XENTRY Update Service a Retail Data Storage

Image Slider

Úvod pro XENTRY Update Service a koncept ovládání

XENTRY Update Service poskytuje Vašemu servisu online software ŘJ a flash software a také aktualizace pro diagnostické systémy. Aktualizace vydání a software ŘJ starých „Regio DVD“ a „Digital Operator’s Manuals“ jsou poskytovány online a centrálně společností Mercedes-Benz AG. K dispozici jsou dvě možnosti:

 • XENTRY Update Service se zařízením Retail Data Storage (doporučeno)

 • XENTRY Update Service bez zařízení Retail Data Storage

Vzhledem k neustále rostoucím objemům dat v důsledku dalšího vývoje řídicích jednotek pro budoucí modelové řady vozidel se požadavky na ukládání dat pro maloobchodní úložiště neustále zvyšují. Proto je nezbytná rychlá doba stahování a redistribuce.

Nové úložiště dat Retail Data Storage 2 má výkonný 18terabajtový pevný disk. Díky dvojnásobné rychlosti přenosu dat ve srovnání s předchůdcem lze bez problémů zvládat rostoucí objemy dat.

Technická specifikace Retail Data Storage 2:

 • Zařízení: Barebone včetně základní desky, napájecího adaptéru, zadního panelu a chladicího systému

 • Operační systém: Ubuntu Linux LTS v nejnovější verzi

 • Procesor: Intel Xeon E-2314 4 Core 2,8 GHz 8 MB

 • Paměť: 16GB DDR4 3200 ECC UDIMM

 • Pevný disk: 18 TB HDD SATA3 – podniková kvalita

 • Porty LAN: 2 x porty RJ 45 (Dual Port Intel® X710-AT2 Gigabit 10G LAN Controller)

Méně úsilí pro vaše aktualizace

Zajistěte pravidelné aktualizace všech svých diagnostických zařízení XENTRY pomocí služby XENTRY Update Service. V závislosti na konfiguraci se aktualizace nových verzí a doplňky automaticky stahují z internetu do Vašeho úložiště maloobchodních dat (síťové úložiště) do 48 hodin od zveřejnění a odtud se okamžitě distribuují do vašich diagnostických zařízení XENTRY – bez námahy, plně automaticky a s nízké prostoje vašich diagnostických zařízení. Stahování a instalace aktualizací vydání se provádí na pozadí – zkrátíte čas potřebný k aktualizaci na přibližně pět minut na zařízení a zvýšíte tím efektivitu ve své dílně.

Pracujte ve svém servisu ještě efektivněji

Časy stahování XENTRY Update Service můžete definovat individuálně, takže aktualizace a software se stahují například pouze v noci mimo provoz v dílně. To snižuje čekací doby při použití diagnostických systémů.

Pokud používáte několik diagnostických systémů, stejný software a aktualizace se nemusí stahovat několikrát z každého diagnostického systému jednotlivě, ale pouze jednou do úložiště dat Retail, které pak dodává různé síťové diagnostické systémy.

XENTRY Update Service bez Retail Data Storage

Službu XENTRY Update Service lze také používat bez úložiště maloobchodních dat, ale má některé nevýhody:

 • je vyžadováno vícenásobné stahování dat, protože každé diagnostické zařízení je musí stahovat samostatně

 • velký objem stahování z internetu

 • delší čekací doby v dílenském provozu v závislosti na délce stahování

Variantu „XENTRY Update Service bez Retail Data Storage“ proto doporučujeme pouze v případě, že používáte1-2 diagnostické systémy na provozovnu a používáte je jen nepravidelně.

Počáteční spuštění a zaškolení

Naučte se, jak zprovoznit a používat XENTRY Update Service a Retail Data Storage.

Uživatelská příručka XENTRY Update Service a Retail Data StoragePomocná karta Retail Data Storage 2

Technický požadavek

Připojení k internetu:
Internetové připojení s rychlostí alespoň 100 Mbit/s (nižší šířky pásma mohou vést k delší době stahování) a maximálně 60 ms latencí.

Aktivace domén a portů:
Úložiště maloobchodních dat musí mít přístup k následujícím doménám a portům na internetu:

Domény:
*.mercedes-benz.com
*.daimler.com
*.corpinter.net
*.tbinter.net
*.akamaihd.net

Porty:
80 (http)
443 (https)

Při použití diagnostické sady XENTRY:
Diagnostická podložka XENTRY | Systémy Pad 2 pro maloobchodní ukládání dat mohou dosáhnout:

Porty:
80 (http)
443 (https)
9000 (http)
7001 (tcp)
7002 (tcp)


Nákup Retail Data Storage 2 již zahrnuje službu XENTRY Update Service po dobu 42 měsíců od data aktivace. Zákazník, který dokončil nákup Retailového datového úložiště, obdrží e-mailové upozornění před uplynutím 42 měsíců o konci 42 měsíců. Pokud si zákazník přeje i nadále využívat dodávku dat prostřednictvím XENTRY Update Service v kombinaci s Retail Data Storage, má možnost buď zakoupit prodloužení XENTRY Update Service na 12 měsíců, nebo zakoupit nové Retail Data Storage. Datum aktivace lze vyčíst v rámci XENTRY Update Service Control Center (Retail Data Storage), a to jak v oblasti Monitorování, tak v oblasti Administrace, zde v záložce „O zařízení“.

Likvidace

Protože Retail Data Storage je zakoupený produkt, nemusíte jej po skončení používání vracet. Od společnosti Mercedes-Benz neexistují žádné specifikace a požadavky pro likvidaci úložiště dat pro maloobchod. Zlikvidujte prosím své staré úložiště maloobchodních dat v souladu s právními požadavky ve vaší zemi.

Programování řídicí jednotky pomocí adaptéru USB to LAN

Velikost softwaru řídicí jednotky se zvětšuje s novými modely vozidel. Servisy proto potřebují více času na přenos softwaru řídicí jednotky prostřednictvím OBD do vozidla. Rychlost přenosu dat přes OBD je omezena na 100 Mbit/s. Software řídicí jednotky lze nyní volitelně přenést do vozidla pomocí adaptéru USB to LAN rychlostí 300 Mbit/s.

Obecné informace / aplikace

Od verze XENTRY Diagnosis 12/2023 se doporučuje při programování hlavní jednotky BR214 a BR236 přenést software řídicí jednotky do vozidla pomocí adaptéru USB to LAN. Přenos přes OBD je stále dostupný. Paralelní přenos však není možný – musíte zvolit jednu ze dvou možností přenosu.

Níže uvedené schéma ukazuje, jak vypadá programovací cesta řídicí jednotky přes OBD a přes adaptér USB to LAN.

the control unit programming path via OBD and via USB to LAN Adapter

Při programování přes OBD (levá strana na obrázku) probíhá ovládání programování a přenos softwaru řídicí jednotky prostřednictvím diagnostického zařízení XENTRY, VCI a OBD.

Při programování pomocí adaptéru USB to LAN (pravá strana schématu) se ovládání programování stále provádí prostřednictvím diagnostického zařízení XENTRY, VCI a OBD, zatímco software řídicí jednotky je přenášen z maloobchodního datového úložiště přímo do řídicí jednotky vozidla prostřednictvím LAN portu dílenské sítě na diagnostickém pracovišti, kabel LAN, adaptér USB to LAN a port USB-C ve středové konzole vozidla.

Programování pomocí adaptéru USB to LAN nabízí následující výhody:

 • Adaptér USB to LAN umožňuje 3x rychlejší přenos dat (300 Mbit/s místo 100 Mbit/s), což zkracuje čekací doby při programování řídicí jednotky. Příklad scénáře naleznete zde.

 • Velmi stabilní připojení, protože přenos dat z maloobchodního datového úložiště do vozidla prostřednictvím adaptéru USB to LAN je kompletně kabelový.

Požadavky

Síť dílny musí splňovat několik požadavků, aby bylo možné používat adaptér USB to LAN a dosáhnout plné rychlosti přenosu dat 300 Mbit/s:

 • Maloobchodní datové úložiště, které je umístěno ve stejné síti jako adaptér USB to LAN, port LAN a diagnostické zařízení XENTRY.

 • Adaptér USB to LAN a Retail Data Storage by měly být pokud možno umístěny ve stejné podsíti (podsíť třídy C). Při použití různých podsítí mohou existovat omezení v použití adaptéru USB to LAN se starším softwarem hlavní jednotky. Poté postupujte podle pokynů v XENTRY Diagnosis.

 • Kabel LAN s alespoň Cat5e, tj. 1 Gbit/s a 100 MHz
  (Cat5 (10/100 Mbit/s a 100 MHz) nestačí).

 • Zařízení s nainstalovaným aktuálním diagnostickým softwarem XENTRY.

 • Kompatibilní VCI s aktuálním firmwarem.

 • Kompatibilní modelové řady: 214 (třída E) a 236 (třída CLE). Další modelové řady budou následovat později.

 • Kompatibilní řídicí jednotka: Hlavní jednotka (v XENTRY Diagnosis: A26/17 - multimediální systém MBUX + sdružený přístroj)

 • Připojení diagnostického zařízení k vozidlu přes VCI a OBD jako diagnostické zařízení připojené k OBD je stále nutné pro řízení programování.

USB to LAN Adapter

Balení adaptéru USB to LAN

Chcete-li adaptér USB to LAN objednat, obraťte se na zástupce v dané zemi. Adaptér USB to LAN a 10 m kabel Cat5e LAN jsou součástí dodávky.

Užitečné dokumenty

Pokyny pro uvedení do provozu a použití adaptéru USB to LAN naleznete v následujících dokumentech:

Nápověda k adaptéru USB na LAN (PDF)

Uživatelská příručka k adaptéru USB na LAN (PDF)

XENTRY Update Service and Retail Data Storage Support

Máte další otázky?

Rádi vás v tom podpoříme: V části "Potřebujete pomoc?" najdete všechny informace.