Jak Vám můžeme pomoci?

Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky nebo se podívejte do dokumentace s nápovědou v dolní části stránky.

XENTRY Diagnosis Lite

Pro koho je řešení XENTRY Diagnosis Lite určeno?

Dobrovolně a na základě směrnic ES (715/2007, 692/2008, 595/2009, 582/2011, 64/2012 a 2018/858) nabízíme nezávislým opravcům speciální diagnostické řešení pro standardní PC: XENTRY Diagnosis Lite.

Používání této varianty XENTRY Diagnosis vyžaduje XENTRY Diagnosis VCI.

Jaký je funkční a diagnostický rozsah XENTRY Diagnosis Lite?

Exkluzivně pro nezávislé opravce nabízíme speciální diagnostické řešení pro standardní PC: XENTRY Diagnosis Lite. Tuto dobrovolně nabízenou variantu produktu můžete používat na standardním PC. Rozsah dodávky zahrnuje standardní hardware XENTRY Diagnosis VCI pro komunikaci s vozidlem. Nabízí plný diagnostický rozsah:

 • Krátký test

 • Základní diagnostika (aktuální hodnota, ovládání)

 • Uvedení do provozu (vč. flešování, kódování a parametrizace)

 • Čtení/mazání chybové paměti

 • Řízená diagnostika

 • Funkční diagnostika

 • Prognóza oprav

 • Programování klíčů, služby FBS4 dostupné od srpna 2023!

 • Diagnostika všech řídicích jednotek pro všechny modelové řady od roku 2004 (řady XENTRY a DAS / bez HHTWIN)

Co je součástí dodávky XENTRY Diagnosis Lite?

Počáteční objednávka XENTRY Diagnosis Lite obsahuje odkaz ke stažení s uživatelskou dokumentací pro instalaci základního nastavení na počítačích se systémem Windows s aktualizacemi služeb po celou dobu trvání smlouvy. Pro používání softwaru je vyžadováno číslo smlouvy, StartKey a časové kredity.

V prvním roce trvání smlouvy se za používání a podporu softwaru neúčtuje žádný paušální uživatelský poplatek. Po prvním roce lze předplatné XENTRY Diagnosis Lite obnovovat po jednotlivých letech zaplacením dalšího ročního paušálního uživatelského poplatku. To vás opravňuje k průběžnému získávání pravidelných aktualizaci aplikací a dat a k používání online služeb a uživatelské podpory.

Pro novou objednávku XENTRY Diagnosis Lite jsou součástí sady XENTRY Diagnosis COM Kit následující komponenty:

1. XENTRY Diagnosis VCI
2. WiFi klíč
3. Kabel OBD (16 pinů)
4. Kabel USB (5 m)
5. Informace pro uživatele a bezpečnostní pokyny
6. Digitální komponenty (software, návod, pomocné karty)

Důležitá poznámka:
Upozorňujeme, že XENTRY Diagnosis Lite si mohou objednat pouze uživatelé se sídlem v Evropské unii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Jaké jsou systémové požadavky pro XENTRY Diagnosis Lite?

Pro používání XENTRY Diagnosis Lite je vyžadován speciální hardwarově závislý StartKey, který lze objednat pouze prostřednictvím portálu Mercedes-Benz B2B Connect po obdržení první dodávky. ID hardwaru potřebné pro objednání StartKey lze přečíst pomocí nástroje „ConfigAssist“; číslo systému nebo smlouvy potřebné také pro XENTRY Diagnosis Lite lze získat na portálu Mercedes-Benz B2B Connect v části „Moje dílna“ > „Aplikace“ > „XENTRY Diagnosis Lite“ > „Přehled systému a kreditu“.

Klíč StartKey umožňuje určitým koncovým zařízením, jako jsou přenosné počítače, spustit diagnostickou aplikaci při použití jedinečného ID hardwaru pro objednání. Koncové zařízení musí splňovat následující systémové požadavky:

 • Práva správce pro instalaci a aktualizace

 • Počítač/notebook kompatibilní se systémem Windows s procesorem alespoň Intel I5 nebo srovnatelným modelem

 • Operační systém: Windows 10 (64bitový) nebo Windows 11 (64bitový)

 • Minimálně 8 GB hlavní paměti (RAM), doporučeno 16 GB

 • Minimálně 150 GB volného místa na pevném disku, doporučuje se pevný disk SSD (kvůli výkonu a mechanické odolnosti)

 • Prohlížeč: Edge pro Windows

 • Širokopásmové připojení k internetu přes LAN/WLAN

 • Nainstalované rozhraní Microsoft .NET 4.0 (nebo vyšší) (http://www.microsoft.com)

Jaké jsou pokyny pro online připojení pro XENTRY Diagnosis Lite?

Pro používání diagnostického obsahu je vyžadováno trvalé online připojení:

 • pro načítání diagnostických dat (pro každou diagnostickou relaci)

 • pro kontrolu přístupových práv k obsahu dat (StartKey)

 • pro kontrolu platnosti smluvních údajů

Musím být vždy online při používání XENTRY Diagnosis Lite?

Ano. XENTRY Diagnosis Lite představuje výhradně online diagnostické řešení. Při spuštění aplikace XENTRY Diagnosis Lite jsou kontrolována přístupová práva a data aplikace. Tuto kontrolu nelze provádět bez připojení online a XENTRY nelze spustit. Kromě toho se při spouštění diagnostiky z okna XENTRY získávají online dostupné časové kredity uživatelského účtu. Pokud kredit nelze ověřit online, diagnostiku nelze otevřít.

Mohu si pronajmout hardware (XENTRY Diagnosis COM Kit) pro XENTRY Diagnosis Lite?

Ne. Hardware ve formě XENTRY Diagnosis COM Kit lze pouze zakoupit!

Co je třeba vzít v úvahu při výměně zařízení (PC, notebook, tablet) pro provoz XENTRY Pass Thru EU/XENTRY Diagnosis Lite?

Kvůli novému PC/notebooku/tabletu již nefunguje aktuální startovací klávesa XENTRY Pass Thru EU/XENTRY Diagnosis Lite.
ID hardwaru přidružené ke spouštěcímu klíči je potřeba změnit.

Chcete-li to provést, postupujte takto:

 • Přihlaste se do B2B Connect a přejděte na „Účet“ > „Licence“

 • V části „Aktivní licence“ vyberte příslušný systém, např. XENTRY Pass Thru EU.

 • Klikněte na „Změnit“ vedle ID hardwaru

 • Poté zadejte nové ID hardwaru a potvrďte tlačítkem „Uložit“.

Po dokončení změny je systém přidružen k novému ID hardwaru. Obdržíte automatický e-mail s potvrzením změny.

Jaký je poplatek za používání a jak probíhá fakturace za XENTRY Diagnosis Lite?

Použití XENTRY Diagnosis Lite vyžaduje zaplacení ročního paušálního uživatelského poplatku a zakoupení sady XENTRY Diagnosis COM Kit prostřednictvím společnosti Mercedes-Benz AG. V souvislosti s časem vznikají dodatečné náklady na přístup k diagnostickým datům.

 • Fakturace za použití diagnostických dat a aplikace

 • Časová fakturace paušálního uživatelského poplatku za online provozní náklady a podporu

 • Časové kredity pro diagnostická data lze zakoupit v různé výši

 • Způsoby fakturace a ceny paušálního uživatelského poplatku a časových kreditů najdete na stránce produktu XENTRY Diagnosis Lite

 • Počáteční objednávka, následná objednávka a procesy časového kreditu objednávky jsou popsány v části „Registrace a objednání“

Co bych měl mít na paměti při používání XENTRY Flash s XENTRY Diagnosis Lite?

Použití XENTRY Flash v rámci XENTRY Diagnosis Lite je chráněno heslem. Pro získání přístupu je vyžadováno oprávnění uživatele XENTRY Flash pro každého jednotlivého uživatele diagnostiky. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu pro konkrétní trh a požádejte o autorizaci uživatele XENTRY Flash.

Jaké jsou smluvní podmínky pro XENTRY Diagnosis Lite?

XENTRY Diagnosis Lite je zpočátku poskytována po dobu 12 měsíců zakoupením sady XENTRY Diagnosis COM Kit. Smlouva končí automaticky po této době, ale může být obnovena po jednom roce zaplacením dalších ročních paušálních uživatelských poplatků.

Proč musím kromě paušálních poplatků za využití zakoupené XENTRY Diagnosis Lite kupovat časové kredity pro diagnostická data?

Prostřednictvím diagnostických časových kreditů se účtuje pouze skutečná doba využití diagnostického obsahu. Náklady vzniklé uživatelům jsou proto založeny na využití, a nikoli účtovány paušální sazbou. Poplatky za používání, které pokrývají všechny fixní náklady, jako je správa, prodej a trvalá dostupnost podpory, lze udržovat na nízké úrovni prostřednictvím samostatných časových kreditů pro skutečný diagnostický obsah.

Jak zjistím svůj aktuální „stav časových kreditů“?

Váš aktuální zbývající časový kredit – pro vybranou divizi vozidel – se zobrazí při každém otevření diagnostiky (spuštění diagnostiky v okně XENTRY).

Stav vašeho časového kreditu je také uveden v Mercedes-Benz B2B Connect v části „Moje dílna“ > „Aplikace“ > „XENTRY Diagnosis Lite“ > „Přehled vašich systémů a kreditů“.

Jak funguje spotřeba časových kreditů?

Stav diagnostických časových kreditů se kontroluje při každém spuštění diagnostiky v okně XENTRY pro konkrétní vozidlo. Pokud neexistuje žádný „částečně využitý“ časový kredit, použije se další dostupný časový kredit. Časový kredit začíná běžet nepřetržitě od tohoto okamžiku, i když je diagnostika nebo XENTRY vypnuta. Například, pokud diagnóza trvá jen několik minut a systém XENTRY je pak uzavřen, bude hodinový kredit trvat pouze hodinu po aktivaci. Pokud se pokusíte spustit diagnostiku po uplynutí hodiny, aktivuje se nový časový kredit. Pokud vám během diagnostické relace vyprší časový kredit, diagnostika může pokračovat až do další změny vozidla.

Co znamená „pevná a variabilní cenová složka“?

Předplatné XENTRY Diagnosis Lite zahrnuje jak pevnou, tak variabilní cenovou složku.

Pevná cenová složka

 • Roční paušální uživatelský poplatek pro konkrétní produkt za online provozní náklady a využívání služeb podpory

Variabilní cenová složka

 • Spotřeba zakoupených časových kreditů pro použití diagnostických dat

 • Automatická správa kreditů doby používání (pomocí diagnostické aplikace)

 • Kreditní jednotka se aktivuje při otevření diagnostického systému a trvá, dokud nevyprší její platnost, a to i po ukončení diagnostické relace nebo po změně vozidla


Upozorňujeme:

Bohužel žádné časové kredity zakoupené omylem nebo které již nejsou potřebné, nelze vrátit ani proplatit. Nevyužité nebo nezahájené časové kredity také nelze vrátit na konci smluvního období. Váš kredit však bude převeden, pokud smlouvu obnovíte.

Jaké jsou požadavky na objednání XENTRY Diagnosis Lite?

Objednání paušálního uživatelského poplatku a jako časové kredity:

 • Objednání časových kreditů pro XENTRY Diagnosis Lite lze objednat pouze na portálu Mercedes-Benz B2B Connect

 • Jiné způsoby objednávání (např. fax, e-mail, telefonické objednávání u společnosti Mercedes-Benz AG, objednávání prostřednictvím místního zastoupení nebo prostřednictvím zástupce Mercedes-Benz atd.) nejsou možné


Platba paušálních poplatků / časových kreditů:

 • Podrobnosti o způsobu objednávání, platby a fakturace najdete ve všeobecných obchodních podmínkách Mercedes-Benz B2B Connect


Abyste byli způsobilí k objednání XENTRY Diagnosis Lite EU, musíte být členem autorizované skupiny osob podle nařízení o blokové výjimce. Pokud bude při následné kontrole zjištěno, že nejste členem autorizované skupiny osob, vyhrazujeme si právo zablokovat váš přístup.

Vezměte prosím na vědomí, že XENTRY Diagnosis Lite EU si mohou objednat pouze uživatelé se sídlem v Evropské unii a na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Kde mohu zakoupit XENTRY Diagnosis Lite? Pouze na portálu Mercedes-Benz B2B Connect nebo také prostřednictvím místního zastoupení nebo jiných zdrojů?

XENTRY Diagnosis Lite lze objednat a zaplatit pouze prostřednictvím portálu Mercedes-Benz B2B Connect. XENTRY Diagnosis Kit 4 lze také získat u příslušného místního zastoupení.

Je XENTRY Diagnosis Lite k dispozici také pro společnosti mimo EU?

Ne, XENTRY Diagnosis Lite je k dispozici pouze v rámci EU.

Vezměte prosím na vědomí, že XENTRY Diagnosis Lite si mohou objednat pouze uživatelé se sídlem v Evropské unii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Na koho se mohu obrátit s dalšími problémy nebo otázkami souvisejícími s XENTRY Diagnosis Lite?

Máte-li dotazy týkající se podnikání (například StartKey, časové kredity diagnostiky), obraťte se na podporu prodeje na adrese  xentry.customer.support@mercedes-benz.com

Týmy podpory vám také rády nabídnou pomoc.

Odpověděli jsme na vaši otázku?