Wszystkie warunki u┼╝ytkowania

Ogólne warunki korzystania z kredytów czasowych/płyt (PDF)
Og├│lne warunki dostawy wyposa┼╝enia warsztatowego (PDF)
Og├│lne warunki dotycz─ůce korzystania z oprogramowania XENTRY Pass Thru EU i XENTRY Diagnosis Lite (zwane dalej ÔÇ×Oprogramowaniem Open ShellÔÇŁ) (PDF)
Og├│lne warunki korzystania z aplikacji i tre┼Ťci danych w celach posprzeda┼╝owych (PDF)
Og├│lne warunki zakupu XENTRY Diagnosis Kit 4, XENTRY Diagnosis Kit 4 Purpose, XENTRY Scope, Retail Data Storage 2 i XENTRY Diagnosis COM Kit (PDF)

Warunki u┼╝ytkowania dla Mercedes-Benz B2B Connect, WebParts, Aplikacji Posprzeda┼╝owych i Danych Specjalistycznych
(ÔÇ×Warunki u┼╝ytkowaniaÔÇŁ)

1. Informacje og├│lne

1.1 Platforma Mercedes-Benz B2B Connect (ÔÇ×B2B ConnectÔÇŁ) jest platform─ů informacyjn─ů i handlow─ů, kt├│ra umo┼╝liwia przegl─ůd i dost─Öp do informacji dotycz─ůcych napraw i serwisowania samochod├│w osobowych i dostawczych Mercedes-Benz oraz oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz.

1.2 W ramach B2B Connect Klienci maj─ů dost─Öp do internetowej sprzeda┼╝y oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz, kt├│ra jest prowadzona przez system WebParts (ÔÇ×WebPartsÔÇŁ). WebParts daje Klientom mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnego wyszukiwania oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz, a tak┼╝e przegl─ůdania cen i dost─Öpno┼Ťci oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz oraz zamawiania ich u autoryzowanego partnera Mercedes-Benz. Ponadto WebParts oferuje Klientom dodatkowe korzy┼Ťci, takie jak dost─Öp do dzia┼éa┼ä sprzeda┼╝owych wybranego autoryzowanego partnera Mercedes-Benz, a tak┼╝e umo┼╝liwia zarz─ůdzanie zam├│wieniami wraz z szablonami.

1.3 Dodatkowo B2B Connect umo┼╝liwia Klientom dost─Öp do internetowego systemu dystrybucji informacji naprawczych i serwisowych dotycz─ůcych samochod├│w osobowych i dostawczych Mercedes-Benz, kt├│ra odbywa si─Ö za po┼Ťrednictwem Aplikacji Posprzeda┼╝owych i Danych Specjalistycznych (ÔÇ×Aplikacje Posprzeda┼╝owe i Dane SpecjalistyczneÔÇŁ).

1.4 W ramach B2B Connect, Klienci mog─ů tak┼╝e korzysta─ç z narz─Ödzia oceny, kt├│re umo┼╝liwia Klientom ocen─Ö B2B Connect, WebParts, Aplikacji Posprzeda┼╝owych i Danych Specjalistycznych i ich wydajno┼Ťci (ÔÇ×Ocena 5*ÔÇŁ).

1.5 B2B Connect, WebParts, Ocena 5* oraz Aplikacje Posprzeda┼╝owe i Dane Specjalistyczne zwane s─ů dalej ┼é─ůcznie ÔÇ×SystemamiÔÇŁ lub ka┼╝dy oddzielnie ÔÇ×SystememÔÇŁ.

1.6 Us┼éugodawc─ů w zakresie us┼éugi B2B Connect, WebParts i Oceny 5* jest Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, pod numerem KRS 0000138030, NIP: 527-13-98-974, kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 57.931.000,00 z┼é, numer BDO 000021557, e-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com (ÔÇ×MBPLÔÇŁ). Us┼éugodawc─ů w zakresie us┼éug Aplikacji Posprzeda┼╝owych i Danych Specjalistycznych jest Mercedes-Benz Group AG z siedzib─ů w Stuttgarcie przy Mercedesstrasse┬á120, 70372 Stuttgart ( ÔÇ×MBAGÔÇŁ). MBPL i MBAG zwane s─ů dalej ┼é─ůcznie ÔÇ×MBÔÇŁ.

1.7 Systemy s─ů oferowane i przeznaczone wy┼é─ůcznie dla przedsi─Öbiorc├│w, tj. os├│b prawnych, jednostek organizacyjnych, o kt├│rych mowa w art. 331 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p├│┼║n. zm.; ÔÇ×k.c.ÔÇŁ) oraz os├│b fizycznych prowadz─ůcych we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů (ÔÇ×KlienciÔÇŁ). Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. Korzystanie z system├│w przez klient├│w ko┼äcowych i konsument├│w jest wyra┼║nie zabronione.

1.8 Mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z System├│w jest uzale┼╝niona od spe┼éniania przez Klienta warunk├│w opisanych w dalszej cz─Ö┼Ťci Warunk├│w u┼╝ytkowania. Samo zaakceptowanie Warunk├│w u┼╝ytkowania nie skutkuje powstaniem zobowi─ůzania po stronie MB do udost─Öpnienia Klientowi System├│w.

1.9 Warunki u┼╝ytkowania okre┼Ťlaj─ů zasady korzystania z System├│w przez Klient├│w.

1.10 Warunki u┼╝ytkowania stanowi─ů regulamin, o kt├│rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). MB zobowi─ůzuje si─Ö do ┼Ťwiadczenia us┼éug, o kt├│rych mowa w Warunkach u┼╝ytkowania, w zakresie i na warunkach okre┼Ťlonych w Warunkach u┼╝ytkowania. Aktualne Warunki u┼╝ytkowania s─ů dost─Öpne na stronie internetowej https://b2bconnect. mercedes-benz.com/PL┬á i mog─ů zosta─ç w ka┼╝dym momencie bezp┼éatnie utrwalone i zwielokrotnione przez Klienta dowoln─ů technik─ů.

2. Wymagania techniczne, rejestracja i konto, polityka u┼╝ytkowania, licencja

2.1 Korzystanie z System├│w wymaga spe┼énienia przez urz─ůdzenie ko┼äcowe Klienta i system teleinformatyczny, z kt├│rego korzysta Klient nast─Öpuj─ůcych wymaga┼ä technicznych: przegl─ůdarka internetowa w aktualnej wersji (MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome), program umo┼╝liwiaj─ůcy otwieranie dokument├│w html, przyjmowanie i wykorzystywanie plik├│w cookie niezb─Ödnych do skorzystania z System├│w, po┼é─ůczenie z sieci─ů Internet, urz─ůdzenie wyposa┼╝one w system operacyjny: MS Windows, Linux, macOs, Android, iOS, aktywne konto poczty elektronicznej.

2.2 Do korzystania z System├│w w zakresie us┼éug Aplikacji Posprzeda┼╝owych wymagane jest zaakceptowanie przez Klienta Warunk├│w u┼╝ytkowania oraz za┼éo┼╝enia konta za po┼Ťrednictwem systemu UMAS MBAG (ÔÇ×KontoÔÇŁ). Za┼éo┼╝enie Konta reguluj─ů warunki u┼╝ytkowania i zasady o ochronie danych UMAS dost─Öpne pod adresem https://b2bconnect.mercedes-benz.com/PL, kt├│re r├│wnie┼╝ wymagaj─ů akceptacji Klienta. Po za┼éo┼╝eniu przez Klienta Konta, Klient otrzymuje drog─ů mailow─ů potwierdzenie jego za┼éo┼╝enia. Z chwil─ů otrzymania przez Klienta wskazanego w zdaniu poprzedzaj─ůcym potwierdzenia o za┼éo┼╝eniu Konta, Klient otrzymuje dost─Öp do System├│w, a tak┼╝e pomi─Ödzy Klientem a: (i) MBPL w zakresie us┼éug B2B Connect, WebParts i Oceny 5* oraz (ii) MBAG w zakresie us┼éug Aplikacji Posprzeda┼╝owych i Danych Specjalistycznych, zostaje zawarta na czas nieokre┼Ťlony, nieodp┼éatna umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug na dost─Öp do System├│w (ÔÇ×Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugÔÇŁ).

2.3 Klient zobowi─ůzuje si─Ö nie udost─Öpnia─ç danych przypisanych do jego Konta ani danych os├│b z jego jednostki organizacyjnej (np. pracownik├│w) ┼╝adnej nieuprawnionej osobie (w szczeg├│lno┼Ťci nikomu spoza jednostki organizacyjnej Klienta). MB nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niew┼éa┼Ťciwe u┼╝ycie identyfikatora Konta Klienta i has┼éa w jednostce organizacyjnej Klienta. Klient nie mo┼╝e umieszcza─ç w Systemach jakichkolwiek tre┼Ťci naruszaj─ůcych przepisy prawa (zakaz umieszczania tre┼Ťci bezprawnych).

2.4 MB zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta w przypadku niew┼éa┼Ťciwego u┼╝ytkowania System├│w. Za niew┼éa┼Ťciwe u┼╝ytkownie System├│w uwa┼╝a si─Ö korzystanie przez Klienta z System├│w lub informacji w nich zawartych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystywanie System├│w do cel├│w niezgodnych z prawem lub naruszaj─ůcych prawa MBPL, MBAG lub os├│b trzecich. W zwi─ůzku z powy┼╝szym Klient gwarantuje, ┼╝e dane przekazane przez niego MB w szczeg├│lno┼Ťci podane przy zak┼éadaniu Konta s─ů prawdziwe i kompletne. Klient zobowi─ůzuje si─Ö do niezw┼éocznego powiadomienia MB o wszelkich zmianach podanych danych. To samo dotyczy wszystkich danych, kt├│re Klient podaje podczas zak┼éadania kolejnych Kont dla uprawnionych przez niego u┼╝ytkownik├│w w ramach swojej jednostki organizacyjnej. Ponadto Klient zobowi─ůzuje si─Ö do zapewnienia, ┼╝e sprz─Öt i oprogramowanie wykorzystywane przez niego do korzystania z System├│w, w tym komputery, routery, systemy teleinformatyczne itp., spe┼éniaj─ů normy i standardy z zakresu bezpiecze┼ästwa informacyjnego i teleinformatycznego W odniesieniu do wszelkich danych przes┼éanych przez Klienta, Klient zobowi─ůzuje si─Ö zapewni─ç, ┼╝e posiada wszelkie prawa do przes┼éanych danych i mo┼╝e swobodnie rozporz─ůdza─ç ich wykorzystaniem, w tym zobowi─ůzuj─Ö si─Ö, ┼╝e przes┼éane dane nie b─Öd─ů obci─ů┼╝one prawami os├│b trzecich, kt├│re mog┼éyby sprzeciwi─ç si─Ö takiemu ich u┼╝yciu.

3. Dost─Öpno┼Ť─ç us┼éug

3.1 Systemy s─ů dost─Öpne 24 godziny na dob─Ö na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. MB zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç wyst─ůpienia przerw w dost─Öpno┼Ťci System├│w z powodu konserwacji wymaganych dla System├│w oraz stron internetowych za po┼Ťrednictwem kt├│rych dost─Öpne s─ů Systemy. Przerwy w dost─Öpno┼Ťci System├│w mog─ů wyst─ůpi─ç z powodu si┼éy wy┼╝szej lub innych przyczyn niezale┼╝nych od MB.

3.2 MB o┼Ťwiadcza, ┼╝e b┼é─Ödy w Systemach mog─ů prowadzi─ç do tymczasowego wy┼é─ůczenia System├│w.

4. Szczeg├│┼éowe zasady korzystania z B2B Connect i B2B Connect Seller Center (ÔÇ×Centrum SprzedawcyÔÇŁ)

4.1 Poza funkcjonalno┼Ťciami opisanymi w pkt. 1.1. Warunk├│w U┼╝ytkowania, B2B Connect umo┼╝liwia Klientowi zapami─Ötywanie danych konkretnych pojazd├│w w celu szybszego dost─Öpu do informacji technicznych powi─ůzanych z pojazdem oraz zapami─Ötanie wprowadzonych danych Klienta ko┼äcowego w powi─ůzaniu z numerem identyfikacyjnym (VIN/FIN) jego pojazdu. Akceptuj─ůc Warunki u┼╝ytkowania, Klient wyra┼╝a zgod─Ö na konieczno┼Ť─ç dostarczenia Klientowi ko┼äcowemu informacji o zgromadzonych danych oraz zapewnia, ┼╝e Klient jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Klienta ko┼äcowego w ww. celu, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczeg├│lno┼Ťci w odniesieniu do nr identyfikacyjnego pojazdu (VIN/FIN) Klienta ko┼äcowego, numeru rejestracyjnego pojazdu oraz nazwy b─ůd┼║ nazwiska Klienta ko┼äcowego, je┼╝eli ma to zastosowanie, a tak┼╝e wszystkich innych danych jakie s─ů wprowadzane do System├│w przez Klienta.

4.2 Na ┼╝─ůdanie Klient mo┼╝e otrzyma─ç wsparcie od wybranego autoryzowanego partnera Mercedes-Benz za po┼Ťrednictwem B2B Connect Seller Center (ÔÇ×Centrum SprzedawcyÔÇŁ), kt├│re umo┼╝liwia wybranemu autoryzowanemu partnerowi Mercedes-Benz obs┼éug─Ö reklamacji lub innych pr├│┼Ťb dotycz─ůcych B2B Connect i WebParts. Po uprzednim potwierdzeniu wybrany autoryzowany partner Mercedes-Benz uzyskuje dost─Öp do zg┼éosze┼ä serwisowych Klienta w celu ┼Ťwiadczenia wsparcia. Takie wsparcie jest ┼Ťwiadczone wy┼é─ůcznie pomi─Ödzy Klientem a autoryzowanym partnerem Mercedes-Benz i wy┼é─ůcznie na odpowiedzialno┼Ť─ç autoryzowanego partnera Mercedes-Benz. MBPL nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za korzystanie przez autoryzowanego partnera Mercedes-Benz z Centrum Sprzedawcy ani za dodatkowe wsparcie ┼Ťwiadczone Klientowi w ramach tego Centrum. Artyku┼é 10 pozostaje jednak nienaruszony.

5. Szczegółowe zasady korzystania z WebParts

5.1 Klient mo┼╝e korzysta─ç z WebParts za po┼Ťrednictwem B2B Connect. Jednak┼╝e w celu zakupu oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz za po┼Ťrednictwem WebParts Klient b─Ödzie musia┼é zaakceptowa─ç odr─Öbne warunki u┼╝ytkowania autoryzowanego partnera Mercedes-Benz (ÔÇ×Warunki autoryzowanego partnera Mercedes-BenzÔÇŁ) i zosta─ç aktywowany do sk┼éadania zam├│wie┼ä online przez wybranego autoryzowanego partnera Mercedes-Benz. Nast─Öpnie Klient b─Ödzie m├│g┼é kupowa─ç oryginalne cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz za po┼Ťrednictwem WebParts bezpo┼Ťrednio od autoryzowanego partnera Mercedes-Benz. Umowa sprzeda┼╝y oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz b─Ödzie regulowana Warunkami autoryzowanego partnera Mercedes-Benz. Autoryzowany partner Mercedes-Benz b─Ödzie drug─ů stron─ů umowy sprzeda┼╝y oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz. P┼éatno┼Ť─ç zostanie zrealizowana poza WebParts i b─Ödzie regulowana Warunkami autoryzowanego partnera Mercedes-Benz.

5.2 Klient mo┼╝e wyszukiwa─ç oryginalne cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz u autoryzowanych partner├│w Mercedes-Benz i doda─ç je do koszyka, klikaj─ůc przycisk ÔÇ×Dodaj do koszykaÔÇŁ.

5.3 Oferowanie oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz za po┼Ťrednictwem WebParts nie stanowi prawnie wi─ů┼╝─ůcej oferty w rozumieniu k.c., ale stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy z danym autoryzowanym partnerem Mercedes-Benz. Poprzez klikni─Öcie przycisku ÔÇ×wy┼Ťlij zam├│wienieÔÇŁ Klient sk┼éada wniosek o zakup oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz, a umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za zawart─ů w momencie, gdy autoryzowany partner Mercedes-Benz prze┼Ťle potwierdzenie zam├│wienia. Potwierdzenie zam├│wienia mo┼╝e zosta─ç wys┼éane przez autoryzowanego partnera Mercedes-Benz w formie elektronicznej lub wygenerowane samodzielnie w WebParts. W tym zakresie MBPL pe┼éni jedynie funkcj─Ö po┼Ťrednika odbieraj─ůcego odpowiednie o┼Ťwiadczenia woli. Przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zmienia─ç i przegl─ůda─ç dane.

5.4 Dodatkowe informacje o korzystaniu z WebParts dost─Öpne s─ů u autoryzowanych partner├│w Mercedes-Benz oraz na stronie www.mercedes-benz.pl/webparts.

5.5 Na etapie sk┼éadania zam├│wienia przez Klienta na oryginalne cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz od autoryzowanego partnera Mercedes-Benz za po┼Ťrednictwem WebParts, Klientowi wy┼Ťwietlane s─ů dane firmy autoryzowanego partnera Mercedes-Benz, a tak┼╝e informacje o zni┼╝kach udzielanych przez autoryzowanego partnera Mercedes-Benz. Po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia przez Klienta, autoryzowany partner Mercedes-Benz otrzyma za po┼Ťrednictwem WebParts szczeg├│┼éy zam├│wienia Klienta, liczb─Ö i numery zamawianych oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz, numer zam├│wienia, a tak┼╝e dane jednostki organizacyjnej Klienta (nazw─Ö i adres, adres e-mail, numer telefonu) oraz inne informacje zwi─ůzane z zam├│wieniem. Informacje uzyskane od Klienta w procesie sk┼éadania zam├│wienia b─Öd─ů wykorzystywane do realizacji zam├│wienia oraz w celu pomiaru poziomu akceptacji i dalszego rozwoju WebParts.

5.6 Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych Klienta przez autoryzowanego partnera Mercedes-Benz w celu umo┼╝liwienia zakupu oryginalnych cz─Ö┼Ťci Mercedes-Benz, mo┼╝na znale┼║─ç w polityce prywatno┼Ťci lub Warunkach autoryzowanego partnera Mercedes-Benz.

6. Szczegółowe zasady korzystania z Aplikacji Posprzedażowych i Danych Specjalistycznych

6.1 Klient mo┼╝e wybra─ç Aplikacje Posprzeda┼╝owe i Dane Specjalistyczne i doda─ç je do tzw. koszyka poprzez klikni─Öcie przycisku ÔÇ×Dodaj do koszykaÔÇŁ.

6.2 Oferowanie Aplikacji Posprzeda┼╝owych i Danych Specjalistycznych nie stanowi prawnie wi─ů┼╝─ůcej oferty w rozumieniu k.c., ale stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez klikni─Öcie przycisku ÔÇ×potwierd┼║ zam├│wienie i zap┼éa─çÔÇŁ Klient sk┼éada wniosek o zakup Aplikacji Posprzeda┼╝owych i Danych Specjalistycznych, a umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za zawart─ů w momencie, gdy MBAG prze┼Ťle potwierdzenie zam├│wienia. Potwierdzenie zam├│wienia jest wysy┼éane przez MBAG w formie elektronicznej. Przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zmienia─ç i przegl─ůda─ç dane.

6.3 Informacje dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych Klient├│w lub Klient├│w ko┼äcowych za po┼Ťrednictwem MBAG lub MBPL w zwi─ůzku z u┼╝ywaniem Aplikacji Posprzeda┼╝owych i Danych Specjalistycznych s─ů okre┼Ťlone w zasadach o ochronie danych dotycz─ůcych Aplikacji Posprzeda┼╝owych i Danych Specjalistycznych.

7. Szczegółowe zasady korzystania z Oceny 5*

7.1 W ramach funkcjonalno┼Ťci ÔÇ×Ocena 5*ÔÇŁ Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç oceny dzia┼éania system├│w, procesu z┼éo┼╝enia i realizacji ostatniego zam├│wienia, jak r├│wnie┼╝ jako┼Ťci kontaktu z Autoryzowanym Partnerem Mercedes-Benz. Ocena jest w skali 5-stopniowej, Klient ma r├│wnie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç przekazania swojej informacji zwrotnej w formie tekstowej.

7.2 W przypadku korzystania z ÔÇ×Oceny 5*ÔÇŁ przeznaczonej do oceny autoryzowanego partnera Mercedes-Benz, niekt├│re informacje Klienta, w tym nazwa firmy Klienta i informacje zwi─ůzane z zakupem, zostan─ů przekazane autoryzowanego partnera Mercedes-Benz, kt├│rego ta ocena dotyczy.

8. Prawa autorskie i prawa do baz danych

8.1 Ca┼éa tre┼Ť─ç zawarta w Systemach lub w nich udost─Öpniona, w tym zw┼éaszcza tekst, grafika, logo, ikony przycisk├│w, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania i zbiory danych jest chroniona prawem autorskim i prawem reguluj─ůcym bazy danych. Z zastrze┼╝eniem pkt. 8.3. Warunk├│w u┼╝ytkowania Klient nie jest uprawniony kopiowa─ç ww. tre┼Ťci w celach komercyjnych lub w celu ich rozpowszechniania. Klient nie jest uprawniony modyfikowa─ç i wykorzystywa─ç ww. tre┼Ťci na innych stronach internetowych ni┼╝ https://b2bconnect.mercedes-benz.com/PL. Niekt├│re materia┼éy podlegaj─ů prawom autorskim, os├│b kt├│re je udost─Öpni┼éy.

8.2 Z zastrze┼╝eniem pkt. 8.3. Warunk├│w u┼╝ytkowania, Klient nie mo┼╝e systematycznie pobiera─ç i/lub ponownie wykorzystywa─ç cz─Ö┼Ťci System├│w bez wyra┼║nej pisemnej zgody MB. W szczeg├│lno┼Ťci Klient nie mo┼╝e wykorzystywa─ç eksploracji danych, u┼╝ywa─ç robot├│w ani podobnych program├│w do gromadzenia i wydobycia danych w celu wyodr─Öbnienia jakichkolwiek istotnych cz─Ö┼Ťci System├│w w celu ponownego u┼╝ycia (raz lub kilka razy) bez wyra┼║nej pisemnej zgody Ponadto Klient nie mo┼╝e tworzy─ç i/lub publikowa─ç w┼éasnej bazy danych zawieraj─ůcej istotne cz─Ö┼Ťci System├│w bez wyra┼║nej pisemnej zgody ┬áMB.

8.3 Pod warunkiem przestrzegania przez Klienta Warunk├│w u┼╝ytkowania, MB lub dostawcy tre┼Ťci udost─Öpnianych w ramach Systemu udzielaj─ů Klientowi ograniczonej, niewy┼é─ůcznej, nieprzenoszalnej, niepodlegaj─ůcej sublicencjonowaniu licencji na dost─Öp i korzystanie z System├│w w zakresie niezb─Ödnym do wykorzystania ich funkcjonalno┼Ťci. Wszelkie prawa, kt├│re nie zosta┼éy wyra┼║nie przyznane Klientowi w Warunkach u┼╝ytkowania s─ů zastrze┼╝one i zachowane przez MB lub jej licencjodawc├│w. Klient nie jest uprawniony do udzielania dost─Öpu do System├│w osobom trzecim spoza swojej jednostki organizacyjnej. Zdanie poprzedzaj─ůce nie dotyczy os├│b trzecich wykonuj─ůcych w imieniu Klienta zadania operacyjnego w ramach korzystania z DSB. Klientowi nie wolno kopiowa─ç, oraz u┼╝ywa─ç technik kadrowania w celu umieszczenia gdziekolwiek i jakichkolwiek znak├│w towarowych, logo lub innych informacji zastrze┼╝onych (w tym obraz├│w, tekstu, uk┼éadu strony lub formy) w ramach System├│w wyra┼║nej pisemnej zgody MB.

9. Roszczenia z tytu┼éu wykorzystania niematerialnych praw w┼éasno┼Ťci

┬áMB szanuje prawa na dobrach niematerialnych os├│b trzecich. Je┼Ťli Klient uwa┼╝a, ┼╝e jego prawa na dobrach niematerialnych zosta┼éy wykorzystane w spos├│b, kt├│ry daje podstawy do obawy o ich naruszenie, Klient powinien powiadomi─ç ┬áMB

10. Odpowiedzialno┼Ť─ç

10.1 MB dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby Systemy by┼éy dost─Öpne bez zak┼é├│ce┼ä i aby transmisje by┼éy wolne od jakichkolwiek b┼é─Öd├│w. Jednak ze wzgl─Ödu na w┼éa┼Ťciwo┼Ťci Internetu nie mo┼╝na tego zagwarantowa─ç. Dost─Öp do System├│w przez Klienta mo┼╝e by─ç r├│wnie┼╝ sporadycznie przerywany lub ograniczany, w celu umo┼╝liwienia naprawy, konserwacji lub wprowadzenie nowych funkcjonalno┼Ťci do System├│w. MB ogranicza cz─Östotliwo┼Ť─ç i czas trwania ww. zak┼é├│ce┼ä lub ogranicze┼ä do niezb─Ödnego minimum.

10.2 O ile odpowiedzialno┼Ť─ç MB jest wy┼é─ůczona lub ograniczona, dotyczy to r├│wnie┼╝ osobistej odpowiedzialno┼Ťci pracownik├│w, przedstawicieli i pe┼énomocnik├│w MB.

10.3 MB i Klient s─ů odpowiedzialni za nale┼╝yte wykonanie Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug na podstawie og├│lnych zasad odpowiedzialno┼Ťci okre┼Ťlonych w k.c. MB oraz Klient odpowiedzialni s─ů za zachowanie nale┼╝ytej staranno┼Ťci przy wykonaniu Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug, przy czym nale┼╝yta staranno┼Ť─ç MB oceniana jest przy uwzgl─Ödnieniu zawodowego charakteru wykonywanej przez nich dzia┼éalno┼Ťci. MB i Klient nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie zobowi─ůzania, je┼╝eli wynika to z okoliczno┼Ťci spowodowanych si┼é─ů wy┼╝sz─ů tak─ů jak np. strajki, niepokoje spo┼éeczne lub konflikty zbrojne.

11. Linki do innych stron internetowych

11.1 Klikaj─ůc w linki dost─Öpne w Systemach Klient mo┼╝e zosta─ç przekierowany do stron, kt├│re nie s─ů obs┼éugiwane przez MB i tym samym znajduj─ů si─Ö poza kontrol─ů MB.

11.2 MB nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za zawarto┼Ť─ç stron internetowych wskazanych w pkt. 11.1. Warunk├│w u┼╝ytkowania i konsekwencje ich u┼╝ywania przez odwiedzaj─ůcych strony wskazane w pkt. 11.1. Warunk├│w u┼╝ytkowania. Dost─Öp do stron internetowych wskazanych w pkt. 11.1. Warunk├│w u┼╝ytkowania odbywa si─Ö na w┼éasne ryzyko Klienta.

11.3 Umieszczenie linku do strony MB na innej stronie internetowej wymaga uprzedniej zgody MB , wyra┼╝onej w formie pisemnej.

11.4 Tamtejsze warunki u┼╝ytkowania odnosz─ů si─Ö do us┼éug stron internetowych, do kt├│rych odsy┼éacze udost─Öpniaj─ů produkty MB.

12. Zmiany Warunk├│w u┼╝ytkowania

12.1 MBPL jest uprawniona do zmiany Warunk├│w u┼╝ytkowania z nast─Öpuj─ůcych wa┼╝nych powod├│w:
12.1.1 je┼╝eli wymagaj─ů tego nowe rozwi─ůzania techniczne;
12.1.2. je┼╝eli MBPL lub MBAG zmienia funkcjonalno┼Ťci w Systemach;
12.1.3 je┼╝eli dosz┼éo do zmian w prawie ÔÇô w zakresie w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä Warunk├│w u┼╝ytkowania.

12.2 MBPL zawiadamia Klienta e-mailem co najmniej 6 tygodni przed dat─ů wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmiany (licz─ůc od daty otrzymania zawiadomienia przez Klienta).

12.3 Zmiany Warunk├│w u┼╝ytkowania uznaje si─Ö za zaakceptowane przez Klienta, je┼Ťli Klient nie zg┼éosi sprzeciwu w terminie 4 tygodni od otrzymania powiadomienia.

12.4 W przypadku, gdy Klient zg┼éosi sprzeciw co do zmian Warunk├│w u┼╝ytkowania, MB zako┼äczy korzystanie przez Klienta z System├│w, kt├│rych dotyczy┼éa zmiana, a gdy zmiana dotyczy┼éa wszystkich System├│w ÔÇô brak zgody Klienta jest r├│wnoznaczny z wypowiedzeniem przez niego Umowy o ┼Ťwiadczone us┼éugi z zachowaniem 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

13. Wypowiedzenie

13.1 Klient lub odpowiednio MBPL lub MBAG, mo┼╝e rozwi─ůza─ç Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia w formie dokumentowej poprzez pisemny kontakt z MBPL.

13.2 Klient lub odpowiednio MBPL lub MBAG, mo┼╝e rozwi─ůza─ç Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowie┼ä Warunk├│w u┼╝ytkowania. MB mo┼╝e r├│wnie┼╝ rozwi─ůza─ç Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trwa┼éego zaprzestania ┼Ťwiadczenia us┼éug w ramach System├│w. Wypowiedzenie powinno by─ç dokonane w formie dokumentowej za po┼Ťrednictwem poczty e-mail.

14. Obowi─ůzuj─ůce prawo

Rozstrzygni─Öcie ewentualnych spor├│w wynikaj─ůcych z Umowy o ┼Ťwiadczeni us┼éug podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

15. Postanowienia końcowe

15.1 Klient ma prawo do zg┼éoszenia reklamacji us┼éug ┼Ťwiadczonych odpowiednio przez MBPL lub MBAG w ramach poszczeg├│lnych System├│w, w ka┼╝dym czasie na pi┼Ťmie na adres siedziby MBPL lub adres e-mail, wskazany w pkt. 1.6. Warunk├│w u┼╝ytkowania. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni.

15.2 Klient b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

15.3 W celu skorzystania z prawa do odst─ůpienia, Klient jest zobowi─ůzany powiadomi─ç w zakresie odpowiedniej us┼éugi MBPL lub MBAG o swojej decyzji wysy┼éaj─ůc na adres e-mail MBPL swoje o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy.

15.4 W tym celu Klient mo┼╝na skorzysta─ç z za┼é─ůczonego wzoru Formularza odst─ůpienia lub innego dokumentu zawieraj─ůcego dane wskazane w Formularzu odst─ůpienia.

15.5 W przypadku zrealizowania prawa do odst─ůpienia, Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.

15.6 Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce wykorzystania informacji przez MBPL lub autoryzowanego partnera Mercedes-Benz w ramach System├│w znajduj─ů si─Ö w polityce prywatno┼Ťci B2B Connect, dost─Öpnej na stronie b2bconnect.mercedes-benz.com/PL.

15.7 MBPL o┼Ťwiadcza, ┼╝e jest du┼╝ym przedsi─Öbiorc─ů w rozumieniu przepis├│w ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia┼éaniu nadmiernym op├│┼║nieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424).WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Je┼╝eli Klient chce odst─ůpi─ç od Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug, prosimy wys┼éa─ç poni┼╝sze informacje na e-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com:

Niniejszym odst─Öpuj─Ö od Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug zawartej z MBPL/MBAG.
Imi─Ö i nazwisko Klienta: [ÔÇó]
Adres Klienta: [ÔÇó]
Data: [ÔÇó]

 

Stan: styczeń 2024 r