Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svar på de vanligaste frågorna nedan eller ta en titt på våra kategorier för hjälp längst ner på sidan.

Programvara - de vanligaste frågorna

Vad är den funktionella och diagnostiska omfattningen av XENTRY Pass Thru EU?

XENTRY Pass Thru EU är den lagstadgade open-shell-varianten av XENTRY Diagnosis för oberoende marknadsdeltagare för fordonsdiagnostik som används med standard PC och sedvanlig Pass Thru-enhet. Den erbjuder ett nästan komplett utbud av diagnostiska funktioner (snabbtest, grundläggande diagnostik, blinkning och kodning av styrenheter, läs/rensa felminne, guidad och funktionell diagnostik) med undantag för tekniska begränsningar på grund av Pass Thru-enheterna:

 • Snabbtest och funktionsdiagnostik (endast enkanals, alltså längre drifttid)

 • Grundläggande diagnostik endast i XENTRY Diagnosis

 • Första uppstart (blinkande, kodning, parametrering)

 • Diagnos tillgänglig för:

  • Alla personbilsserier certifierade enligt Euro 5 eller 6 standarder (Mercedes-Benz och smart), se anteckningen nedan angående DoIP

  • Alla skåpbilsserier certifierade enligt Euro 5 eller 6 standarder (Mercedes-Benz), se noteringen nedan angående DoIP

 • XENTRY Flash tillgänglig för alla modellserier certifierade för Euro 5 och Euro 6

 • Symtombehandling genom standardiserade symtom

 • Ingen integration av XENTRY TIPS, EPC och WIS/ASRA

 • Diagnos över IP (Ethernet) "DoIP" allmänt tillgänglig om Pass Thru-enheten stöder DoIP; annars ingen blinkning av huvudenhet och instrumentgrupp för nuvarande PC- och skåpbilsmodellserier fram till introduktionen av modellserierna 206 och 223

Observera: För rena DoIP-modellserier (med introduktionen av modellserierna 206 och 223) kan dessa adaptrar användas:

Dessa adaptrar har testats av Mercedes-Benz AG och får endast användas med XENTRY Pass Thru exklusivt för DoIP-modellserien. Mercedes-Benz AG ansvarar inte för andra adaptrar.

 • Pass Thru-enhet: fritt tillgänglig på marknaden, måste uppfylla Pass Thru-standarden (se vidare nedan för rekommenderade enheter)

Vänligen notera:
XENTRY Pass Thru EU stöder inte andra fordon än ovan nämnda modellserier och modelltyper. Om du behöver full diagnostikkapacitet för alla modellserier och modelltyper, använd standarddiagnostiklösningen XENTRY Diagnosis Kit 4.

Vem är XENTRY Pass Thru EU diagnostisk lösning för?

I linje med EG-direktiven (715/2007, 692/2008, 595/2009, 582/2011 och 64/2012) erbjuder vi oberoende marknadsaktörer en speciell diagnostiklösning för standarddatorer: XENTRY Pass Thru EU.

Driften av denna XENTRY Diagnosis-variant kräver ingen XENTRY Diagnosis Kit 4-hårdvara eller XENTRY Diagnosis VCI.

Använda XENTRY Flash

Användningen av XENTRY Flash i XENTRY Pass Thru EU är lösenordsskyddad. För att komma åt den kräver varje motsvarande diagnostikanvändare en XENTRY Flash-användarbehörighet. Kontakta din marknadsspecifika kontaktperson om du vill ansöka om en XENTRY Flash-användare.

Vad är användningsavgiften och faktureringen för XENTRY Pass Thru EU?

Användningen av XENTRY Pass Thru EU kräver betalning av en årlig fast användaravgift. Tillgång till diagnostikdata medför extra kostnader baserat på tid.

 • Fakturering för användning av diagnostikdata och applikation

 • Tidsbaserad fakturering av en fast användaravgift för onlinedriftskostnader och support

 • Tidskrediter för diagnostikdata kan köpas i olika mängder

 • För faktureringsmodaliteter och priserna för den fasta användaravgiften och tidskrediter, besök produktsidan för XENTRY Pass Thru EU

 • Den initiala order-, uppföljningsorder- och beställningstidskreditprocesserna beskrivs under "Registrering och beställning"

Hur kan jag få åtkomsträttigheter till DSB-systemet?

Du kommer att få tillgång till DSB om du uppfyller systemkraven och är en oberoende verkstad som kan reparera och serva Mercedes-Benz-fordon professionellt (enligt tillverkarens specifikationer). Mercedes-Benz B2B Connect (daimler.com)

Hur kan jag ta reda på min nuvarande "tidskreditstatus"?

Din återstående aktuella tidskredit – för den valda fordonsavdelningen – visas varje gång du öppnar diagnostiken (start av diagnostik i XENTRY-ramen).

Din tidskreditstatus anges också i Mercedes-Benz B2B Connect under "Min verkstad" > "Ansökningar" > "XENTRY Pass Thru EU" > "Översikt över dina system och krediter".

Svarade vi på din fråga?

har lagts till i varukorgen