Polityka prywatności B2B Connect

1. Ogólne informacje o ochronie danych 

Dziękujemy za odwiedzenie naszych stron internetowych i korzystanie z naszych usług oferowanych za jej pośrednictwem, jak również za zainteresowanie naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, na jakiej podstawie, w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakim, a także jakie w związku z tym prawa i roszczenia Państwu przysługują. Odsyłamy również do Polityki ochrony danych osobowych firmy Mercedes-Benz Group AG:

Polityka ochrony danych firmy Mercedes-Benz Group AG.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z naszych stron internetowych oraz polityka ochrony danych firmy Mercedes-Benz Group AG nie mają zastosowania do Państwa aktywności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub stronach innych dostawców, do których można uzyskać dostęp za pomocą linków umieszczonych na naszych stronach internetowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych na stronach internetowych tych dostawców.

2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Administratora, Inspektora ochrony danych

2.1. Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. jako Administrator

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, NIP: 527-13-98-974, kapitał zakładowy w wysokości 57.931.000,00 zł, numer BDO 000021557, ("MBPL", "my" lub "nasz")

Dane kontaktowe Administratora:
ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

2.2. Wspólna Kontrola z Mercedes-Benz Group AG

Ponadto MBPL oraz

Mercedes-Benz Group AG ("MBAG")
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Niemcy
E-mail:  dialog@mercedes-benz.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Mercedes-Benz Group AG
Inspektor Ochrony Danych Grupy
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Niemcy
E-mail:  data.protection@mercedes-benz.com

a

częściowo także dealerzy uczestniczący w B2B Connect,

są w odniesieniu do poszczególnych operacji przetwarzania danych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej współadministratorami danych. Dotyczy to przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług zintegrowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych (punkt 3.5), a także w celu przeprowadzenia standardowych analiz rynku sprzedaży i usług posprzedażowych (punkt 3.6).

W tym kontekście my, MBAG, a częściowo również dealerzy, dokonaliśmy specjalnych ustaleń dotyczących przekazywania i przetwarzania danych w celu określenia sposobu wykorzystania danych osobowych do tych określonych celów. W tym kontekście MBAG udostępnia odpowiednie systemy centralne (w niektórych przypadkach tylko poprzez przetwarzanie na zlecenie), koordynuje centralne przetwarzanie danych na poziomie rynkowym lub międzyrynkowym, a także wykorzystuje dane osobowe przechowywane w systemach centralnych do własnych celów biznesowych (np. analiz rynkowych), jeśli istnieje odpowiednia podstawa prawna, natomiast my udostępniamy Państwu odpowiednie systemy w ramach działań sprzedażowych lub posprzedażowych.

Na żądanie przekażemy Państwu opis istotnych postanowień niniejszej umowy pomiędzy nami a firmą MBAG (i ewentualnie dealerami) w zakresie wymagań przewidzianych przepisami prawa. Prośby osób, których dane dotyczą, powinny być zasadniczo kierowane do nas. Użytkownik zachowuje jednak prawo do dochodzenia swoich praw w odniesieniu do powyższego przetwarzania danych również wobec firmy MBAG lub dealerów (w stosownych przypadkach).

3. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

3.1. Odwiedzenie strony internetowej w celach informacyjnych

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, przetwarzamy pewne informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystają, datę i godzinę odwiedzenia strony przez Państwa, status dostępu (np. czy udało się Państwu uzyskać dostęp do strony internetowej, czy otrzymali Państwo komunikat o błędzie), korzystania z funkcji na stronie internetowej, wszelkich wprowadzonych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości odwiedzania poszczególnych stron internetowych, nazw plików, do których mają Państwo dostęp, ilości przesłanych danych, strony internetowej, z której uzyskali Państwo dostęp do naszej strony internetowej oraz strony internetowej, którą odwiedzają Państwo po odwiedzeniu naszej strony internetowej, czy to poprzez kliknięcie linków na naszych stronach internetowych, czy też poprzez wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania danych w tej samej karcie (lub oknie) przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto przechowujemy Państwa adres IP i nazwę Państwa dostawcy usług internetowych przez siedem dni ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w celu zapobiegania i wykrywania ataków na nasze strony internetowe lub prób oszustwa.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w postaci możliwości wyświetlania naszych stron internetowych, jak również kontrola ochrony danych i bezpieczeństwo danych (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe wymienione w tym punkcie są automatycznie pobierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe. Brak przetwarzania tych danych osobowych, będzie skutkować wyświetleniem strony internetowej w nieoptymalny sposób.

3.2. Kontakt za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego lub czatu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, Państwa dane z formularza kontaktowego online lub czatu będą przez nas przetwarzane w celu opracowania zapytania, związanej z nim administracji technicznej oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym kontekście, to podane dane kontaktowe (nazwisko, numer telefonu, adres, powód kontaktu itp.) oraz Państwa adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonywanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w innych przypadkach wzajemny interes w przetwarzaniu danych (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli przekażą nam Państwo dalsze dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu, będziemy wykorzystywać te dane do wyżej wymienionych celów oraz do celów administracyjnych klienta, a także - jeśli to konieczne - do celów przetwarzania i fakturowania transakcji handlowych, w każdym przypadku w zakresie wymaganym do tego celu.

O ile zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych przez ustawowo określony czas (np. w związku ze zdarzeniami biznesowymi), będziemy przechowywać te dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nas obowiązek wynikający z przepisów prawa (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, gdy nie będą już wymagane do celów wypełnienia przez nas obowiązku prawnego.

Dane osobowe wymienione w tym punkcie pobieramy bezpośrednio od Państwa poprzez samodzielne ich podanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu. Brak przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem informacji dobrowolnych) uniemożliwi świadczenie usług określonych w tej sekcji.

3.3. Rejestracja, wykorzystanie B2B Connect do przeglądania produktów i zamówień

W przypadku przetwarzania zamówienia lub innego rodzaju przetwarzania związanego z umową, wykorzystujemy Państwa dane osobowe do przetwarzania lub obsługi zamówienia oraz innych zapytań związanych z umową. Przetwarzanie może być również prowadzone w celu rozstrzygania sporów lub egzekwowania umowy.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym kontekście, to dane rejestracyjne ("dane rejestracyjne UMAS", bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce ochrony danych UMAS, dostępnej pod adresem https://umas.mercedes-benz.com/orgprocess/#/, dane dotyczące komunikacji podczas przetwarzania zamówienia, dane zamówienia (produkt, ilość itp.), dane dotyczące płatności (wszystkie wymagane informacje rozliczeniowe).

W przypadku produktów WebParts dane te są przekazywane do sklepu WebParts, o ile zostały już wprowadzone na tych stronach. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w polityce ochrony danych WebParts https://webparts.mercedes-benz.com.

W przypadku zgłoszeń posprzedażowych dane osobowe zostają również przekazane do MBAG w celu dalszej realizacji zamówienia i umowy. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych w przypadku aplikacji posprzedażowych oraz zakresu danych, znajdują się w odpowiednich zasadach ochrony danych przekazywanych przy zawieraniu umowy.

W przypadku zawarcia i realizacji umowy podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawidłowe wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). O ile zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych przez prawnie określony czas (np. w związku ze zdarzeniami biznesowymi), będziemy przechowywać te dane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nas obowiązek wynikający z przepisów prawa (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, gdy nie będą już wymagane do celów wypełnienia zobowiązań prawnych.

Dane osobowe wymienione w tej sekcji pobieramy bezpośrednio od Państwa w wyniku ich podania przez Państwa lub z wykorzystaniem systemu pobierającego te dane (np. z UMAS). Bez przetwarzania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie usług określonych w tej sekcji.

3.4. Udział w ankietach, konkursach

Jeżeli biorą Państwo udział w ankietach lub konkursach oferowanych na naszej stronie internetowej, w celu ich przeprowadzenia wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym kontekście, to dane rejestracyjne UMAS oraz inne informacje, które podają Państwo w tym zakresie.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy w odniesieniu do wszystkich niezbędnych informacji (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w przypadku wszystkich pozostałych informacji podstawą prawną przetwarzania jest wzajemny interes stron (Art. 6 ust. lit. f) RODO).

Jeśli my (i ewentualnie wybrane osoby trzecie) wykorzystujemy Państwa dane osobowe do dalszych celów (np. wyświetlanie spersonalizowanych treści lub reklam na podstawie Państwa zachowań), podstawą prawną jest Państwa zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), udzielona za pośrednictwem naszego systemu zarządzania zgodami. Dalsze informacje i możliwości podejmowania decyzji można uzyskać tutaj: https://umas.mercedes-benz.com/orgprocess/#/

Dane osobowe wymienione w tym punkcie pobieramy bezpośrednio od Państwa. Brak przetwarzania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług określonych w tej sekcji.

3.5. Inne usługi zintegrowane za pośrednictwem stron internetowych

Ponadto dane osobowe określone poniżej są wykorzystywane wspólnie z firmą MBAG (i dealerami, w stosownych przypadkach) w celu zapewnienia użytkownikowi określonych usług/przeglądów pulpitu nawigacyjnego w związku z WebParts i aplikacjami posprzedażowymi oraz zawartością danych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

a. Aplikacja „Utwórz pojazd”

Aplikacja "Utwórz pojazd" umożliwia zarządzanie pojazdem na podstawie numeru identyfikacyjnego pojazdu (FIN/VIN) w celu uproszczenia korzystania z usług posprzedażowych (w tym wyszukiwanie części zamiennych do pojazdu oraz informacji na temat instrukcji napraw, możliwości doposażenia, kluczy do diagnozy usterek i innych list kontrolnych, a także informacji na temat godzin pracy, cen (w tym uzgodnionych warunków, jeśli dotyczy) pakietów serwisowych i informacji uzupełniających w celu zapewnienia dokładnego kosztorysu i skutecznej realizacji naprawy, dostępu do cyfrowej książki serwisowej), o których dalsze informacje znajdują się w odpowiednich politykach ochrony danych.

Aby utworzyć i wyświetlić określone pojazdy w tej aplikacji, wymagane jest przetwarzanie numeru VIN/FIN klienta końcowego oraz danych rejestracyjnych UMAS, które mogą być wybrane podczas procesu.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy w odniesieniu do wszystkich niezbędnych informacji (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w przypadku pozostałych informacji -wzajemny interes stron (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe wymienione w tym punkcie pobieramy bezpośrednio od Państwa poprzez samodzielne podanie przez Państwa tych danych osobowych. Brak przetwarzania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług określonych w tej sekcji.

b. Historia zamówień / dealer / konto

Ponadto umożliwiamy Państwu sprawdzenie na naszych stronach internetowych (1) jakie produkty zostały przez Państwa zakupione za pośrednictwem WebParts oraz w formie aplikacji posprzedażowych i danych specjalistycznych (łącznie z tym, jak długo będą one dostępne), (2) jakich dealerów Państwo wybrali oraz (3) jacy inni użytkownicy są zarejestrowani w Państwa organizacji.

Wykonanie powyższych czynności wymaga przetwarzania Państwa danych rejestracyjnych UMAS, jak również danych rejestracyjnych innych użytkowników Państwa organizacji oraz Państwa informacji o zamówieniach.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Dane osobowe wymienione w tym punkcie pobieramy bezpośrednio od Państwa. Brak przetwarzania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług określonych w tej sekcji.

c. B2B Connect Seller Center („Centrum Sprzedawcy”)

Na żądanie możesz zdecydować, aby wstępnie wybrani autoryzowani partnerzy wspierali Państwa w reklamacjach lub innych prośbach dotyczących transakcji za pośrednictwem platformy poprzez B2B Connect Seller Center („Centrum Sprzedawcy”). Z zastrzeżeniem uprzedniego potwierdzenia, wybrany dealer może uzyskać dostęp do Państwa zgłoszeń serwisowych (np. ticketów) w celu zapewnienia wsparcia. Takie wsparcie jest świadczone tylko w relacji między Państwem a danym dealerem i odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność tego ostatniego, który działa jako administrator danych w rozumieniu przepisów RODO. Podstawą prawną umożliwienia dealerowi dostępu do danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu jak najbardziej sprawnego działania usług i korzystania z nich przez Państwa (art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO).

d. 5*Rater

Ponadto udostępniamy Państwu narzędzie oceny w celu opiniowania działania dealerów za pośrednictwem WebParts, jak również naszych stron internetowych. Ma to na celu poprawę ich działania.

Podczas korzystania z 5*Rater przetwarzany jest numer i status zamówienia (o ile dotyczy to produktu), jak również dane rejestracyjne UMAS i opinie. Dane te są również przekazywane dystrybutorom, aby mogli oni w razie potrzeby skontaktować się z użytkownikiem w celu odpowiedniego wykorzystania jego opinii.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest bezpośrednia realizacja Państwa opinii poprzez wykonanie umowy obejmującej 5*Rater jako usługę dobrowolną (Art. 6 ust. 1  lit. b) RODO), ewentualnie również Państwa zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) za pośrednictwem naszego systemu zarządzania zgodami, jeżeli dane są wykorzystywane do celów analizy wewnętrznej. Dalsze informacje i możliwości podejmowania decyzji można uzyskać tutaj: https://umas. mercedes-benz.com/orgprocess/#/.

Dane osobowe wymienione w tym punkcie pobieramy bezpośrednio od Państwa. Brak przetwarzania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług określonych w tej sekcji.

3.6. Analizy biznesowe i kampanie marketingowe

Dla celów badania rynku i wewnętrznych analiz biznesowych dealerzy i my przekazujemy firmie MBAG określone dane dotyczące transakcji obsługi posprzedażowej, w tym numer numery faktur, lub części / usługi, które nie zostały sprzedane („utracona sprzedaż) numer FIN/VIN, identyfikator dealera, informacje o sprzedanych produktach, częściach lub usługach, pierwszą rejestrację i przebieg pojazdu.

Podczas przetwarzania danych mogą one zostać uzupełnione o inne znane firmie MBAG informacje na temat przekazywanego pojazdu, jego modelu, serii, wyposażenia lub jego części i komponentów. Z reguły przetwarzanie to odbywa się w celu poprawy jakości danych przekazywanych przez dealera (np. dodanie daty pierwszej rejestracji, jeśli dealer jej nie wprowadził). Przekazane dane mogą być również wykorzystywane przez MBAG w formie anonimowej do innych celów na przykład statystycznych i analitycznych.

a. Analizy biznesowe

Na podstawie dostarczonych danych firma MBAG przeprowadza zwyczajowe oceny posprzedażowe i analizy biznesowe do dalszego wykorzystania przez odpowiednich dealerów i nas (np. w celu ustalenia, ile produktów określonego typu zostało sprzedanych w danym kraju lub w celu zatwierdzenia modeli cenowych). Pracownicy MBAG wykonujący te zadania nie są w stanie przyporządkować udostępnionych danych do żadnej osoby fizycznej. Wyniki uzyskane w ramach tych zadań ograniczają się do zagregowanych raportów, które nie zawierają żadnych danych osobowych.

MBAG i jej pracownicy działają ściśle według zasady ograniczonego dostępu i wdrożyli specjalne zabezpieczenia, aby zapewnić przetwarzanie takich danych zgodnie z określonymi celami.

Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes oraz uzasadniony interes dealerów i MBAG (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu jak najbardziej efektywnych systemów sprzedaży. Zgodność z prawem przetwarzania danych do celów analiz biznesowych wynika z naszego uzasadnionego interesu oraz uzasadnionego interesu dealerów i MBAG (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na poprawie efektywności sprzedaży i wewnętrznych procesów biznesowych.

b. Kampanie marketingowe

Na niektórych rynkach firma MBAG może przetwarzać powyższe dane, aby pomóc dealerom i nam w prowadzeniu bezpośrednich kampanii marketingowych. MBAG może również centralnie zarządzać odpowiednimi kampaniami marketingowymi i materiałami oraz wysyłać je do klientów końcowych w imieniu i na rzecz wyżej wymienionych. Na niektórych rynkach możemy świadczyć podobne usługi na rzecz dealerów.

Wszystkie te działania są wykonywane wyłącznie w imieniu dealerów i w naszym imieniu (w stosownych przypadkach przetwarzanie danych w naszym imieniu odbywa się zgodnie z Art. 28 RODO).

Dane osobowe wymienione w tej sekcji pobieramy bezpośrednio od użytkownika, który sam podał te dane osobowe, lub pośrednio na podstawie jego działań na naszych stronach internetowych.

3.7. Newsletter

W przypadku subskrypcji newslettera oferowanego na naszych stronach internetowych, dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystane wyłącznie w celu wysyłki newslettera, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich wykorzystanie w innych celach. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, korzystając z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze.

Aby się zarejestrować, musicie Państwo podać nam swój adres e-mail. Mogą Państwo dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje, takie jak imię i nazwisko. Rejestracja odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in, co oznacza, że po wpisaniu w formularz danego adresu email zostanie na niego wysłana automatycznie generowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym co pośrednictwem którego należy potwierdzić rejestrację. Cały ten proces jest dokumentowany i przechowywany. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również Państwa adresu IP.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wysyłką newslettera jest Państwa zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przesyłaniem newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać poprzez anulowanie newslettera. W tym celu należy skorzystać z podanego linku na końcu newslettera. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem już dokonanego przetwarzania danych.

3.8. Wykorzystanie danych na podstawie obowiązku prawnego

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, również w celu realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego (np. przechowywanie danych w celu spełnienia handlowych lub podatkowych zobowiązań retencyjnych, ujawnienie danych zgodnie z nakazami urzędowymi lub sądowymi).

W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest spełnienie obowiązków prawnych ciążących na MBPL (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych.

4. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim; wtyczki społeczne; korzystanie z usług usługodawców

a. Nasze strony internetowe mogą również zawierać oferty stron trzecich. Gdy klikną Państwo na taką ofertę, wówczas przekazujemy odpowiedniemu oferentowi dane w niezbędnym zakresie (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę na naszej stronie internetowej i ewentualnie dalsze informacje, które podali już Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych).

b. Jeżeli na naszych stronach internetowych stosujemy tak zwane "wtyczki społecznościowe" z sieci takich jak Facebook i Twitter, integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są dezaktywowane, tzn. żadne dane nie są przekazywane do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo korzystać z jednej z sieci, należy kliknąć na odpowiednią wtyczkę społecznościową, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci.

Jeśli posiadają Państwo konto użytkownika w sieci i są zalogowani w momencie aktywacji wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, prosimy o wylogowanie się z sieci przed aktywacją wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować odwiedzin na innych stronach internetowych należących do spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Mercedes-Benz Group AG do Państwa konta użytkownika, chyba że aktywowali Państwo tam również wtyczkę społecznościową.

Gdy aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która integruje je z naszymi stronami internetowymi. W takiej sytuacji może również dojść do transferu danych, który jest inicjowany i kontrolowany przez daną sieć społecznościową. Państwa połączenie z siecią społecznościową, przekazywanie danych pomiędzy siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcje na tej platformie podlegają wyłącznie polityce ochrony danych określonej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia plików cookie (zob. punkt 5 d. poniżej).

Podstawą prawną dla tego rodzaju przetwarzania na naszych stronach internetowych jest nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest umożliwienie Państwu korzystania z wtyczek społecznościowych, na które wskazują Państwo poprzez kliknięcie.

c. Po kliknięciu w link do oferty lub aktywacji wtyczki społecznościowej dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z perspektywy Unii Europejskiej ("UE") nie zapewniają "odpowiedniego poziomu ochrony" przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami UE. Należy o tym pamiętać przed kliknięciem na link lub aktywacją wtyczki społecznościowej i tym samym uruchomieniem transferu danych.

d. W celu obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia naszych stron internetowych korzystamy również z usług wykwalifikowanych usługodawców (np. dostawców usług IT, agencji marketingowych). Przekazujemy im dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do udostępnienia i korzystania ze stron internetowych i ich funkcji, do realizacji uzasadnionych interesów ( 6 ust. 1 lit. f) RODO), do wypełnienia obowiązku prawnego (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazanie (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Szczegółowe informacje na temat odbiorców (w przypadku zgody) można znaleźć w naszym Systemie Zarządzania Zgodą: https://umas. mercedes-benz.com/orgprocess/#/

5. Pliki cookie

a. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych mogą być używane pliki cookie. Z technicznego punktu widzenia są to tzw. pliki cookie HTML i podobne narzędzia programowe, takie jak pliki zapisu Web/DOM lub lokalne obiekty współdzielone (tzw. "flash cookies"), które określamy zbiorczo jako pliki cookie.

b. Cookies to małe pliki, które są zapisywane na Państwa komputerze stacjonarnym, notebooku lub urządzeniu przenośnym, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Na ich podstawie możliwe jest np. rozpoznanie, czy nastąpiło już połączenie pomiędzy urządzeniem a stronami internetowymi, uwzględnienie preferowanego języka lub innych ustawień, zaoferowanie Państwu określonych funkcji (np. sklep internetowy, konfigurator pojazdów) lub rozpoznanie Państwa zainteresowań na podstawie sposobu użytkowania. Cookies mogą również zawierać dane osobowe.

c. To, czy i jakie pliki cookie są wykorzystywane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, zależy od tego, z jakich obszarów i funkcji naszych stron internetowych Państwo korzystają oraz czy w naszym Systemie Zarządzania Zgodą wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie, które nie są technicznie niezbędne. Aby uzyskać więcej informacji i możliwości podejmowania decyzji, proszę kliknąć tutaj: https://umas.mercedes-benz.com/orgprocess/#/.

d. Wykorzystanie plików cookie zależy również od ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować określone rodzaje plików cookie; zazwyczaj jednak można zmienić to ustawienie. Istniejące pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można oddzielnie usuwać pamięć masową web/DOM i lokalne obiekty współdzielone. O sposobie funkcjonowanie tego w przeglądarce lub urządzeniu, którego Państwo używają, można dowiedzieć się z instrukcji dostawcy.

e. Zgoda na wykorzystywanie plików cookie, jak również odrzucenie lub usunięcie plików cookie są w każdym przypadku powiązane ze stosowanym urządzeniem oraz stosowaną przeglądarką internetową. Jeżeli korzystają Państwo z kilku urządzeń lub przeglądarek internetowych, w każdym przypadku mogą Państwo podejmować decyzje lub dokonywać ustawień w inny sposób.

f. Jeżeli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików cookies lub ich usunięcie, możliwe jest, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych lub poszczególne funkcje będą dla Państwa dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

6. Brak obowiązku podawania danych

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą (Państwo, klienci końcowi) jest zasadniczo dobrowolne. Co do zasady, osoby, których dane dotyczą, nie są zobowiązane ani prawnie, ani umownie do podania tych danych. W przypadku niepodania danych osobowych (np. numeru FIN/VIN) poszczególne usługi lub ich części nie będą mogły być świadczone lub nie będą mogły być świadczone w odpowiedni sposób. W pojedynczych przypadkach podanie danych może być nawet wymagane przez prawo (np. w przypadku obowiązkowego wycofania pojazdu z rynku).

7. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych, które są zarządzane przez nas i znajdują się pod naszą kontrolą, w szczególności ochroną przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób nieupoważnionych. Stale ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z postępem technologicznym.

8. Okres przechowywania i usunięcie danych osobowych

Państwa adres IP i nazwa dostawcy usług internetowych, które przechowujemy ze względów bezpieczeństwa, są usuwane po siedmiu dniach, jak opisano powyżej. Możliwe jest przechowywanie danych po upływie tego okresu. W takim przypadku adresy IP są usuwane lub wyodrębniane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie klienta.

Poza tym, usuwamy Państwa dane osobowe, gdy tylko ustanie cel, dla którego dane te zostały zebrane i przetworzone. Po upływie tego okresu przechowywanie danych odbywa się tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne na podstawie ustaw, rozporządzeń lub innych przepisów prawnych, którym podlegamy w UE lub na podstawie przepisów prawnych w krajach trzecich, o ile zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych. Jeżeli usunięcie danych w poszczególnych przypadkach nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczane w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Jako podmiot danych (osoba), której dotyczy przetwarzanie danych, macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych (Art. 15 RODO), sprostowania (Art. 16 RODO), usunięcia danych (Art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO) i przenoszenia danych (Art. 20 RODO).

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu jej odwołania. Nie ma to również wpływu na dalsze przetwarzanie tych danych na podstawie innej podstawy prawnej, np. w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

c. Prawo do sprzeciwu:
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów). Jeśli wyrazicie Państwo sprzeciw, będziemy nadal przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione powody takiego działania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W razie przetwarzania  Państwa danych  osobowych  do celów marketingu bezpośredniego, aby chronić uzasadnione interesy na podstawie równowagi interesów, mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

d. Prosimy o przesyłanie zażaleń lub wyjaśnień na następujący adres kontaktowy: dialog@mercedes-benz.com.

e. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza wymogi prawne, mają Państwo prawo do złożenia do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),.

10. Decyzje zautomatyzowane

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób znacząco wpływają na Państwa sytuację.

11. Centralna usługa dostępu Mercedes-Benz Group AG

Za pomocą oferowanej przez Mercedes-Benz Group AG usługi Centralnej Rejestracji mogą Państwo zarejestrować się na wszystkich stronach internetowych i aplikacjach należących do grupy Mercedes-Benz Group AG i jej marek, które są podłączone do serwisu. Obowiązujące warunki użytkowania zawierają szczególne postanowienia dotyczące ochrony danych. Warunki użytkowania można znaleźć na stronach rejestracyjnych powiązanych stron internetowych i aplikacji.

12. Przekazywanie danych odbiorcom (spoza Europejskiego obszaru gospodarczego)

12.1 Informacje ogólne o odbiorcach

Udostępniamy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom w następujących przypadkach:

a. Do przetwarzania danych osobowych w powyższych celach wykorzystujemy podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Zachowujemy kontrolę nad odpowiednimi danymi osobowymi i pozostajemy administratorem danych.

b. W celu realizacji płatności w ramach zamówień, przekazujemy dane dotyczące płatności bankom lub dostawcom usług płatniczych, jeśli wymaga tego metoda płatności.

c. W indywidualnych przypadkach możemy, na Państwa życzenie, udostępnić dane osobowe wymagane do realizacji zamówienia naszym międzynarodowym przedstawicielstwom (innym spółkom z grupy przedsiębiorstw). O ile nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do danego państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odbywa się to w celu realizacji umowy (na podstawie Art. 49 ust. 1 lit. b) RODO).

d. Przekazujemy dane osobowe w indywidualnych przypadkach sądom, organom ścigania, organom nadzorczym, innym władzom, doradcom podatkowym i prawnikom, jeśli jest to prawnie dopuszczalne i konieczne.

12.2 Odbiorcy spoza Europejskiego obszaru gospodarczego

a. W przypadku korzystania z usług dostawców (zob. punkt 4 d. powyżej) i przekazywania danych za Państwa zgodą stronom trzecim (zob. np. punkt 5 powyżej), dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli poza Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) i tam przetwarzane, w szczególności dane mogą być przekazane do USA i Indii.

b. Wymienione poniżej państwach zapewniają odpowiedni stopień ochrony przetwarzania danych osobowych z perspektywy prawa UE: Andora, Argentyna, Kanada (w ograniczonym zakresie), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj. W przypadku odbiorców w innych państwach w celu zapewnienia "odpowiedniego poziomu ochrony" zgodnie z wymogami prawnymi zobowiązujemy się do stosowania standardowych klauzul umownych UE wiążących reguł korporacyjnych. Chętnie udzielimy Państwu informacji na ten temat za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w punkcie 9 d. powyżej.
Status: lipiec 2023 r.