Technická data

Mějte přístup k diagnostickým a opravárenským údajům nebo údajům o údržbě a kombinujte je s vašimi vlastními řešeními pro lokální trh. Pro osobní a dodávková vozidla v rámci níže popsaných témat. Máte-li zájem, zaregistrujte se jako „Publikující neboli Vydavatel“ (Publisher).

Technické informace


Diagnostická data

Vzdálená řešení

API

Zpracujte původní informace z našeho servisního informačního systému (XENTRY WIS), pracovní a standardní texty, orientační časy a pracovní hodnoty (XOT) a také z databáze pro identifikaci originálních dílů Mercedes-Benz.

Přístup k technické dokumentaci

Chcete-li získat přístup k různým technickým publikacím, musíte si vytvořit účet a získat ověření. Doba ověřování se může lišit v závislosti na žadateli. Po ověření můžete požádat o přístup k produktům.

1

Vytvořit a přihlásit účet

Důležité: Vyberte "Publisher" jako typ společnosti v registračním formuláři!

2

Nechat to ověřit

Doba ověřování se může lišit v závislosti na žadateli, který

Jakmile se přihlásíte jako vydavatel, můžete požádat o ověření.