Jak możemy Ci pomóc?

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania poniżej lub zapoznaj się z kategoriami dokumentacji pomocy u dołu strony.

XENTRY Pass Thru EU

Dla kogo przeznaczone jest rozwiązanie diagnostyczne XENTRY Pass Thru EU?

Zgodnie z dyrektywami WE (715/2007, 692/2008, 595/2009, 582/2011, 64/2012 i 2018/858) oferujemy niezależnym uczestnikom rynku specjalne rozwiązanie diagnostyczne dla standardowych komputerów PC: XENTRY Pass Thru EU.

Działanie tego wariantu XENTRY Diagnosis nie wymaga żadnego sprzętu XENTRY Diagnosis Kit 4 ani XENTRY Diagnosis VCI.

Jaki jest zakres funkcjonalny i diagnostyczny XENTRY Pass Thru EU?

XENTRY Pass Thru EU to ustawowa otwarta wersja XENTRY Diagnosis przeznaczona dla niezależnych uczestników rynku do diagnostyki pojazdów, używana ze standardowym komputerem PC i standardowym urządzeniem Pass Thru. Oferuje prawie pełny zakres funkcji diagnostycznych (szybki test, podstawowa diagnostyka, flashowanie i kodowanie jednostek sterujących, odczyt/kasowanie pamięci błędów, diagnostyka prowadzona i funkcjonalna) z wyjątkiem ograniczeń technicznych związanych z urządzeniami Pass Thru:

 • Szybki test i diagnostyka funkcjonalna (tylko jednokanałowy, co oznacza dłuższy czas pracy)

 • Podstawowa diagnostyka tylko w XENTRY Diagnosis

 • Pierwsze uruchomienie (flashowanie, kodowanie, parametryzacja)

 • Diagnoza dostępna dla:

  • Wszystkich serii samochodów osobowych certyfikowanych zgodnie ze standardami Euro 5 lub 6 (Mercedes-Benz i smart), patrz poniższa uwaga dotycząca DoIP

  • Wszystkich serii samochodów dostawczych certyfikowanych zgodnie z normami Euro 5 lub 6 (Mercedes-Benz), patrz poniższa uwaga dotycząca DoIP

  • Wszystkich pojazdów elektrycznych (BEV) zasilanych wyłącznie akumulatorowo (Mercedes-Benz), zapoznaj się z poniższą uwagą dotyczącą DoIP

 • XENTRY Flash dostępne dla wszystkich serii modeli certyfikowanych dla Euro 5 i Euro 6, a także pojazdów elektrycznych, zasilanych wyłącznie akumulatorami (BEV)

 • Przetwarzanie objawów według standaryzowanych objawów

 • Brak integracji XENTRY Tips, EPC i WIS/ASRA

 • Diagnostyka przez IP (Ethernet) „DoIP” ogólnie dostępna, jeśli urządzenie Pass Thru obsługuje DoIP; w przeciwnym razie brak flashowania radioodtwarzacza i zestawu wskaźników dla obecnych serii modeli PC i Van aż do wprowadzenia serii modeli 206 i 223

Uwaga: W przypadku czystych serii modeli DoIP (po wprowadzeniu serii modeli 206 i 223) można używać następujących adapterów:

Te adaptery zostały przetestowane przez Mercedes-Benz AG i mogą być używane wyłącznie z XENTRY Pass Thru wyłącznie dla serii modeli DoIP. Mercedes-Benz AG nie odpowiada za żadne inne adaptery.

 • Urządzenie Pass Thru: dostępne na rynku, musi spełniać standard Pass Thru (proszę zapoznać się z zalecanymi urządzeniami poniżej)

Proszę zanotować:
XENTRY Pass Thru EU nie obsługuje pojazdów innych niż wymienione powyżej serie i typy modeli. Jeśli potrzebujesz pełnej diagnostyki dla wszystkich serii modeli i typów modeli, użyj standardowego rozwiązania diagnostycznego XENTRY Diagnosis Kit 4.

Zakres dostawy

W pierwszej kolejności XENTRY Pass Thru EU zawiera link do pobrania, w tym dokumentację aplikacji do instalacji podstawowej konfiguracji na komputerach z systemem Windows z usługą aktualizacji w okresie obowiązywania umowy. Aby korzystać z oprogramowania, wymagany jest numer kontraktu i startkey, a także kredyty czasowe.

W przypadku korzystania z oprogramowania i wsparcia, opłata za użytkowanie zostanie pobrana za pierwszy rok obowiązycia umowy. Po pierwszym roku zakup XENTRY Pass Thru EU może zostać przedłużony o rok. Odbywa się to poprzez uzyskanie kolejnej rocznej opłaty za użytkowanie, która uprawnia do kontynuowania regularnych aktualizacji aplikacji i danych oraz do korzystania z usług online i wsparcia.

Ważna uwaga:
Należy pamiętać, że XENTRY Pass Thru EU mogą być zamawiane wyłącznie przez użytkowników z siedzibą w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jakie są wymagania systemowe dla XENTRY Pass Thru EU?

Do korzystania z usługi XENTRY Pass Thru EU wymagany jest specjalny klucz StartKey, który można zamówić w Mercedes-Benz B2B Connect po otrzymaniu pierwszej dostawy. Identyfikator sprzętu wymagany do zamówienia StartKey można odczytać za pomocą narzędzia „ConfigAssist”; numer systemu lub umowy wymagany również dla XENTRY Pass Thru EU można uzyskać w Mercedes-Benz B2B Connect „Mój warsztat” > „Moje aplikacje” > „XENTRY Pass Thru EU” > „Przegląd systemów i kredytów”.
StartKey umożliwia niektórym urządzeniom końcowym, takim jak laptopy, uruchamianie aplikacji diagnostycznej, gdy do składania zamówienia używasz unikalnego identyfikatora sprzętu. Urządzenie końcowe musi spełniać następujące wymagania systemowe:

 • Prawa administratora do instalacji i aktualizacji

 • Komputer stacjonarny lub laptop zgodny z systemem Windows z procesorem co najmniej Intel I5 lub porównywalnym modelem

 • System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy) lub Windows 11 (64-bitowy)

 • Minimum 8 GB pamięci (RAM), zalecane 16 GB

 • Minimum 150 GB wolnego miejsca na dysku twardym, zalecany jest dysk SSD (ze względu na wydajność i wytrzymałość mechaniczną)

 • Przeglądarka: Edge dla Windows

 • Szerokopasmowe połączenie internetowe przez LAN/WLAN

 • Zainstalowany Microsoft .NET 4.0 (lub nowszy) (http://www.microsoft.com)

Jaka jest nowa obowiązkowa procedura logowania od 2021 roku?

Wraz z wydaniem 06/2020 wdrożono ścisłą koncepcję bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia dostępu diagnostycznego i usług zaplecza. Od tego czasu dla serii modeli 213 z roku modelowego 2020 i 223 wymagane jest spersonalizowane logowanie.

W 2021 r. ten poziom bezpieczeństwa zostanie rozszerzony na wszystkie marki i dywizje, tzn. wszyscy użytkownicy diagnostyczni muszą osobiście zalogować się do systemu diagnostycznego. Oznacza to, że anonimowy dostęp do pojazdów i usług zaplecza nie jest już możliwy.

Od wydania 09/2021 do czynności diagnostycznych zazwyczaj potrzebujesz standardowej roli diagnostycznej. Nowa, rozszerzona rola XENTRY Flash jest wymagana do uruchomienia CU.

Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu XENTRY Pass Thru EU.

Jakie są instrukcje użytkowania połączenia online dla XENTRY Pass Thru EU?

Do korzystania z zawartości diagnostycznej wymagane jest stałe połączenie online:

 • do pobierania danych diagnostycznych (dla każdej sesji diagnostycznej)

 • sprawdzenie praw dostępu do zawartości danych (StartKey)

 • sprawdzić dane umowne

Czy podczas przeprowadzania diagnostyki standardowych komputerów PC zawsze muszę być w trybie online?

Tak. XENTRY Pass Thru EU to internetowe rozwiązanie diagnostyczne per se. Podczas uruchamiania aplikacji XENTRY Pass Thru EU następuje uzgodnienie praw dostępu i danych aplikacji. To sprawdzenie kończy się niepowodzeniem bez połączenia online i nie można uruchomić XENTRY. Ponadto, podczas otwierania diagnostyki z ramki XENTRY, dostępne kredyty czasowe konta użytkownika są pobierane online. Jeśli kredytu nie można zweryfikować online, nie można otworzyć diagnostyki.

Z jakim urządzeniem Pass Thru mogę obsługiwać XENTRY Pass Thru EU?

Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie Pass Thru musi spełniać standardy Pass Thru. Jest swobodnie dostępny na rynku. Następujące urządzenia Pass Thru zostały przetestowane i są zalecane dla XENTRY Pass Thru przez Mercedes-Benz Group AG:

 • Actia Passthru+ XS 2G

 • Bosch KTS 560

 • Technologia ADIS EURO VCI

Na co należy zwrócić uwagę przy zmianie urządzenia (PC, laptop, tablet) do obsługi XENTRY Pass Thru EU/XENTRY Diagnosis Lite?

Ze względu na nowy komputer PC/laptop/tablet bieżący startowy XENTRY Pass Thru EU/XENTRY Diagnosis Lite już nie działa.
Należy zmienić identyfikator sprzętu skojarzony z kluczem uruchomienia.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 • Zaloguj się do B2B Connect i przejdź do zakładki "Konto" > "Licencje"

 • W sekcji "Aktywne licencje" wybierz odpowiedni system, np. XENTRY Pass Thru EU.

 • Kliknij "Zmień" obok identyfikatora sprzętu

 • Następnie wprowadź nowy identyfikator sprzętu i potwierdź przyciskiem "Zapisz".

Po zakończeniu zmiany system zostanie skojarzony z nowym identyfikatorem sprzętu. Otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą zmianę. 

Jaka jest opłata za użytkowanie i rozliczenia za XENTRY Pass Thru EU?

Korzystanie z XENTRY Pass Thru EU wymaga uiszczenia rocznej, zryczałtowanej opłaty użytkownika. Dostęp do danych diagnostycznych wiąże się z dodatkowymi kosztami w zależności od czasu.

 • Rozliczenia za korzystanie z danych diagnostycznych i aplikacji

 • Oparte na czasie rozliczanie stałej opłaty użytkownika za koszty operacyjne i wsparcie online

 • Kredyty czasowe na dane diagnostyczne można nabyć w różnych kwotach

 • Aby uzyskać informacje na temat warunków rozliczeń oraz cen zryczałtowanej opłaty użytkownika i kredytów czasowych, odwiedź stronę produktu XENTRY Pass Thru EU

 • Procesy kredytowe dotyczące zamówienia początkowego, zamówienia uzupełniającego i czasu składania zamówienia opisano w punkcie „Rejestracja i zamawianie”

O czym należy pamiętać podczas korzystania z XENTRY Flash z XENTRY Pass Thru EU?

Korzystanie z XENTRY Flash w ramach XENTRY Diagnostics EU (dla obecnych klientów) i XENTRY Pass Thru EU jest chronione hasłem. Aby uzyskać dostęp, wymagana jest autoryzacja użytkownika XENTRY Flash dla każdego indywidualnego użytkownika diagnostycznego. Prosimy o złożenie wniosku o te prawa za pośrednictwem UMAS.

Jakie są warunki umowy na XENTRY Pass Thru EU?

XENTRY Pass Thru EU jest początkowo dostępny przez 12 miesięcy za roczną stałą opłatę za użytkowanie. Umowa kończy się automatycznie po tym czasie, ale można ją przedłużyć o rok za każdym razem, po uiszczeniu dodatkowych rocznych zryczałtowanych opłat użytkownika.

Dlaczego oprócz uiszczania stałych opłat za korzystanie z usługi XENTRY Pass Thru EU muszę kupować kredyty czasowe na dane diagnostyczne?

Kredyty czasowe diagnostyki są wypłacane za rzeczywisty czas korzystania z zawartości diagnostycznej. Oznacza to, że koszty ponoszone przez użytkowników opierają się na ich zużyciu, a nie na stałej opłacie. Dzięki temu ryczałtowe opłaty dla użytkowników pokrywające wszystkie koszty stałe, takie jak administracja, dystrybucja i stała dostępność wsparcia, mogą być utrzymane na niskim poziomie.

Jak mogę sprawdzić mój aktualny „stan kredytu czasowego”?

Twój pozostały bieżący kredyt – dla wybranej kategorii pojazdów – jest wyświetlany za każdym razem, gdy otwierasz diagnostykę (początek diagnostyki w ramce XENTRY).

Status Twojego kredytu czasowego jest również wskazany w Mercedes-Benz B2B Connect w sekcji „Mój warsztat” > „Aplikacje” > „XENTRY Pass Thru EU” > „Przegląd Twoich systemów i kredytów”.

Jak działa zużycie kredytów czasowych?

Stan punktów czasu diagnostics jest sprawdzany za każdym razem, gdy diagnoza rozpoczyna się w XENTRY dla danego pojazdu. Jeśli nie ma "otwartego" kredytu czasowego, zostanie użyty następny nowy dostępny kredyt czasowy. Ten kredyt zużywa się nieprzerwanie od startu do końcowego momentu, nawet jeśli diagnoza XENTRY zostanie zakończona. Oznacza to, że kredyt jednej godziny po starcie jest rzeczywiście ważny przez dokładnie jedną godzinę, nawet jeśli zdiagnozowano tylko kilka minut, a następnie XENTRY zostaje zakończona; jeśli zostanie podjęta próba rozpoczęcia diagnozy po upływie godziny, zostanie otwarty nowy kredyt czasowy. Jeśli podczas sesji diagnostycznej wygaśnie kredyt czasowy, diagnoza może być kontynuowana do następnej zmiany pojazdu.

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących moich kredytów czasowych?

W przypadku pytań związanych z działalnością biznesową (takich jak StartKey, kredyty czasowe diagnostyki) prosimy o kontakt z działem obsługi sprzedaży pod adresem xentry.customer.support@mercedes-benz.com.

Zespoły wsparcia również chętnie zaoferują Ci pomoc.

Co oznacza „stały i zmienny składnik ceny”?

Zakup XENTRY Pass Thru EU składa się ze składnika o stałej i zmiennej cenie.

Składnik ceny Fixer

 • Roczna opłata za użytkowanie online w odniesieniu do kosztów operacyjnych online i korzystania z usług wsparcia

Składnik ceny zmiennej

 • Zużycie nabytych jednostek kredytowych czasu na wykorzystanie danych diagnostycznych

 • Automatyczna kontrola wykorzystania kredytów czasowych (za pośrednictwem aplikacji diagnostycznej)

 • Jednostka kredytowa rozpoczyna się od wejścia do diagnozy i będzie działać nawet po zakończeniu sesji diagnostycznej lub zmianie pojazdu do końca jednostki

Uwaga:
Należy pamiętać, że nieprawidłowo nabyte lub nie są już potrzebne kredyty czasowe, nie mogą zostać zwrócone ani zwrócone. Podobnie nie można zwrócić kredytów czasowych, które nie zostały wykorzystane lub nie zostały otwarte po zakończeniu umowy. Jednak w przypadku przedłużenia kontraktu transfer jest możliwy.

Jakie są wymagania dotyczące zamówienia XENTRY Pass Thru EU?

Zamawianie zryczałtowanych opłat użytkownika i kredytów czasowych:

 • Zamawianie punktów czasowych na XENTRY Pass Thru EU można zamówić tylko w Mercedes-Benz B2B Connect

 • Inne sposoby zamawiania (takie jak faks, e-mail, zamawianie w Mercedes-Benz AG przez telefon, zamawianie za pośrednictwem organizacji krajowej/MPC lub agenta Mercedes-Benz itp.) nie są możliwe

Płatność zryczałtowanych opłat użytkownika/kredytów czasowych:

 • Szczegółowe informacje na temat zamawiania, płatności i rozliczeń znajdują się w ogólnych warunkach Mercedes-Benz B2B Connect

 • Jeśli chcesz zamówić XENTRY Pass Thru EU w celach szkoleniowych, przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z działem wsparcia sprzedaży pod adresem xentry.customer.support@mercedes-benz.com

Aby móc zamówić XENTRY Pass Thru EU, musisz być członkiem upoważnionej grupy osób zgodnie z rozporządzeniem o wyłączeniu grupowym. Jeśli podczas późniejszej weryfikacji okaże się, że nie jesteś członkiem upoważnionej grupy osób, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego dostępu.

Należy pamiętać, że XENTRY Pass Thru EU mogą być zamawiane wyłącznie przez użytkowników z siedzibą w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Gdzie mogę kupić XENTRY Pass Thru EU? Tylko z Mercedes-Benz B2B Connect czy też za pośrednictwem agentów krajowych, MPC, generalnego przedstawiciela lub innych źródeł?

XENTRY Pass Thru EU można zamówić i opłacić wyłącznie za pośrednictwem Mercedes-Benz B2B Connect, podczas gdy XENTRY Diagnosis Kit 4 można również uzyskać za pośrednictwem właściwych przedstawicieli krajowych.

Czy XENTRY Pass Thru EU jest również dostępne dla firm spoza UE?

Nie, XENTRY Pass Thru EU jest dostępny tylko w UE.

Należy pamiętać, że XENTRY Pass Thru EU mogą być zamawiane wyłącznie przez użytkowników z siedzibą w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Którego oprogramowania/sprzętu diagnostycznego powinienem użyć: XENTRY Pass Thru EU dla standardowych komputerów PC czy XENTRY Diagnosis Kit 4?

XENTRY Pass Thru EU jest zalecany tylko wtedy, gdy posiadasz już komputer diagnostyczny/laptop – prawdopodobnie z innymi aplikacjami diagnostycznymi innych producentów – i chcesz diagnozować tylko samochody osobowe i dostawcze Mercedes-Benz/smart z certyfikatem Euro 5/Euro VI . Serie modeli i modele nie certyfikowane zgodnie z normami Euro 5, Euro 6 lub Euro VI (np. samochody osobowe W210 lub pojazdy użytkowe Euro VI) nie są objęte XENTRY Pass Thru EU.

Pełny zakres diagnostyki dla wszystkich serii modeli jest możliwy tylko przy użyciu standardowego rozwiązania XENTRY Diagnosis Kit 4.

Czy XENTRY Pass Thru EU zawiera również XENTRY DAS, abym mógł pracować na modelach Euro 5/VI starszych serii?

Tak, XENTRY Pass Thru EU obejmuje XENTRY DAS do diagnostyki starszych serii modeli – jednak ograniczone do pojazdów certyfikowanych zgodnie ze standardami Euro 5 lub VI. XENTRY DAS jest w pełni zintegrowany z tymi wariantami i można go otworzyć za pomocą interfejsu użytkownika XENTRY.

Czy XENTRY Pass Thru EU obsługuje diagnostykę przez IP (DoIP)?

Diagnostyka przez IP (Ethernet) „DoIP” ogólnie dostępna, jeśli urządzenie Pass Thru obsługuje DoIP; w przeciwnym razie nie jest możliwe flashowanie radioodtwarzacza i zestawu wskaźników dla obecnych serii modeli PC i Van aż do wprowadzenia serii modeli 206 i 223.

W przypadku czystych serii modeli DoIP (po wprowadzeniu serii modeli 206 i 223) można obsługiwać adaptery DoIP. Proszę również zapoznać się z uwagą dotyczącą DoIP pod zakresem funkcjonalnym i diagnostycznym XENTRY Pass Thru EU.

Z kim mogę się skontaktować w przypadku innych problemów lub pytań związanych z XENTRY Pass Thru EU?

W przypadku pytań związanych z biznesem (takich jak StartKey, kredyty czasowe na diagnostykę) prosimy o kontakt z działem wsparcia sprzedaży pod adresem xentry.customer.support@mercedes-benz.com

Zespoły wsparcia również chętnie udzielą Ci pomocy.

Czy odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie?