Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svar på de vanligaste frågorna nedan eller ta en titt på våra kategorier för hjälp längst ner på sidan.

SERMI-autentisering - de vanligaste frågorna

Vad behöver jag SERMI till vid underhåll/reparation av Mercedes-Benz fordon?

SERMI-autentisering (SERMI = Security-Related Vehicle Repair och Maintenance Information) krävs för all omprogrammering av stöldrelevanta fordonskomponenter. Detta inkluderar till exempel upphandling, utbyte och omprogrammering av stöldrelevanta styrenheter eller elektroniska fordonsnycklar.

Var kan jag få en auktorisation för SERMI? Vilken myndighet eller institution ska jag kontakta?

I varje EU-land ansvarar minst ett så kallat organ för bedömning av överensstämmelse (CAB = Conformity Assessment Body) för att auktorisera oberoende verkstäder och deras anställda för SERMI. Du måste därför kontakta en CAB som ansvarar för ditt land. Du kan ta reda på om ditt land redan är redo för SERMI-systemet, samt ytterligare information om SERMI och detaljer om förfarandet, på den externa webbplatsen www.vehiclesermi.eu.

Vad krävs INTE för SERMI vid service/reparation av Mercedes-Benz fordon?

Ingen SERMI-autentisering krävs fortfarande för all åtkomst och aktiviteter som inte påverkar stöldrelevanta fordonskomponenter. Du kan till exempel byta partikelfilter och "återställa" motorstyrningen utan att vara certifierad för SERMI.

Vad kräver SERMI-förordningen av fordonstillverkare som Mercedes-Benz AG?

Enligt SERMI-förordningen är fordonstillverkare skyldiga att ge tillgång till stöldrelevant information till alla oberoende verkstäder som har ett elektroniskt SERMI-certifikat. SERMI-certifikatet utfärdas av ett offentligt organ efter verkstaden och respektive anställd har inspekterats. Detta intyg måste accepteras av alla tillverkare som har fordon registrerade i Europeiska unionen.

Vad kräver SERMI-förordningen av oberoende verkstäder?

Oberoende marknadsaktörer som oberoende workshops måste kontrolleras och godkännas av ett landsspecifikt bedömningsorgan enligt enhetligt definierade kriterier - SERMI-reglerna. CAB deponerar också SERMI-certifikatet utfärdat för detta ändamål hos det förtroendecenter som är ansvarigt i hela Europa. Så den oberoende verkstaden kan fortfarande få tillgång till stöldrelevant information från fordonstillverkare i framtiden. Mer information om SERMI-reglerna finns här: https://www.vehiclesermi.eu

Kommer en verkstad eller individer att godkännas för SERMI och när kommer detta att vara möjligt?

Den enskilda verkstaden måste godkännas för SERMI av det landsspecifika registreringskontoret och de anställda som behöver tillgång till stöldrelevant information måste också vara auktoriserade respektive.

Svarade vi på din fråga?