Jak możemy Ci pomóc?

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania poniżej lub zapoznaj się z kategoriami dokumentacji pomocy u dołu strony.

XENTRY Diagnosis Lite

Dla kogo przeznaczone jest rozwiązanie XENTRY Diagnosis Lite?

Dobrowolnie i w oparciu o dyrektywy WE (715/2007, 692/2008, 595/2009, 582/2011, 64/2012 i 2018/858) oferujemy niezależnym uczestnikom rynku specjalne rozwiązanie diagnostyczne dla standardowych komputerów PC: XENTRY Diagnosis Lite.

Działanie tego wariantu XENTRY Diagnosis wymaga XENTRY Diagnosis VCI.

Jaki jest zakres funkcjonalny i diagnostyczny XENTRY Diagnosis Lite?

Wyłącznie dla niezależnych warsztatów oferujemy specjalne rozwiązanie diagnostyczne dla standardowego komputera PC: XENTRY Diagnosis Lite. Możesz obsługiwać ten dobrowolnie oferowany wariant produktu na standardowym komputerze. Zakres dostawy obejmuje standardowy sprzęt XENTRY Diagnosis VCI do komunikacji z pojazdem. Oferuje pełny zakres diagnostyczny:

 • Szybki test

 • Podstawowa diagnoza (wartość rzeczywista, aktywacje)

 • Uruchomienie (w tym obróbka blacharska, kodowanie i parametryzacja)

 • Odczyt / usuwanie pamięci błędu

 • Diagnoza kierowana

 • Diagnostyka funkcjonalna

 • Prognoza naprawy

 • Programowanie kluczy, usługi FBS4 dostępne od sierpnia 2023 roku!

 • Diagnostyka wszystkich jednostek sterujących dla wszystkich serii modeli od 2004 roku (seria XENTRY i DAS / bez HHTWIN)

Co wchodzi w zakres dostawy XENTRY Diagnosis Lite?

Początkowe zamówienie XENTRY Diagnosis Lite zawiera łącze pobierania z dokumentacją użytkownika dotyczącą instalacji Instalatora podstawowego na komputerach z systemem Windows z aktualizacjami usług przez cały okres obowiązywania umowy. Do korzystania z oprogramowania wymagany jest numer umowy, StartKey i kredyty czasowe.

Przez pierwszy rok obowiązywania umowy nie jest naliczana stała opłata za użytkowanie oprogramowania i wsparcie. Po pierwszym roku subskrypcja XENTRY Diagnosis Lite może być odnawiana rok po roku, płacąc kolejną roczną stałą opłatę użytkownika. Uprawnia to do otrzymywania ciągłych regularnych aktualizacji aplikacji i danych oraz do korzystania z usług online, a także wsparcia użytkownika.

Dla nowego zamówienia XENTRY Diagnosis Lite, następujące składniki są zawarte w XENTRY Diagnosis COM Kit:

1. XENTRY Diagnosis VCI
2. Stick  WiFi
3. OBD (16-stykowy)
4. USB (5m)
5. Informacje dla użytkownika i instrukcje bezpieczeństwa
6. Komponenty cyfrowe (oprogramowanie, instrukcja, karty pomocy)

Ważna uwaga:
Należy pamiętać, że XENTRY Diagnosis Lite mogą być zamawiane tylko przez użytkowników z siedzibą w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jakie są wymagania systemowe dla XENTRY Diagnosis Lite?

Do korzystania z XENTRY Diagnosis Lite wymagany jest specjalny, sprzętowy StartKey, który można zamówić w Mercedes-Benz B2B Connect dopiero po otrzymaniu wstępnej dostawy. Identyfikator sprzętu wymagany do zamówienia StartKey można odczytać za pomocą narzędzia "ConfigAssist"; numer systemu lub umowy wymagany również dla XENTRY Diagnosis Lite można uzyskać w Mercedes-Benz B2B Connect "Mój warsztat" > "Aplikacje" > "XENTRY Diagnosis Lite" > "Przegląd systemu i kredytu".

StartKey umożliwia niektórym urządzeniom końcowym, takim jak komputery przenośne, uruchamianie aplikacji diagnostycznej podczas korzystania z unikatowego identyfikatora sprzętu do zamawiania. Urządzenie końcowe musi spełniać następujące wymagania systemowe:

 • Uprawnienia administratora do instalacji i aktualizacji

 • Komputer PC/laptop zgodny z systemem Windows z procesorem Intel I5 lub porównywalnym modelem

 • System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy) lub Windows 11 (64-bitowy)

 • Co najmniej 8 GB pamięci głównej (RAM), zalecane 16 GB

 • Zalecane jest co najmniej 150 GB wolnego miejsca na dysku twardym SSD (ze względu na wydajność i trwałość mechaniczną)

 • Przeglądarka: Edge dla Windows

 • Szerokopasmowe połączenie internetowe przez LAN/WLAN

 • Zainstalowany program Microsoft .NET 4.0 (lub nowszy) (http://www.microsoft.com)

Jakie są instrukcje użytkowania połączenia online dla XENTRY Diagnosis Lite?

Do korzystania z zawartości diagnostycznej wymagane jest stałe połączenie z Internetem:

 • do pobierania danych diagnostycznych (dla każdej sesji diagnostycznej)

 • do sprawdzenia prawa dostępu do treści danych (StartKey)

 • w celu sprawdzenia danych umowy

Czy zawsze muszę być online z XENTRY Diagnosis Lite?

Tak. XENTRY Diagnosis Lite to rozwiązanie diagnostyczne online per se. Podczas uruchamiania aplikacji XENTRY Diagnosis Lite uzgadniane są prawa dostępu i dane aplikacji. To sprawdzenie nie powiedzie się bez połączenia online i nie można uruchomić XENTRY. Ponadto, podczas otwierania diagnostyki z ramki XENTRY, dostępne kredyty czasowe konta użytkownika są pobierane online. Jeśli nie można zweryfikować kredytu online, nie można otworzyć diagnostyki.

Czy mogę wypożyczyć sprzęt (XENTRY Diagnosis COM Kit) do XENTRY Diagnosis Lite?

Nie. Sprzęt w postaci XENTRY Diagnosis COM Kit można tylko kupić!

Na co należy zwrócić uwagę przy zmianie urządzenia (PC, laptop, tablet) do obsługi XENTRY Pass Thru EU/XENTRY Diagnosis Lite?

Ze względu na nowy komputer PC/laptop/tablet bieżący startowy XENTRY Pass Thru EU/XENTRY Diagnosis Lite już nie działa.
Należy zmienić identyfikator sprzętu skojarzony z kluczem uruchomienia.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 • Zaloguj się do B2B Connect i przejdź do zakładki "Konto" > "Licencje"

 • W sekcji "Aktywne licencje" wybierz odpowiedni system, np. XENTRY Pass Thru EU.

 • Kliknij "Zmień" obok identyfikatora sprzętu

 • Następnie wprowadź nowy identyfikator sprzętu i potwierdź przyciskiem "Zapisz".

Po zakończeniu zmiany system zostanie skojarzony z nowym identyfikatorem sprzętu. Otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą zmianę. 

Jaka jest opłata za użytkowanie i rozliczenie XENTRY Diagnosis Lite?

Korzystanie z XENTRY Diagnosis Lite wymaga uiszczenia rocznej stałej opłaty użytkownika oraz zakupu zestawu XENTRY Diagnosis COM Kit za pośrednictwem Mercedes-Benz AG; związane z czasem, dodatkowe koszty są ponoszone za dostęp do danych diagnostycznych.

 • Rozliczenia za korzystanie z danych diagnostycznych i aplikacji

 • Naliczanie w czasie zryczałtowanej opłaty użytkownika za koszty operacyjne i wsparcie online

 • Kredyty czasowe na dane diagnostyczne można kupić w różnych kwotach

 • Aby zapoznać się z zasadami rozliczeń i cenami stałej opłaty użytkownika i kredytów czasowych, odwiedź stronę produktu XENTRY Diagnosis Lite

 • Początkowe zamówienie, zamówienie uzupełniające i procesy kredytowania czasu zamówienia są opisane w sekcji "Rejestracja i zamawianie"

O czym należy pamiętać podczas korzystania z XENTRY Flash z XENTRY Diagnosis Lite?

Korzystanie z XENTRY Flash w XENTRY Diagnosis Lite jest chronione hasłem. Autoryzacja użytkownika XENTRY Flash jest wymagana dla każdego indywidualnego użytkownika diagnostyki w celu uzyskania dostępu. Skontaktuj się z osobą kontaktową na swoim rynku, aby ubiegać się o autoryzację użytkownika XENTRY Flash.

Jakie są warunki umowy XENTRY Diagnosis Lite?

XENTRY Diagnosis Lite jest początkowo dostarczany przez 12 miesięcy wraz z zakupem zestawu XENTRY Diagnosis COM. Umowa kończy się automatycznie po tym czasie, ale może być odnawiana po roku z zapłatą dodatkowych rocznych stałych opłat użytkownika.

Dlaczego muszę kupować kredyty czasowe na dane diagnostyczne oprócz zryczałtowanych opłat za użytkowanie zakupionego XENTRY Diagnosis Lite?

Tylko rzeczywisty czas użycia zawartości diagnostycznej jest rozliczany za pomocą kredytów czasu diagnostycznego; koszty poniesione przez użytkowników są zatem oparte na użytkowaniu, a nie na stawce ryczałtowej. Opłaty za użytkowanie, które pokrywają wszystkie koszty stałe, takie jak administracja, sprzedaż i stała dostępność wsparcia, mogą być utrzymywane na niskim poziomie dzięki osobnym kredytom czasowym dla rzeczywistej zawartości diagnostycznej.

Jak mogę sprawdzić mój aktualny "status kredytu czasowego"?

Pozostały aktualny kredyt czasowy – dla wybranego działu pojazdów – jest wyświetlany przy każdym otwarciu diagnostyki (rozpoczęcie diagnostyki w ramce XENTRY).

Status kredytu czasowego jest również wskazany w Mercedes-Benz B2B Connect w zakładach "Mój warsztat" > "Aplikacje" > "XENTRY Diagnosis Lite" > "Przegląd twoich systemów i kredytów".

Jak działa zużycie kredytów czasowych?

Status kredytów czasowych diagnostyki jest sprawdzany za każdym razem, gdy diagnostyka jest uruchamiana z ramki XENTRY dla określonego pojazdu. Jeśli nie istnieje "częściowo wykorzystany" kredyt czasowy, używany jest następny dostępny kredyt czasowy. Kredyt czasowy zaczyna działać nieprzerwanie od tego momentu, nawet jeśli diagnostyka lub XENTRY są wyłączone. Na przykład, jeśli diagnoza trwa tylko kilka minut, a XENTRY zostanie zamknięty, jednogodzinny kredyt będzie trwał tylko przez godzinę po aktywacji. Jeśli spróbujesz rozpocząć diagnostykę po upływie godziny, aktywuje ona nowy kredyt czasowy. Jeśli twój czas wyczerpie się podczas sesji diagnostycznej, diagnostyka może być kontynuowana do następnej zmiany pojazdu.

Co oznacza "stały i zmienny składnik ceny"?

Subskrypcja XENTRY Diagnosis Lite obejmuje zarówno stały, jak i zmienny składnik cenowy.

Składnik ceny stałej

 • Roczna zryczałtowana opłata użytkownika za korzystanie z produktu za koszty operacyjne online i korzystanie z usług wsparcia

Zmienny składnik cenowy

 • Wykorzystanie zakupionych jednostek kredytu czasu na wykorzystanie danych diagnostycznych

 • Automatyczne zarządzanie kredytami czasu użytkowania (przez aplikację diagnostyczną)

 • Jednostka kredytowa jest aktywowana po otwarciu systemu diagnostycznego i działa do momentu jego wygaśnięcia, nawet po zakończeniu sesji diagnostycznej lub po zmianie pojazdów


Uwaga:

Niestety, kredyty czasowe zakupione przez pomyłkę lub które nie są już wymagane, nie mogą zostać zwrócone ani zrefundowane. Niewykorzystane lub nierozpoczęte kredyty czasowe również nie mogą zostać zwrócone na koniec okresu obowiązywania umowy. Jednak Twój kredyt zostanie przeniesiony, jeśli odnowisz umowę.

Jakie są wymagania dotyczące zamówienia XENTRY Diagnosis Lite?

Zamawianie stałej opłaty użytkownika i  kredytów czasowych:

 • Zamawianie kredytów czasowych  XENTRY Diagnosis Lite można zamówić tylko w Mercedes-Benz B2B Connect

 • Inne metody zamawiania (takie jak faks, e-mail, zamawianie w Mercedes-Benz AG przez telefon, zamawianie za pośrednictwem organizacji krajowej/MPC lub za pośrednictwem agenta Mercedes-Benz itp.) nie są możliwe


Płatność zryczałtowanych opłat za użytkowanie/kredytów czasowych:

 • Szczegółowe informacje na temat zamawiania, płatności i sposobów fakturowania można znaleźć w ogólnych warunkach Mercedes-Benz B2B Connect


Aby kwalifikować się do zamówienia XENTRY Diagnosis Lite EU, musisz być członkiem upoważnionej grupy osób zgodnie z rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych. Jeśli późniejsza weryfikacja wykaże, że nie jesteś członkiem upoważnionej grupy osób, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego dostępu.

Należy pamiętać, że XENTRY Diagnosis Lite EU mogą być zamawiane tylko przez użytkowników z siedzibą w Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Gdzie mogę kupić XENTRY Diagnosis Lite? Tylko z Mercedes-Benz B2B Connect, czy także za pośrednictwem agencji krajowej, generalnego przedstawiciela lub innych źródeł?

XENTRY Diagnosis Lite można zamówić i opłacić wyłącznie za pośrednictwem Mercedes-Benz B2B Connect. Zestaw diagnostyczny XENTRY 4 można również uzyskać za pośrednictwem odpowiedzialnych przedstawicieli krajowych.

Czy XENTRY Diagnosis Lite jest również dostępny dla firm spoza UE?

Nie, XENTRY Diagnosis Lite jest dostępny tylko w UE.

Należy pamiętać, że XENTRY Diagnosis Lite mogą być zamawiane wyłącznie przez użytkowników z siedzibą w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Z kim mogę się skontaktować w przypadku innych problemów lub pytań związanych z XENTRY Diagnosis Lite?

W przypadku pytań związanych z działalnością biznesową (takich jak StartKey lub kredyty czasowe do diagnostyki) prosimy o kontakt z działem obsługi sprzedaży pod adresem: xentry.customer.support@mercedes-benz.com

Zespoły wsparcia również chętnie zaoferują Ci pomoc.

Czy odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie?