontooplysninger, der er tildelt ham eller hans personale (f.eks. hans medarbejdere) til nogen uautoriseret person (især nogen uden for kundens organisation). MB DANMARK fraskriver sig ethvert ansvar for misbrug af brugerkonto-id'er og adgangskoder i kundens organisatoriske enhed.

2.4 MB DANMARK forbeholder sig ret til at blokere en kunde/brugers bruger i tilf√¶lde af tegn p√• forkert brug. Et brug betragtes som upassende, is√¶r n√•r en kunde bruger systemerne eller oplysningerne deri uden for de tilsigtede form√•l, bruger systemet til ulovlige form√•l eller form√•l, der kr√¶nker MB DANMARK eller tredjeparts rettigheder eller bruger systemerne i strid med yderligere retningslinjer specificeret af MB DANMARK. Kunden garanterer s√•ledes, at de oplysninger, som Kunden giver MB DANMARK, is√¶r i forbindelse med ans√łgningen om adgang i henhold til Sec. 1.4 er sande og fuldst√¶ndige. Kunden forpligter sig til straks at underrette MB DANMARK om eventuelle fremtidige √¶ndringer i de leverede data. Det samme g√¶lder for alle data, der leveres af kunden, n√•r der oprettes yderligere konti til autoriserede brugere. Derudover forpligter kunden sig til at sikre, at hardware og software, som han bruger til brug af B2B Connect, herunder arbejdsstationer, routere, datakommunikationssystemer og s√• videre, er fri for vira, orme, trojanske heste osv. Med hensyn til de data, der uploades af kunden, forpligter kunden sig til at sikre, at han er indehaver af alle rettigheder til de uploadede data og frit kan disponere over brugen, herunder at de uploadede data ikke er beh√¶ftet med rettighederne for tredjeparter, der mods√¶tter sig en s√•dan brug.

2.5 Med forbehold for kundens overholdelse af disse brugsbetingelser giver MB DANMARK eller dennes indholdsleverand√łrer kunden en begr√¶nset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar licens til at f√• adgang til og bruge B2B Connect, WebParts og eftersalgsapplikationer og dataindhold til egne kommercielle form√•l. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til kunden i disse brugsbetingelser, forbeholdes og bevares af MB DANMARK eller dets licensgivere. Kunden er ikke berettiget til at give tredjeparter uden for sin organisation adgang til B2B Connect. Dette g√¶lder dog ikke for tredjemand, der udf√łrer driftsopgaver p√• vegne af kunden i forbindelse med brug af DSB. Kunden m√• ikke indramme eller bruge indramningsteknikker til at vedl√¶gge varem√¶rker, logoer eller andre propriet√¶re oplysninger (herunder billeder, tekst, sidelayout eller formular) til B2B Connect, WebParts eller eftersalgsapplikationer og dataindhold uden MB DANMARKs udtrykkelige skriftlige samtykke.

3. Tilgængelighed af tjenester

3.1 Der kan være afbrydelser i tilgængeligheden på grund af vedligeholdelse, der kræves til hjemmesiden. Afbrydelser i tilgængelighed kan forekomme på grund af force majeure eller andre årsager uden for MB DANMARKs kontrol.

3.2 MB DANMARK påpeger

1) at det er teknisk umuligt at stille systemerne til r√•dighed uden fejl af nogen art, og at leverand√łren derfor ikke p√•tager sig noget ansvar

2) fejl kan f√łre til midlertidig nedlukning af systemerne;

3) at tilgængeligheden af systemerne afhænger af forhold og ydeevne uden for MB DANMARKs kontrol, såsom transmissionskapacitet og telefonforbindelser mellem de forskellige involverede parter. MB DANMARK er ikke ansvarlig for forstyrrelser, der falder inden for dette område.

4. Påkrævede instruktioner til B2B Connect, B2B Connect Seller Center

B2B Connect leverer en service, der g√łr det muligt for kunden at oprette k√łret√łjer for at muligg√łre hurtigere lokalisering af dele og tekniske oplysninger, der matcher den respektive slutkundes k√łret√łj. Ved at acceptere disse brugsbetingelser accepterer kunden at give slutkunden alle relevante oplysninger og sikre, at kunden har ret til at bruge en slutkundes personoplysninger i denne sammenh√¶ng i overensstemmelse med g√¶ldende lovgivning, is√¶r med hensyn til slutkundens k√łret√łjsidentifikationsnummer ("FIN/VIN"), k√łret√łjets registreringsnummer og slutkundens navn, hvis relevant, og s√•danne data leveres.

Efter anmodning kan kunden f√• support fra en forudvalgt Mercedes-Benz autoriseret partner via B2B Connect Seller Center ("S√¶lgercenter"), som g√łr det muligt for den valgte autoriserede Mercedes-Benz partner at hj√¶lpe med klager eller andre foresp√łrgsler i forbindelse med B2B Connect og WebParts. Med forbehold af forudg√•ende bekr√¶ftelse har den valgte autoriserede Mercedes-Benz partner adgang til kundens serviceanmodninger (f.eks. billetter) for at yde support. En s√•dan support ydes udelukkende i forholdet mellem kunden og Mercedes-Benz autoriserede partnere og udelukkende p√• sidstn√¶vntes ansvar. MB DANMARK p√•tager sig intet ansvar for Mercedes-Benz autoriserede partneres brug af Seller Center eller yderligere support til kunden i henhold hertil. Afsnit 10 ber√łres dog ikke.

5. Yderligere bestemmelser for brug af WebParts

5.1 Kunden kan navigere til WebParts via B2B Connect. For at k√łbe reservedele via WebParts skal kunden dog acceptere separate brugsbetingelser og aktiveres ved onlinebestilling af den respektive Mercedes-Benz autoriserede partner. Kunden kan derefter k√łbe reservedele direkte via WebParts hos autoriserede Mercedes-Benz partnere. Et s√•dant k√łb er baseret p√• generelle vilk√•r og betingelser og databeskyttelsesbestemmelser eller meddelelser fra den autoriserede Mercedes-Benz partner, som er kundens kontraktpartner. Betalingen sker separat og reguleres af den autoriserede Mercedes-Benz partners generelle forretningsbetingelser.

5.2 Kunden kan v√¶lge reservedele hos autoriserede Mercedes-Benz partnere og afhente dem i en s√•kaldt indk√łbskurv ved at klikke p√• knappen "Tilf√łj til kurv".

5.3 Udbuddet af varer udg√łr ikke et juridisk bindende tilbud i henhold til ¬ß 145 i den tyske borgerlige lovbog, men udg√łr snarere et udbud ("invitatio ad offerendum"). Hvis en autoriseret Mercedes-Benz partner og en kunde ikke har aftalt andet, indsender kunden en bindende ans√łgning om k√łb af delene ved at klikke p√• knappen "send ordre", og en kontrakt anses for indg√•et p√• det tidspunkt, hvor den autoriserede Mercedes-Benz partner accepterer kundens ordre ved at fremsende en ordreaccept. Ordren kan enten indsendes af Mercedes-Benz partnere i elektronisk form eller genereres i WebParts. I denne henseende fungerer MB DANMARK kun som budbringer for modtagelsen af den respektive hensigtserkl√¶ring. F√łr ordren afsendes, kan kunden til enhver tid √¶ndre og se oplysningerne.

5.4 Hvis kunden √łnsker en introduktion til WebParts, tilbydes disse af de autoriserede Mercedes-Benz partnere. Alternativt kan de tilsvarende manualer til systemet findes p√• https://webparts.online-help.solutions/cust/latest/be/en_us/willkommen-bei-mercedes-benz-webparts

5.5 N√•r du bestiller reservedele hos autoriserede Mercedes-Benz partnere via WebParts, vises den autoriserede Mercedes-Benz partners virksomhedsdata i systemet sammen med de tilsvarende rabatoplysninger fra denne Mercedes-Benz partner. Ved bestilling af reservedele modtager Mercedes-Benz partnere ordreoplysninger (antal) reservedele, ordrenummer), herunder virksomhedsoplysninger (organisationens navn og adresse, brugernavn, e-mailadresse, telefonnummer), der henviser til kunden og den relevante transaktion. Disse oplysninger bruges til online bestilling af dele og tilh√łrende m√•ling af markedsaccept og videreudvikling af systemet.

5.6 Visse oplysninger om Kundens transaktion foretaget via WebParts vil blive givet til Kunden med henblik p√• at blive vist for Kunden i B2B Connect, herunder ordrehistorik, specifikke oplysninger om k√łbte dele mv.

5.7 Yderligere oplysninger om behandling af kunders personoplysninger, der videregives til den autoriserede Mercedes-Benz partner for at muligg√łre k√łb af reservedele, findes i den autoriserede Mercedes-Benz partners privatlivspolitik eller relaterede vilk√•r og betingelser.

5.8 Autoriserede Mercedes-Benz partnere, MB DANMARK og MBAG påtager sig intet ansvar for manglende eller forkerte oplysninger, f.eks. om installation, priser og rabatter. Tilgængeligheden af viste dele er baseret på erfaring og er ikke bindende. Der er ikke aftalt en leveringsperiode.

6. Yderligere bestemmelser om anvendelse af eftersalgsmidler og dataindhold

6.1 Hvis MB Danmark er beliggende inden for Den Europ√¶iske Union (EU), Den Europ√¶iske Frihandelssammenslutning (EFTA) eller Storbritannien, skal kunden ved bestilling af eftersalgsapplikationer og dataindhold via B2B Connect k√łbe de respektive tjenester direkte fra MBAG. Hvis MB DANMARK er placeret uden for Den Europ√¶iske Union (EU), Den Europ√¶iske Frihandelssammenslutning (EFTA) eller Storbritannien, vil eftermarkedsapplikationer og dataindhold blive k√łbt fra MB DANMARK. For det faktiske k√łb af eftersalgsapplikationer og dataindhold g√¶lder de generelle vilk√•r og betingelser, herunder relaterede databeskyttelsesbestemmelser og meddelelser om MBAG eller MB DANMARK.

6.2 Kunden kan v√¶lge eftersalgsapplikationer og dataindhold og samle dem i en s√•kaldt indk√łbskurv ved at klikke p√• knappen "Tilf√łj til kurv".

6.3 Tilbuddet om eftersalgsservice og dataindhold udg√łr ikke juridisk bindende tilbud i henhold til ¬ß 145 i den tyske borgerlige lovbog, men udg√łr kun et udbud ("invitatio ad offerendum"). Hvis MB DANMARK eller MBAG og en kunde ikke har indg√•et nogen aftale om det modsatte, ved at klikke p√• knappen "bekr√¶ft ordre og betal", indsender kunden en bindende ans√łgning om k√łb af eftermarkedsapplikationer og dataindhold, og en kontrakt anses for at v√¶re dannet p√• det tidspunkt, hvor betalingen blev gennemf√łrt, og fordi MB DANMARK eller MBAG accepterer kundens ordre ved at videresende en ordreaccept. Ordregodkendelsen sendes i elektronisk form. I denne henseende fungerer MB DANMARK kun som budbringer for modtagelsen af den respektive hensigtserkl√¶ring. F√łr ordren afsendes, kan kunden til enhver tid √¶ndre og se dataene.

6.4 Oplysninger om behandling af kundens eller kundens kunders personoplysninger via MBAG eller MB DANMARK i forbindelse med levering af eftermarkedsapplikationer og dataindhold er fastsat i de specifikke databeskyttelsesbestemmelser for eftermarkedsapplikationer og dataindhold.

7. Yderligere bestemmelser for brug af 5 * Rater

7.1 N√•r du bruger 5*rater til at bed√łmme en Autoriseret Mercedes-Benz partners pr√¶station, videresendes visse oplysninger om kunden, herunder kundens firmanavn og k√łbsrelaterede oplysninger, til MB DANMARK og den autoriserede Mercedes-Benz partner, der er ber√łrt af kundens evaluering.

7.2 Yderligere oplysninger om, hvordan oplysningerne bruges af MBAG, MB DANMARK eller den autoriserede Mercedes-Benz partner, kan findes i B2B Connects privatlivspolitik.

8. Ophavsret og databaserettigheder

8.1 Alt indhold, der er inkluderet i eller leveret af systemerne, såsom tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads og dataindsamlinger, er alle underlagt ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret. De må ikke kopieres, hverken til kommercielle formål eller til videredistribution, og de må heller ikke ændres og bruges på andre websteder. Noget materiale er underlagt ophavsretten hos de parter, der har gjort sådant materiale tilgængeligt.

8.2 Kunder m√• ikke systematisk udtr√¶kke og/eller genbruge v√¶sentlige dele af systemerne uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra MBAG. De m√• navnlig ikke anvende dataudvinding, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtr√¶kssoftware til at udtr√¶kke v√¶sentlige elementer i systemerne til genbrug (en eller flere gange) uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra MBAG. Derudover m√• kunder ikke oprette og/eller offentligg√łre deres egen database, der indeholder v√¶sentlige elementer i systemerne, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra MBAG.

9. Krav vedr√łrende immaterielle rettigheder

MBAG respekterer tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis en kunde mener, at dennes immaterielle rettigheder er blevet anvendt p√• en m√•de, der giver grund til at frygte en kr√¶nkelse, skal kunden f√łlge proceduren for underretning af MB DANMARK/MBAG om en kr√¶nkelse.

10. ansvar 

10.1 MB DANMARK bestr√¶ber sig altid p√• at sikre, at systemerne er tilg√¶ngelige uden afbrydelser, og at overf√łrsler er fejlfrie. P√• grund af internettets natur kan dette imidlertid ikke garanteres. Kundens adgang til systemerne kan ogs√• afbrydes eller begr√¶nses fra tid til anden for at muligg√łre reparationer, vedligeholdelse eller introduktion af nyt udstyr. MB DANMARK vil s√łge at begr√¶nse hyppigheden og varigheden af s√•danne midlertidige afbrydelser eller begr√¶nsninger.

10.2 I det omfang MB DANMARKs ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for medarbejderes, repræsentanters og stedfortrædende agenters personlige ansvar.

10.3 Med hensyn til den faktiske levering af k√łbte eftermarkedsapplikationer og dataindhold g√¶lder de respektive generelle vilk√•r og betingelser for enten MB DANMARK eller MBAG.

11. Links til andre hjemmesider

11.1 For links til andre hjemmesider, der ikke drives af MB DANMARK og indholdet af et sådant websted, har MB DANMARK ingen mulighed for at kontrollere indholdet af dette websted, da det er helt uafhængigt af MB DANMARK.

11.2 Af denne grund p√•tager MB DANMARK sig intet ansvar for indholdet af disse websteder og konsekvenserne af deres brug af bes√łgende p√• disse websteder. Adgang til alle hjemmesider, der er tilg√¶ngelige via links, sker p√• kundens eget ansvar.

11.3 Andre hjemmesider kan have et link til MB DANMARKs hjemmesider. Et sådant link kræver forudgående samtykke fra MB DANMARK.

11.4 Brugsbetingelserne der gælder for tjenesterne på webstederne for links leveret af udbyderen til MB DANMARK-produkterne.

12. Ændringer i brugsbetingelserne

MB DANMARK har ret til at √¶ndre de funktioner, der leveres via B2B Connect (herunder eftersalgsapplikationer og dataindhold) og WebParts-indhold, hvis en s√•dan √¶ndring ikke kr√¶ver en √¶ndring af disse brugsbetingelser. MB DANMARK skal underrette kunden i tekstform (f.eks. e-mail) mindst en m√•ned f√łr en s√•dan √¶ndring.

MB DANMARK har ret til ensidigt at √¶ndre disse brugsbetingelser til enhver tid i det omfang, en s√•dan √¶ndring er neutral eller til fordel for kunden. Ellers skal MB DANMARK underrette kunden i tekstform mindst seks (6) uger f√łr en s√•dan √¶ndring. Hvis kunden ikke g√łr indsigelse mod s√•danne √¶ndringer i tekstform inden for fire (4) uger efter modtagelse af en s√•dan meddelelse, bliver de foresl√•ede √¶ndringer bindende for parterne seks (6) uger efter meddelelsen. MB DANMARK skal underrette kunden om virkningen af ikke at g√łre indsigelse mod s√•danne √¶ndringer sammen med en s√•dan meddelelse. Kunden har ret til at g√łre indsigelse mod s√•danne √¶ndringer. Hvis kunden g√łr indsigelse mod dette, har MB DANMARK ret til at opsige kundens brug af de systemer, der er ber√łrt af en s√•dan √¶ndring, af grund.

Med hensyn til den faktiske levering af k√łbte eftermarkedsapplikationer og dataindhold g√¶lder de respektive generelle vilk√•r og betingelser for enten MB DANMARK eller MBAG.

¬ß 13 ber√łres ikke heraf.

13. L√łbetid og opsigelse

13.1 Disse brugsbetingelser begynder ved accept af dem og fortsætter ved opsigelse (tekstform er tilstrækkelig med hensyn til alle opsigelser i henhold til dette afsnit 13).

13.2 Kunden kan til enhver tid opsige disse brugsbetingelser med et varsel p√• fire uger, inden for hvilken dennes brugsret til B2B Connect og WebParts oph√łrer i overensstemmelse hermed. Med hensyn til den faktiske levering af eftersalgsapplikationer og dataindhold g√¶lder de respektive vilk√•r og betingelser.

13.3 MB DANMARK kan oph√łre med at levere B2B Connect og WebParts og kan opsige Kundens brugsret med fire ugers varsel. Med hensyn til den faktiske levering af eftersalgsapplikationer og dataindhold g√¶lder de respektive vilk√•r og betingelser.

13.4 Begge parter kan √łjeblikkeligt opsige disse brugsbetingelser af √•rsag.

13.5 Opsigelse p√• grund af √•rsagssammenh√¶ng skal is√¶r v√¶re mulig ved oph√łr af masterlicensen. MB DANMARKs rettigheder til at levere B2B Connect til kunden stammer fra en aftale mellem MBAG og MB DANMARK. MB DANMARK kan derfor opsige disse brugsbetingelser uden forudg√•ende skriftlig meddelelse til kunden, hvis dennes egne rettigheder til at levere B2B Connect opsiges/ikke videref√łres af MBAG.

14. Jurisdiktion og gældende lov

14.1 Tvister, der opst√•r som f√łlge af disse brugsbetingelser, er udelukkende underlagt lovgivningen i det land, hvor MB DANMARK opererer.

14.2 Jurisdiktion er begrænset til det geografiske område, hvor MB DANMARK har sit hjemsted.

15. Afsluttende bestemmelser

15.1 I tilf√¶lde af overtr√¶delse af disse brugsbetingelser er MB DANMARK endvidere berettiget til at ud√łve sine rettigheder ved enhver lejlighed, hvor kunden overtr√¶der disse brugsbetingelser.

15.2 Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser er ugyldig, ugyldig eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, anses denne bestemmelse for at kunne adskilles og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

15.3 Ugyldigheden af en bestemmelse p√•virker ikke gyldigheden af de √łvrige bestemmelser i disse brugsbetingelser. Hvis dette sker, erstattes bestemmelsen af en anden lovbestemmelse, der svarer til betydningen af og form√•let med den ugyldige bestemmelse.

 

 

Status: januar 2024